BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 16:22

Uchwała Nr XI / 110 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 16:13

Uchwała Nr XI / 109 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 16:03

Uchwała Nr XI / 108 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 16:00

Uchwała Nr XI / 107 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:58

Uchwała Nr XI / 106 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  30 października 2019 roku w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Województwu Mazowieckiemu zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:56

Uchwała Nr XI / 105 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:54

Uchwała Nr XI / 104 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i sposobu jej rozliczania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:52

Uchwała Nr XI / 103 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:49

Uchwała Nr XI / 102 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:45

Uchwała Nr XI / 101 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr X/98/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:42

Uchwała Nr XI / 100 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:40

Uchwała Nr XI / 99 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-05-18 15:34

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony