BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie nr 25/2021 z dnia 16.12.2021r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podąjące do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 906/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410222W-ul. Sosnowej w Hornówku w gminie Izabelin.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-12-22 15:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 15:00

Obwieszczenie nr 26/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia 41/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-22 12:46

Obwieszczenie nr 23/2021 z dnia 7 grudnia 2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej nr 864/2021 polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4141W - ul. Kwiatowej w Mariewie, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-09 13:35

Obwieszczenie nr 22/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Brzegowej w m. Ołtarzew i Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-08 13:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 13:58

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu pozwolenia na budowę nr 2029/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. dotyczącej pozwolenia na budowę hali montażu linii do przetwarzania i odzysku bioodpadów wraz z budową zbiornika uśredniającego dla ścieków i biopulpy kierowanych do produkcji biogazu, a także rozbiórkę istniejących poletek osadowych na dz. nr ew. 40/1, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-08 11:50

Obwieszczenie nr 27/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410571 W - ul. Pancerz w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-02 13:47

Obwieszczenie nr 26/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjię inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410518 W - ulicy Brukowej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-02 09:03

Obeszczenie nr 25/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej polagająćej na budowie drogi gminnej ulicy Paderewsiego wraz z infrastrukturą w Łomianakch.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-25 09:37

Obwieszczenie nr 21/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 848/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi gminnej - ul. Przy Jeziorze w Gminie Łomianki".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-23 08:40
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 08:41

Obwieszczenie nr 20/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr 34/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 51/2019 o zezwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4123W ul. Kosmowskiej w m. Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w gminie Stare Babice.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-11-19 08:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:41

Obwieszczenie nr 19/2021 Sarosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 828/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej we wsi Wyględy, gm. Leszno.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-16 12:02

Obwieszczenie nr 18/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr 33/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 126/2018 z dnia 23.02.2018r. znak: AB.673.39.2017.IP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul.Jarzębinowej w miejscowości Kiełpin w gminie Łomianki.

drukuj (Obwieszczenie nr 18/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr 33/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 126/2018 z dnia 23.02.2018r. znak: AB.673.39.2017.IP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul.Jarzębinowej w miejscowości Kiełpin w gminie Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-11-09 13:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 14:04

Obwieszczenie nr 24/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postęopwania administracyjnego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4141W - ulicy Kwiatowej w Mariewie, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-19 09:51

Obwieszczenie nr 23/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Sosnowej w Hornóweku, gm. Izabelin

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 09:52

Obwieszczenie nr 22/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego, o wydanie decyzji, na realizację inwestycji drogowej określanej we wniosku pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej ul. Przy Jesiorze w Gminie Łomianki"

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-20 13:29

Obwieszczenie Nr 21/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne Inwestora Burmistrza Błonia, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej ul.Przy Jeziorze w gminie Łomianki".

drukuj (Obwieszczenie Nr 21/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne Inwestora Burmistrza Błonia, o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej ul.Przy Jeziorze w gminie Łomianki".)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-16 14:58

Obwieszczenie nr 11/2021 Starosty Warszawskiego Zachodnie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia 15/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 51/2019 znak:AB.673.21.2018.SI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4123W ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Duzym i Borzęcinie Małym w gminie Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 11/2021 Starosty Warszawskiego Zachodnie podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia 15/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 51/2019 znak:AB.673.21.2018.SI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4123W ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Duzym i Borzęcinie Małym w gminie Stare Babice.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-09-14 15:59

Obwieszczenie Nr 20/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2021r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 sierpnia 2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestorza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o wydanie decyzji, na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Brzegowej w miejscowościach Ołtarzew i Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki"

drukuj (Obwieszczenie Nr 20/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2021r., podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 sierpnia 2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestorza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o wydanie decyzji, na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Brzegowej w miejscowościach Ołtarzew i Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki")

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-06 12:04
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 15:00

Obwieszczenie nr 18/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji, na realizację inwetycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Leśnej we wsi Wyględy, gm. Leszno.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-03 12:32

Obwieszczenie nr 18/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na rozbudowę drogi powiatowej nr 41112 W - ul. Topolowej w gminie Leszno

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-24 12:38

Obwieszczenie nr 17/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 621/2021 zezwalającej na rozbudowę drogi gminnej nr 410856W - ul. Żukówka i drogi gminnej nr 410856W - ul. Ekologicznej w m. Błonie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-24 12:36
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 12:37

Obwieszczenie nr 16/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr 614/2021 zezwalającej na realizację inwetycji drogowej na rozbudowę drogi gminnej - bez nazwy, położonej w miejscowości Błonie, na odcinku od Skrzyżowania z ul. Targową - km+000 do km 0+216

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-24 09:36

Obwieszczenie nr 17/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania dotyczącego zezwolenia na rozbudowę drogi gminnej nr 411325W - ul. Trakt Królewski w gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-13 08:46

Obwieszczenie nr 16/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 411325 W - ul. Trakt Królewski w gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 12:21

Obwieszczenie nr 15/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 sierpnia 2021 roku została wydana decyzja nr 571/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410593W ul. Słonecznej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-09 12:59

Obwieszczenie nr 15/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325 W - ul. Trakt Królewski, gm. Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-04 12:32

Obwieszczenie nr 14/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji nr 558/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Paderewskiego z infrastrukturą w Łomiankch

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-04 12:27

Obwieszczenie nr 13/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.

drukuj (Obwieszczenie nr 13/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-07-30 09:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-30 09:13

Obwieszczenie 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2021r. podające do wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.

drukuj (Obwieszczenie 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2021r. podające do wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-07-26 15:54

Obwieszczenie nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12.07.2021r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 42085W ul.Wiejskiej w Błoniu.

drukuj (Obwieszczenie nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12.07.2021r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 42085W ul.Wiejskiej w Błoniu.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-07-26 15:03

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 11/2021 z dnia 12.07.2021 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Błonia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Żukówka i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 11/2021 z dnia 12.07.2021 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Błonia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Żukówka i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-07-14 15:26
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:34

Obwieszczenie nr 10/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia 8/2021 znak: AB.673.21.2020.EK z dnia 22.03.2021r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 14:04

Obwieszczenie nr 10/2021 Starosty Warszawskiego Zachodnigo podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą : rozbudowa drogi gminnej - bez nazwy, położonej w miejscowości Błonie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Targową - km 0+000 do 0+26.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 11:42

Obwieszczenie nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 424/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : Budowa drogi gminnej (ul. Wierzbowej) w miejscowości Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-30 13:06

Obwieszczenie 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego zawiadamiające o wydaniu postanowienia 13/2021 znak : AB.673.12.2020.EK z dnia 21.06.2021r. dotyczącego sprostowania decyzji nr 540/2020 z dnia 27.11.2020r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 11:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 13:09

Obwieszczenie nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora: Burmistrza Łomianek w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 410593 W - ul. Słonecznej w Łomiankach, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 13:59

Obwieszczenie nr 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji zezwalajćej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Wierzbowej w Ożarowie Mazowieckim.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 10:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 10:43

Obwieszczenie nr 7/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji zamiennej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 4128 W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-24 09:38

Obwieszczenie nr 5/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 410709W- ul. Decowskiego w m. Latchorzew

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-13 11:18

Obwieszczenie nr 6/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku ul. Pohulanka do dz. nr ew. 119 w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-12 11:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 11:19

Obwieszczenie nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4129W - ul. Ogrodniczej w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-02 11:49

Obwieszczenie nr 6/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania admisnitracyjnego w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w miejscowości Szeligi w Gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 09:35

Obwieszczenie nr 5/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 611/2016 z dnia 13.09.2016 r. o pozwoleniu na rozbudowe drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej i ul. Sienkeiwicza oraz drogi powiatowej nr 4130 W ul 3-go Maja w Izabelinie i Starych Babicach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-25 13:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 13:46

Obwieszczenie nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4115W- ul.Północnej w miejscowości Bramki i Wola Łuszczewska w gminie Błonie.

drukuj (Obwieszczenie nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4115W- ul.Północnej w miejscowości Bramki i Wola Łuszczewska w gminie Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-23 10:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 14:36

Obwieszczenie nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410571W- ul. Pancerz w Łomiankach na odcinku do ul. Brukowej do ul. Stary Tor w gmninie Łomianki.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-16 13:53

Obwieszczenie nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegąjącej na budowie drogi gminnej- ulicy Przedszkolnej w Laskach w gminie Izabelin.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-15 15:08

Obwieszczenie nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 42085W ul. Wiejskiej w Błoniu.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-09 16:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-09 16:17

Obwieszczenie nr 2/2021 z dnia 12.01.2021r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podająca do publicznej wiadomości, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 4129 W - ul. Ogrodniczej w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice wraz z projektowanymi i towarzyszącymi przebudowami sieci uzbrojenia oraz przebudową innych dróg publicznych.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-12 12:08

Obwieszczenie nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości, informację o wszczętym postepowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielona w m. Stare Babice na odcinku ul. Pohulanka do dz. nr 119 w zakresie ścieżki pieszo- rowerowej w ramach inwestycji pn. budowa ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice - zadanie 2B".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-12 11:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony