BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 202/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXII / 215 / 2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-10 12:26

Uchwała Nr 201/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną w obrębie 0011-Ożarów Mazowiecki - miasto, gmina Ożarów Mazowiecki  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-03 16:08

Uchwała Nr 200/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-03 16:05

Uchwała Nr 199/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-03 15:14

Uchwała Nr 197/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXI / 202 / 2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-03 15:04

Uchwała Nr 196/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-03 10:42

Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2025 z perspektywą do 2027 r.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-28 14:12

Uchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji do przekazania dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły
w Łomiankach, w tym zatwierdzonej organizacji pracy Liceum na rok szkolny 2021/2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-28 14:10

Uchwała Nr 193/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły
w Łomiankach według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-28 14:07

Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-28 13:57

Uchwała Nr 191/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-28 13:54

Uchwała Nr 190/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-21 15:03

Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie : umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

Uchwała Nr 188/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim do podpisania umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Uchwała Nr 187/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-21 14:57

Uchwała Nr 186/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-21 14:53

Uchwała Nr 185/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXI/198/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-21 14:52

Uchwała Nr 184/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wyględy w gminie Leszno – obszar między ulicami Leśną i Chabrową

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-16 09:48

Uchwała Nr 183/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gminy Izabelin – część E

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-16 09:47

Uchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-16 09:05

Uchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2024 r. z perspektywą do 2028 r

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-08 10:00

Uchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia  Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2019-2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-08 09:57

Uchwała Nr 179/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różńska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Beata Gawart, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-08 09:55

Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska - Adamczyk Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-08 09:49

Uchwała Nr 177/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gminy Izabelin – część D

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-03 14:58

Uchwała Nr 176/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gminy Izabelin – część B

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-03 14:56

Uchwała Nr 175/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota radziszewska, Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-03 14:50

Uchwała Nr 174/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa  w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-03 14:38

Uchwała Nr 173/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-03 14:35

Uchwała Nr 172/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 13:43

Uchwała Nr 171/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie części obszaru wsi Bieniewice

Uchwała Nr 170/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 13:40

Uchwała Nr 169/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 13:33

Uchwała Nr 168/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 13:26

Uchwała Nr 167/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 13:23

Uchwała Nr 166/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 15:37

Uchwała Nr 165/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XX/193/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-19 13:19

Uchwała Nr 164/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-17 16:19

Uchwała Nr 163/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-10 14:33

Uchwała Nr 162/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-10 14:32

Uchwała Nr 161/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-17 16:14

Uchwała Nr 160/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Łukasz Popek, Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-29 12:52

Uchwała Nr 159/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Łukasz Popek, Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-29 12:49

Uchwała Nr 158/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-29 12:46

Uchwała Nr 157/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 145/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim oraz w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, który stanowi załącznik do  Uchwały nr 87/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych

Uchwała Nr 156/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 144/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego jak i w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który stanowi załącznik do Uchwały nr 200/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 155/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-18 15:54

Uchwała Nr 154/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-18 15:53

Uchwała Nr 153/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-18 15:51

Uchwała Nr 152/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021 r.

 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-18 15:49

Uchwała Nr 151/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-11 14:25

Uchwała Nr 150/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Zalesie, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-11 14:23

Uchwała Nr 149/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-11 14:21

Uchwała Nr 148/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-11 14:18

Uchwała Nr 147/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIX/185/2021 z dnia 30 września 2021r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-11 14:16

Uchwała Nr 146/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-22 14:20

Uchwała Nr 145/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-22 14:18

Uchwała Nr 144/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-22 14:17

Uchwała Nr 143/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-22 14:15

Uchwała Nr 142/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie określenia Regulaminu kontroli zarządczej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:38

Uchwała Nr 141/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:36

Uchwała Nr 140/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:33

Uchwała Nr 139/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:28

Uchwała Nr 138/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w gminie Łomianki           w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:25

Uchwała Nr 137/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:22

Uchwała Nr 136/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na najem powierzchni zlokalizowanej przed  budynkiem głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim, w celu ustawienia bankomatu z funkcją wpłatomatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:19

Uchwała Nr 135/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:11

Uchwała Nr 134/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-16 14:09

Uchwała Nr 133/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-08 14:54

Uchwała Nr 132/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-08 14:52

Uchwała Nr 131/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-31 11:33

Uchwała Nr 130/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2021 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-31 11:30

Uchwała Nr 129/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie umorzenia należności.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-20 10:09

Uchwała Nr 128/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-20 10:07

Uchwała Nr 127/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na najem powierzchni zlokalizowanej przed  budynkiem głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim, w celu ustawienia bankomatu z funkcją wpłatomatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-12 12:57

Uchwała Nr 126/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-13 10:48

Uchwała Nr 125/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-12 12:50

Uchwała Nr 124/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-30 09:01

Uchwała Nr 123/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-30 08:57

Uchwała Nr 122/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanymi we wsiach Borzęcin Duży, Zalesie i Wojcieszyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota radziszewska, Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-30 08:54

Uchwała Nr 121/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-30 08:30

Uchwała Nr 120/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-30 08:29

Uchwała Nr 119/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę nr SPWZ/57/05/2021 z dn. 06.05.2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-30 08:26

Uchwała Nr 117/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Gadomska, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:45

Uchwała Nr 116/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Gadomska, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:44

Uchwała Nr 115/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Gadomska, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:41

Uchwała Nr 114/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Gadomska, Sprawdził: Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:40

Uchwała Nr 113/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:38

Uchwała Nr 112/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:35

Uchwała Nr 111/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 09:24

Uchwała Nr 110/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota radziszewska, Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-20 12:07

Uchwała Nr 109/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota radziszewska, Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-20 12:05

Uchwała Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota radziszewska, Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-20 12:02

Uchwała Nr 107/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-20 11:58

Uchwała Nr 106/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-20 11:56

Uchwała Nr 105/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-20 11:54

Uchwała Nr 104/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Dorota radziszewska, Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-12 10:52

Uchwała Nr 103/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-12 10:50

Uchwała Nr 102/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-12 10:48

Uchwała Nr 101/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-12 10:45

Uchwała Nr 100/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położonej w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:37

Uchwała Nr 99/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:35

Uchwała Nr 98/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady, gmina Kampinos

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:33

Uchwała Nr 97/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Romuald Reszka, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:30

Uchwała Nr 96/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:27

Uchwała Nr 95/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:25

Uchwała Nr 94/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:22

Uchwała Nr 93/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-22 13:01

Uchwała Nr 92/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-22 12:59

Uchwała Nr 91/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny od Gminy Stare Babice gruntów leżących w ciągu dróg powiatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-21 16:06

Uchwała Nr 90/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny na rzecz Gminy Stare Babice gruntów stanowiących z mocy prawa własność Gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-21 16:00

Uchwała Nr 89/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno oraz nieruchomości położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-21 15:57

Uchwała Nr 88/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-21 15:52

Uchwała Nr 87/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVIII/173/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-21 15:48

Uchwała Nr 86/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-11 11:23

Uchwała Nr 85/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-11 11:19

Uchwała Nr 84/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, umowy najmu dotyczącej części dydaktycznej  Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-02 13:22

Uchwała Nr 83/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-02 13:20

Uchwała Nr 82/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:28

Uchwała Nr 81/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:27

Uchwała Nr 80/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:24

Uchwała Nr 79/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:23

Uchwała Nr 78/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:21

Uchwała Nr 77/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno dla części wsi Zaborów – obszar przy stawach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:19

Uchwała Nr 76/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:17

Uchwała Nr 75/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-31 15:15

Uchwała Nr 74/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny oraz oddania w użytkowanie na rzecz Gminy Łomianki nieruchomości położonej w obrębie Łomianki Dolne, gmina Łomianki celem realizacji postanowień uchwały Nr XVII/158/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie Łomianki zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-20 15:01

Uchwała Nr 73/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-05-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-13 13:29

Uchwała Nr 72/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny na rzecz Gminy Izabelin części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-29 12:33

Uchwała Nr 71/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-29 12:32

Uchwała Nr 70/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Halina Dańko
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-29 12:25

Uchwała Nr 69/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-29 11:24

Uchwała Nr 68 A/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Warszawski Zachodni porozumienia z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie  oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Warszawski Zachodni w celu uregulowania przez Stowarzyszenie zobowiązania wobec Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-04 10:21

Uchwała Nr 68/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ożarów Mazowiecki – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim w celu zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-22 15:15

Uchwała Nr 67/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-22 15:14

Uchwała Nr 66/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:41

Uchwała Nr 65/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:40

Uchwała Nr 64/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:36

Uchwała Nr 63/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:34

Uchwała Nr 62/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:32

Uchwała Nr 61/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:30

Uchwała Nr 60/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:28

Uchwała Nr 59/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu służbowego typu kombi na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:25

Uchwała Nr 58/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup ambulansu specjalistycznego zgodnie z wymogami normy PN : EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:03

Uchwała Nr 57 A/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-22 15:08

Uchwała Nr 57/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej i społecznej w 2021 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:52

Uchwała Nr 56/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:39

Uchwała Nr 55/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:37

Uchwała Nr 54/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-01 16:17

Uchwała Nr 53/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:32

Uchwała Nr 52/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII/153/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:19

Uchwała Nr 51/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-26 14:42

Uchwała Nr 50/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-11 09:15

Uchwała Nr 49/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:08

Uchwała Nr 48/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:04

Uchwała Nr 47/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:03

Uchwała Nr 46/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:00

Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 12:01

Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:59

Uchwała Nr 43/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu we wszystkich poradniach wchodzących w skład Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:57

Uchwała Nr 42/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:55

Uchwała Nr 41/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:53

Uchwała Nr 40/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury nr 128/10/2020 z dn. 07.10.2020 oraz 141/11/2020 z dn.02.11.2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:51

Uchwała Nr 39/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:49

Uchwała Nr 38/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:47

Uchwała Nr 37/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:46

Uchwała Nr 36/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:44

Uchwała Nr 35/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:42

Uchwała Nr 34/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:40

Uchwała Nr 33/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:38

Uchwała Nr 32/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:35

Uchwała Nr 31/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:25

Uchwała Nr 30/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:23

Uchwała Nr 29/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:21

Uchwała Nr 28/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Zalesie, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-04 12:49

Uchwała Nr 27/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce – w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-04 12:47

Uchwała Nr 26/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-29 09:49

Uchwała Nr 25/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:32

Uchwała Nr 24/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:31

Uchwała Nr 23/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umorzenie odsetek

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:21

Uchwała Nr 22/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:18

Uchwała Nr 21/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach w sprawie wspólnego wykorzystywania automatycznej stacji meteorologicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:13

Uchwała Nr 20/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:11

Uchwała Nr 19/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:09

Uchwała Nr 18/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:08

Uchwała Nr 17/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:06

Uchwała Nr 16/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:04

Uchwała Nr 15/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:02

Uchwała Nr 14/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:00

Uchwała Nr 13/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:58

Uchwała Nr 12/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:57

Uchwała Nr 11/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:55

Uchwała Nr 10/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:49

Uchwała Nr 9/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:48

Uchwała Nr 8/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:44

Uchwała Nr 7/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:42

Uchwała Nr 6/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:39

Uchwała Nr 5/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:33

Uchwała Nr 4/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-20 12:56

Uchwała Nr 3/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie w unieważnienia konkursu ofert na najem powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 12:44

Uchwała Nr 2/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 12:42

Uchwała Nr 1/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 r.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-11 16:34

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony