BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

 

Budynek Starostwa mieści się przy ulicy Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.

Od strony ulicy Poznańskiej znajduje się powierzchnia parkingowa z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 • Rzut parteru Budynku Starostwa
  Rzut parteru Budynku Starostwa
 • Rzut pierwszego piętra Budynku Starostwa
  Rzut pierwszego piętra Budynku Starostwa
 • Rzut drugiego piętra Budynku Starostwa
  Rzut drugiego piętra Budynku Starostwa

Starostwo działa w oparciu o zasady: praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem Powiatu, jednoosobowego kierownictwa, zespolenia, planowania pracy i podziału kompetencji, wzajemnego współdziałania między jednostkami organizacyjnymi, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, racjonalnego doboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Za funkcjonowanie Starostwa odpowiada jednoosobowo Starosta.

Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający kompleksową realizację przypisanych im zadań.


W starostwie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 • biuro
 • wydział lub ośrodek
 • referat
 • zespół
 • stanowisko pełnomocnika
 • samodzielne stanowisko

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd powiatu.

Uchwała Nr 191/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-04 09:28

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony