BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII / 120 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr X/97/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:46

Uchwała Nr XII / 119 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka  oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Powiatu Warszawskiego  Zachodniego

Uchwała Nr XII / 118 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:41

Uchwała Nr XII / 117 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Grochowska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:39

Uchwała Nr XII / 116 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Grochowska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:36

Uchwała Nr XII / 115 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:34

Uchwała Nr XII / 114 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:31

Uchwała Nr XII / 113 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:11

Uchwała Nr XII / 112 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za   2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-06-30 13:09

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony