BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV / 141 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:40

Uchwała Nr XV / 140 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:37

Uchwała Nr XV / 139 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej  na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych na terenie Powiatu Warszawskiego  Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:18

Uchwała Nr XV / 138 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:15

Uchwała Nr XV / 137 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:13

Uchwała Nr XV / 136 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:10

Uchwała Nr XV / 135 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-11-23 15:05

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony