BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 99/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie aktualizacji załącznika Nr 1 do Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie Nr 98/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia rocznego harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 97/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-10 13:11

Zarządzenie Nr 96/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Starostę Warszawskiego Zachodniego upoważnień i pełnomocnictw

Zarządzenie Nr 95/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-31 08:42

Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-03 11:59

Zarządzenie Nr 92/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

Utraciło moc Zarządzenie z dnia 02.07.2018 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-28 13:33

Zarządzenie Nr 90/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki i Procedury zgłaszania niezgodności w Starostwie Powiatu Warszawskiego zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-31 09:21

Zarządzenie Nr 89/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-21 15:37

Zarządzenie Nr 88/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-17 13:01

Zarządzenie Nr 87/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-17 13:00

Zarządzenie Nr 86/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-17 12:59

Zarządzenie Nr 85/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-14 13:24

Zarządzenie Nr 84/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-17 12:43

Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-17 12:41

Zarządzenie Nr 82/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-17 12:39

Zarządzenie Nr 81/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-08 10:08

Zarządzenie Nr 80/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-17 12:32

Zarządzenie Nr 79/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia procedur funkcjonujących w ramach kontroli zarządczej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-04 11:44

Zarządzenie Nr 78A/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-10 13:35

Zarządzenie Nr 78/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, poręczeń  i gwarancji oddanych w depozyt, tablic rejestracyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo, pozostałych środków trwałych  i środków trwałych będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych do użytkowania innym jednostkom, paliwa w samochodach służbowych i materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-11-30 14:05

Zarządzenie Nr 77/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-27 15:29

Zarządzenie Nr 76/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-20 14:24

Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-10-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-15 14:16

Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-13 14:55

Zarządzenie Nr 73/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, zgodnie z Zarządzeniem nr 338 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:35

Zarządzenie Nr 72/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:33

Zarządzenie Nr 71/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-04 16:13

Zarządzenie Nr 71A/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-11 15:34

Zarządzenie Nr 70/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Zarządzenie Nr 69/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-27 12:00

Zarządzenie Nr 68/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-07 15:07

Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-05 12:20

Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-29 14:26

Zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie określenia Regulaminu kontroli zarządczej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-09-15 11:00

Zarządzenie Nr 64 A/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-21 15:35

Zarządzenie Nr 64/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-09-15 11:34

Zarządzenie Nr 63/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-31 14:30

Zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-31 14:28

Zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-27 09:41

Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-31 14:26

Zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego na lata 2021-2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-27 12:30

Zarządzenie Nr 58/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-08-27 09:38

Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki części nieruchomości położonej w obrębie 0006 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-17 11:02

Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-29 10:44

Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-07-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-27 13:02

Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” i utworzeniu Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-23 10:48

Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-22 08:28

Zarządzenie Nr 52A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki i Regulaminu Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-21 14:42
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-21 14:40

Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-23 10:43

Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-16 13:03

Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-07 11:41

Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-29 10:47

Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-02 14:06

Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-30 15:28

Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-01 12:00

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-28 15:22

Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-28 15:21

Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-24 11:38

Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-24 11:36

Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-16 12:29

Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-16 09:44

Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Łomianki oraz oddania w użyczenie Gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-16 09:41

Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-07 14:10

Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie podpisania porozumienia z Instytutem Przemysłu Gazowniczego Spółka z o.o.  w sprawie wyrażenia zgody na przejazd maszyn       i urządzeń, wejście na teren działek ew. nr 1102/1, 1102/2, 1107 z obrębu Klaudyn oraz działki nr ew. 13/175 z obrębu Janów gmina Stare Babice stanowiących własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-28 14:40

Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania  w  Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Różańska, Beata Gawart, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-13 14:37

Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-10 11:25

Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-10 11:23

Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu kontroli dostępu i użytkowania kart dostępu w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-05-10 11:15

Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 dróg publicznych dla których zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2021-04-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-23 15:26

Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego  na lata 2016-2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-20 12:38

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 14:04

Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 14:02

Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-15 15:40

Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr VIIIA na nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym przy ulicy Marii Konopnickiej 65  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-04-02 09:54

Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-07 15:42

Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ,,Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK)'' przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-11 11:42

Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego, w którym  przetwarzane są informacje niejawne oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-11 11:40

Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:35

Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:33

Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0021 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:31

Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0006 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:29

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0023 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:26

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:25

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:30

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-22 16:20

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Traci moc Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-04 10:56

Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego „Ankiety satysfakcji interesanta”

 

Traci moc Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-04 10:51

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie warszawskim zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:25

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-08 13:45

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia listy kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-04 13:30

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-29 15:48

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-01 12:37

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Starosty powiatu na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-01 12:34

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Izabelin nieruchomości położonych w obrębie Laski, gmina Izabelin 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-14 14:28

Zarządzenie Nr 3 A/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-20 08:57

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-15 15:06

Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 14:10

Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 14:05

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony