BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 66/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:41

Uchwała Nr 65/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:40

Uchwała Nr 64/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:36

Uchwała Nr 63/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:34

Uchwała Nr 62/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:32

Uchwała Nr 61/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:30

Uchwała Nr 60/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:28

Uchwała Nr 59/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu służbowego typu kombi na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:25

Uchwała Nr 58/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup ambulansu specjalistycznego zgodnie z wymogami normy PN : EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 10:03

Uchwała Nr 57/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej i społecznej w 2021 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:52

Uchwała Nr 56/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:39

Uchwała Nr 55/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:37

Uchwała Nr 54/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-01 16:17

Uchwała Nr 53/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:32

Uchwała Nr 52/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII/153/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-29 10:19

Uchwała Nr 51/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-26 14:42

Uchwała Nr 50/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-11 09:15

Uchwała Nr 49/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:08

Uchwała Nr 48/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:04

Uchwała Nr 47/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:03

Uchwała Nr 46/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:00

Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 12:01

Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:59

Uchwała Nr 43/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu we wszystkich poradniach wchodzących w skład Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:57

Uchwała Nr 42/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:55

Uchwała Nr 41/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:53

Uchwała Nr 40/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury nr 128/10/2020 z dn. 07.10.2020 oraz 141/11/2020 z dn.02.11.2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:51

Uchwała Nr 39/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:49

Uchwała Nr 38/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:47

Uchwała Nr 37/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:46

Uchwała Nr 36/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:44

Uchwała Nr 35/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:42

Uchwała Nr 34/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:40

Uchwała Nr 33/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:38

Uchwała Nr 32/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:35

Uchwała Nr 31/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:25

Uchwała Nr 30/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:23

Uchwała Nr 29/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-10 11:21

Uchwała Nr 28/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Zalesie, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-04 12:49

Uchwała Nr 27/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce – w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-04 12:47

Uchwała Nr 26/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-29 09:49

Uchwała Nr 25/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:32

Uchwała Nr 24/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:31

Uchwała Nr 23/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umorzenie odsetek

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:21

Uchwała Nr 22/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:18

Uchwała Nr 21/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach w sprawie wspólnego wykorzystywania automatycznej stacji meteorologicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:13

Uchwała Nr 20/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:11

Uchwała Nr 19/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:09

Uchwała Nr 18/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:08

Uchwała Nr 17/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:06

Uchwała Nr 16/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, uprawnień  do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:04

Uchwała Nr 15/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:02

Uchwała Nr 14/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 12:00

Uchwała Nr 13/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:58

Uchwała Nr 12/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:57

Uchwała Nr 11/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:55

Uchwała Nr 10/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:49

Uchwała Nr 9/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:48

Uchwała Nr 8/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:44

Uchwała Nr 7/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:42

Uchwała Nr 6/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:39

Uchwała Nr 5/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-25 11:33

Uchwała Nr 4/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-20 12:56

Uchwała Nr 3/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie w unieważnienia konkursu ofert na najem powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 12:44

Uchwała Nr 2/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 12:42

Uchwała Nr 1/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 r.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-11 16:34

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony