BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2021r. podające do wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.

drukuj (Obwieszczenie 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2021r. podające do wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 411325W- ulicy Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-07-26 15:54

Obwieszczenie nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12.07.2021r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 42085W ul.Wiejskiej w Błoniu.

drukuj (Obwieszczenie nr 12/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12.07.2021r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 42085W ul.Wiejskiej w Błoniu.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-07-26 15:03

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 11/2021 z dnia 12.07.2021 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Błonia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Żukówka i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 11/2021 z dnia 12.07.2021 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Błonia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Żukówka i ul. Ekologicznej w miejscowości Błonie wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-07-14 15:26
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:34

Obwieszczenie nr 10/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia 8/2021 znak: AB.673.21.2020.EK z dnia 22.03.2021r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 14:04

Obwieszczenie nr 10/2021 Starosty Warszawskiego Zachodnigo podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonej we wniosku pod nazwą : rozbudowa drogi gminnej - bez nazwy, położonej w miejscowości Błonie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Targową - km 0+000 do 0+26.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 11:42

Obwieszczenie nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 424/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : Budowa drogi gminnej (ul. Wierzbowej) w miejscowości Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-30 13:06

Obwieszczenie 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego zawiadamiające o wydaniu postanowienia 13/2021 znak : AB.673.12.2020.EK z dnia 21.06.2021r. dotyczącego sprostowania decyzji nr 540/2020 z dnia 27.11.2020r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 11:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 13:09

Obwieszczenie nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora: Burmistrza Łomianek w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 410593 W - ul. Słonecznej w Łomiankach, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 13:59

Obwieszczenie nr 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji zezwalajćej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Wierzbowej w Ożarowie Mazowieckim.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 10:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 10:43

Obwieszczenie nr 7/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji zamiennej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 4128 W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-24 09:38

Obwieszczenie nr 5/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 410709W- ul. Decowskiego w m. Latchorzew

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-13 11:18

Obwieszczenie nr 6/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielonej w m. Stare Babice na odcinku ul. Pohulanka do dz. nr ew. 119 w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-12 11:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 11:19

Obwieszczenie nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 4129W - ul. Ogrodniczej w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-02 11:49

Obwieszczenie nr 6/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania admisnitracyjnego w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w miejscowości Szeligi w Gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 09:35

Obwieszczenie nr 5/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 611/2016 z dnia 13.09.2016 r. o pozwoleniu na rozbudowe drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej i ul. Sienkeiwicza oraz drogi powiatowej nr 4130 W ul 3-go Maja w Izabelinie i Starych Babicach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-25 13:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 13:46

Obwieszczenie nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4115W- ul.Północnej w miejscowości Bramki i Wola Łuszczewska w gminie Błonie.

drukuj (Obwieszczenie nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4115W- ul.Północnej w miejscowości Bramki i Wola Łuszczewska w gminie Błonie.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-23 10:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 14:36

Obwieszczenie nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410571W- ul. Pancerz w Łomiankach na odcinku do ul. Brukowej do ul. Stary Tor w gmninie Łomianki.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-16 13:53

Obwieszczenie nr 4/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegąjącej na budowie drogi gminnej- ulicy Przedszkolnej w Laskach w gminie Izabelin.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-15 15:08

Obwieszczenie nr 3/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 42085W ul. Wiejskiej w Błoniu.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-09 16:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-09 16:17

Obwieszczenie nr 2/2021 z dnia 12.01.2021r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podająca do publicznej wiadomości, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 4129 W - ul. Ogrodniczej w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice wraz z projektowanymi i towarzyszącymi przebudowami sieci uzbrojenia oraz przebudową innych dróg publicznych.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-12 12:08

Obwieszczenie nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości, informację o wszczętym postepowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej nr 410830W - ul. Zielona w m. Stare Babice na odcinku ul. Pohulanka do dz. nr 119 w zakresie ścieżki pieszo- rowerowej w ramach inwestycji pn. budowa ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice - zadanie 2B".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-12 11:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony