BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 14:04

Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-16 14:02

Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-15 15:40

Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr VIIIA na nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym przy ulicy Marii Konopnickiej 65  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-04-02 09:54

Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-07 15:42

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ,,Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK)'' przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-11 11:42

Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego, w którym  przetwarzane są informacje niejawne oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-11 11:40

Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:35

Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:33

Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0021 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:31

Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0006 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:29

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0023 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:26

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-25 15:25

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:30

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-22 16:20

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Traci moc Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-04 10:56

Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego „Ankiety satysfakcji interesanta”

 

Traci moc Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-04 10:51

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie warszawskim zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-01 15:25

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-08 13:45

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia listy kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-04 13:30

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-29 15:48

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-01 12:37

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Starosty powiatu na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-02-01 12:34

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Izabelin nieruchomości położonych w obrębie Laski, gmina Izabelin 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-14 14:28

Zarządzenie Nr 3 A/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-20 08:57

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-15 15:06

Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 14:10

Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-01-12 14:05

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony