Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 63PE ś.c., dz. nr ew. 159/1, 155/2, 152/2, 152/1, 149/2, 512, 148/3, w obrębie 0012 Sadowa, w gminie Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu 63PE ś.c., dz. nr ew. 159/1, 155/2, 152/2, 152/1, 149/2, 512, 148/3, w obrębie 0012 Sadowa, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2982//2020

Lista sprawa nr 15/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-20 07:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z pzyłączami do budynków na dz. nr ew. 165/28, 165/31, 165/44, obreb Mościska, gm. Izabelin Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 165/28, 165/31, 165/44, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2894/2021

 

Lista sprawa nr 14/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Korfowe – Gmina Leszno, dz. nr ew. 18/2, 18/4, 20, 21/18, 22 obr. 0018 Powązki; dz. nr ew. 102, 107, 108/1, 162/7, 162/14, 171/4 z obr. 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Korfowe – Gmina Leszno, dz. nr ew. 18/2, 18/4, 20, 21/18, 22 obr. 0018 Powązki; dz. nr ew. 102, 107, 108/1, 162/7, 162/14, 171/4 z obr. 0010 Korfowe, gm. Leszno.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22279/2021

 

Lista sprawa nr 13/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 129, 106/5 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 129, 106/5 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2055/2021

 

Lista sprawa nr 12/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 338, 296/19 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 338, 296/19 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2056/2021

 

Lista sprawa nr 11/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6 obr. 0004 Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 155 obr. 0008 Kiełpin, dz. nr ew. 654/1, 681 obr. 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6  obr. 0004 Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 155 obr. 0008 Kiełpin, dz. nr ew. 654/1, 681 obr. 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2053/2021

 

Lista sprawa nr 10/z/2021

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-14 16:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/2 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Krystyna Manowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krystyny Manowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/2 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1933/2021

 

Lista sprawa nr 9/z/2021

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-14 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/2, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Baraniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Baraniak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/2, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1861/2021

Lista sprawa nr 8/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:37

Zgłoszenie z projetem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 242, 284/17, 223/66, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew . 242, 284/17, 223/66, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1860/2021

Lista sprawa nr 7/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:35

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 120/17, 121/30, 121/29, 120/25, 121/25, obreb Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor :PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 120/17, 121/30, 121/29, 120/25, 121/25, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1852/2021

Lista sprawa nr 6/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 16:47

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 252 w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestor: Maciej Jendrych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Maciej Jendrych w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 252 w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1482/2021

Lista sprawa nr 5/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.01.2021 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 31/u/2021.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-12 15:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE i sieci kanalizacyjnej 200PVC dla 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 43/49, 43/51, 43/52, 43/53, 43/54, 43/55, 43/56, 43/57, obręb 0004, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110PE i sieci kanalizacyjnej 200PVC dla 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 43/49, 43/51, 43/52, 43/53, 43/54, 43/55, 43/56, 43/57, obręb 0004, gmina Ożarów Mazowiecki..

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1291/2021

Lista sprawa nr 4/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-11 10:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:03

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 160 PE dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 184/1, 186/1, 193/3 z obrębu 0002 oraz dz. 26/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 160 PE dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 184/1, 186/1, 193/3 z obrębu 0002 oraz dz. 26/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1290/2021

Lista sprawa nr 3/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-11 10:33
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu w m. Leszno dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  07.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu w m. Leszno dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/766/2021

 

Lista sprawa nr 2/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-08 15:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 296/14, 296/16 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna Bober, Łukasz Bober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  05.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny Bober i Łukasza Bober w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 296/14, 296/16 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/552/2021

 

Lista sprawa nr 1/z/2021

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-08 15:47

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00