BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 97/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego 31 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek i zastępców kierowników podległych powiatowych jednostek

Utraciło moc Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 01.10.2018 r.

Zarządzenie Nr 94/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 93/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-13 12:10

Zarządzenie Nr 92/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-05 12:34

Zarządzenie Nr 91/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-05 12:32

Zarządzenie Nr 90/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 89/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-05 12:39

Zarządzenie Nr 88/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-28 15:08

Zarządzenie Nr 87/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-12-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-14 10:31

Zarządzenie Nr 86/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-08 15:36

Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sadowa, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-03 12:20

Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-03 12:19

Zarządzenie Nr 83/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Szymanówek, gmina Leszno

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-03 12:17

Zarządzenie Nr 82/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-03 09:45

Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-03 09:43

Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-14 16:46

Zarządzenie Nr 79A/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie stosowania kart potwierdzających zapoznanie się pracownika z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi z Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy nawiązaniu stosunku pracy oraz karty obiegowej w związku z ustaniem stosunku pracy

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 78/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-02 11:52

Zarządzenie Nr 77/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-02 11:50

Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-19 10:27

Zarządzenie Nr 75/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-17 15:26

Zarządzenie Nr 74/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych, poręczeń  i gwarancji oddanych w depozyt, spraw sądowych
i egzekucyjnych,  wartości niematerialnych i prawnych, aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość  i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych do użytkowania innym jednostkom, paliwa w samochodach służbowych i materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-25 13:52

Zarządzenie Nr 73A/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-15 15:34

Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 28 października 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-03 15:04

Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-29 13:15

Zarządzenie Nr 71/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:14

Zarządzenie Nr 70/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:12

Zarządzenie Nr 69/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Grabina, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:11

Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:09

Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:07

Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sieraków, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:06

Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Roztoka, gmina Leszno

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:03

Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 15:01

Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Grabina, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 14:59

Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 14:57

Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 14:54

Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Laski, gmina Izabeli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 14:51

Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-30 12:02

Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Andrzejewska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-28 10:59

Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu warszawskiego zachodniego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego

 • data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-19 11:52

Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-13 11:12

Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-02 15:22

Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-10-02 15:20

Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-29 15:32

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-24 12:18

Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 wreśnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z internetu i komputerów przenośnych, oraz procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-07 16:48

Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0011 Mory, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-14 09:19

Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Mariew, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-14 09:17

Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-07
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-13 13:05

Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-13 13:01

Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-31 14:15

Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w  sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-31 14:14

Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-07-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-31 14:12

Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-07-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-31 14:11

Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-28 13:48

Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki części nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-09 12:49

Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Łomianki, prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-09 12:47

Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Łomianki, prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-09 12:39

Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2020-07-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-09 13:48

Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-09 13:47

Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-09 13:44

Zarządzenie Nr 342A2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-23 15:46

Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-08 14:11

Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-08 15:00

Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-20 15:22

Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Roboty budowlane polegające na budowie budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym - etap I wraz z prawem opcji”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Wójcik, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-13 15:14

Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-20 11:16

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-20 11:14

Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-29 11:50

Zarządzenie Nr 25A/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-20 11:11

Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-29 11:49

Zarządzenie Nr 24A/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-20 11:08

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-22 15:27

Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie czasowego wyłączenia odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w terminie 30 dni nabycia/ zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej tj. naruszenia art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-03-17 11:59

Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-04-01 10:19

Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-20 12:24

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-16 15:16

Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-13 15:28

Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-11 15:31

Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-11 15:30

Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-11 15:28

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-03-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-11 15:25

Zarządzenie Nr 14A/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-03-12 13:53

Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 13:00

Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 10:35

Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 10:40

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-18 15:06

Uchwała Nr 9/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2020 r.

zmieniające  zarządzenie nr 67/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-02-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-24 14:47

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-31 08:42

Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-28 13:56

Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Roboty budowlane polegające na budowie budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym - etap I wraz z prawem opcji”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Wójcik, Sprawdził: Ewelina Degowska, Piotr Sienkiewicz, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-23 15:01

Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-17 13:16

Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-15 09:19

Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-23 14:57

Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-01-10 13:49

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony