BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVI / 152 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:46

Uchwała Nr XVI / 151 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:44

Uchwała Nr XVI / 150 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:42

Uchwała Nr XVI / 149 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:40

Uchwała Nr XVI / 148 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:38

Uchwała Nr XVI / 147 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej w 2021 roku dla Gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:36

Uchwała Nr XVI / 146 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:32

Uchwała Nr XVI / 145 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:30

Uchwała Nr XVI / 144 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:28

Uchwała Nr XVI / 143 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2029

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:27

Uchwała Nr XVI / 142 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2020-12-18 14:26

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony