Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 10:50

Uchwała Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-29 10:48

Uchwała Nr 75/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.).

Uchwała Nr 55/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2020 roku

dot. ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-02-21 08:34

Uchwała Nr 32/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. nr 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • autor informacji: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-02-06 09:24

Uchwała Nr 31/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

 • autor informacji: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2020-02-06 09:20

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00