BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 2140/2021 z dnia 29.12.2021 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki i architektoniczno- budowlany obejmujący budowę zespołu produkcyjno-magazynowo- usługowego z zapleczem socjalno- biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz obiektami towarzyszącymi ( dwie portiernie, pompownia p.poż wraz ze zbiornikiem wody p.poż., dwa zbiorniki retencyjne, place, drogi wewnętrzne i parkingi, sieci wod-kan z hydrantami zewnętrznymi, kanalizacją deszczową, sieć nn wraz z oświetleniem terenu, instalacja gazowa zewnętrzna oraz wiata na rowery) na dz. nr ew. 38/1, 40/1, 42/1 oraz części działki nr ew. 36, 37, 38/2, 39 w obrębie 0007 Błonie-Wieś, gmina Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-01-03 13:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-03 13:51

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 2071/2021 z dnia 16.12.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci energetycznej SN-15kV: budowa linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV na dz. nr ew. 13/8 , obręb 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 2071/2021 z dnia 16.12.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci energetycznej SN-15kV: budowa linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV na dz. nr ew. 13/8 , obręb 0012 Leszno PGR, gmina Leszno.)

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-12-16 15:06

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1928/2021 z dnia 22.11.2021 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący budowę sieci elektroenergetycznej SN oraz nN, linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym nN na dz. nr ew. 16/1, 18, 19/17, 20, 31/113, obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-11-25 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 09:40

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1319/2021 z dnia 19.08.2021r. znak: AB.6740.1152.2021.MN zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dwóch słupów linii napowietrznej eSN oraz odcinka linii kablowej eSN o długości 85m, na dz. nr ew. 72/6, obręb 0009 Kampinos A, gmina Kampinos.

  • opublikował: Marta Wołczyńska
   data publikacji: 2021-08-20 12:45

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1319/2021 z dnia 19.08.2021r. znak: AB.6740.1152.2021.MN zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dwóch słupów linii napowietrznej eSN oraz odcinka linii kablowej eSN o długości 85m, na dz. nr ew. 72/6, obręb 0009 Kampinos A, gmina Kampinos.)

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-08-20 12:45

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 866/2021 z dnia 07.06.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kablowej sieci energetycznej SN-15kV i nN - 0,4kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4k dla zasilania budynku mieszkalnego w dz. nr ew. 141/15, 141/12, 141/18 - obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 866/2021 z dnia 07.06.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kablowej sieci energetycznej SN-15kV i nN - 0,4kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4k dla zasilania budynku mieszkalnego w dz. nr ew. 141/15, 141/12, 141/18 - obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-06-10 08:38

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 515/2021 z dnia 12.04.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass 2, wraz z wewnętrzną linnią zasilającą na dz. nr ew. 4/43, obręb 0025 w miejscowości Pass, gmina Błonie.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 515/2021 z dnia 12.04.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 15899 Błonie Pass 2, wraz z wewnętrzną linnią zasilającą na dz. nr ew. 4/43, obręb 0025 w miejscowości Pass, gmina Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-04-27 10:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-27 10:33

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 483/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przyłącza elektroenergetycznego 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV dla zasilania w dz. nr ew. 13/8, 11, 7/16 w celu zasilenia stacji pomp dla deszczowni na dz. nr ew. 7/16, w obrębie 0012 Leszno PGR, jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 483/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przyłącza elektroenergetycznego 15kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV dla zasilania w dz. nr ew. 13/8, 11, 7/16 w celu zasilenia stacji pomp dla deszczowni na dz. nr ew. 7/16, w obrębie 0012 Leszno PGR, jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-08 08:42

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 174/2021 z dnia 05.02.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznie przy ul.Otuliny, na działce nr ew. 715, obręb 0011, gmina Leszno.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 174/2021 z dnia 05.02.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznie przy ul.Otuliny, na działce nr ew. 715, obręb 0011, gmina Leszno.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-05 13:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 13:39

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony