BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 13:35

Uchwała Nr 167/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-02 14:52

Uchwała Nr 155/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-10-15 15:16

Uchwała Nr 153/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-10-15 15:15

Uchwała Nr 152/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzeni prowadzenia w 2021 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-10-15 15:10

Uchwała Nr 143/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób na, terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-22 10:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-22 10:15

Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób, na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w okresie od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2025 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-09-22 10:05

Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2024 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-08-12 15:25

Uchwała Nr 120/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2020-2024 w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-29 15:02

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2020 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Informujemy, że do dnia 23 lipca 2020 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału
w pracach Komisji Konkursowej.

 

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-27 16:07

Uchwała Nr 108/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w latach 2020 – 2024 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-15 13:50

Uchwała Nr 107/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020 – 2024  przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-07-15 13:47

Uchwała Nr 99/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:59

Uchwała Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 10:50

Uchwała Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 10:48

Uchwała Nr 75/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.).

Uchwała Nr 55/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2020 roku

dot. ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-21 08:34

Uchwała Nr 32/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. nr 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-02-06 09:24

Uchwała Nr 31/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-02-06 09:20

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony