BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i 64 przyłączy wodociagowych oraz 3 sieci 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 709, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: HOME SELECT Maria Dembowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 196.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HOME SELECT Maria Dembowska, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci i 64 przyłączy wodociągowych oraz 3 sieci i 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 709, obręb 0021, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20856/2021

Lista sprawa nr 141/z/2021 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 13:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 613/616, obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 613, 616, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20591/2021

Lista sprawa nr 140/z/2021 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 121/4, 121/3, 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice Inwestor: PSG S. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z  o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami na dz. rn ew. 121/4, 121/3, 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20562/2021

Lista sprawa nr 139/z/2021 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 08:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na dz. nr ew. 165/6, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł i Agnieszka Buchało

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła i Agnieszki Buchało,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na dz. nr ew. 165/6, obręb Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20308/2021

Lista sprawa nr 138/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorozdinnego na dz. nr ew. 191/6, obreb Wólka, gm. Leszno Inwestor: Ewa i Karol Pytkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy i Karola Pytkowskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 191/6, obreb Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20271/2021

Lista sprawa nr 137/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 73 Zalesie, dz. nr ew. 3/23, 3/28 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Wiesław i Kazimiera Bogaccy, Marcin Bogacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wiesława i Kazmiery Bogackich, Marcina Bogackiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 73, obręb Zalesie, dz. nr ew. 3/23, 3/28, obręb Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20224/2021

Lista sprawa nr 136/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 13:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 268/9, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Monika Podłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Monika Podłowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 268/9, obręb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20127/2021

Lista sprawa nr 135/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 08:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan w Osiedlu przy al. Dębów Katyńskich na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20066/2021

Lista sprawa nr 134/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 07:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku prafialnego na dz. nr ew. 267, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku parafialnego na dz. nr ew. 267, obreb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19477/2021

Lista sprawa nr 133/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-13 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 827/9 w drodze bocznej od ul. Rodzinnej w Klaudynie, dz. nr ew. 827/9, 827/8, 827/15, 829/4, w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Mikołaj Rządca

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mikołaja Rządcy,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 827/9 w drodze bocznej od ul. Rodzinnej w Klaudynie, dz. nr ew. 827/9, 827/8, 827/15, 829/4, w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19102/2021

Lista sprawa nr 132/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-09 15:10
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 478/7, 480/6, 481/3, obreb 0025 truskaw, gm. Izabelin, Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 478/4, 480/6, 481/3, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/118765/2021

Lista sprawa nr 131/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-08 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Franczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daiusz Franczuk,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18255/2021

Lista sprawa nr 130/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr w. 192/34, 192/56, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. InwestorL PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 192/34, 192/56, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18257/2021

Lista sprawa nr 129/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 175/1, 175/3, obręb Stare Faszczyce, dz. nr ew. 51/1 obreb Nowe Faszczyce, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 175/1, 175/3, obreb Stare Faszczyce, dz. nr ew. 51/1, obreb Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18258/2021

Lista sprawa nr 128/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 185/8, 71, 20/106, 20/7, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 185/8, 71, 20/106, 20/7, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18260/2021

Lista sprawa nr 127/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 100, 78/11, obręb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 100, 78/11, obreb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18261/2021

Lista sprawa nr 126/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Knyt, Monika Knyt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daiusza Knyta i Moniki Knyt,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18248/2021

Lista sprawa nr 125/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 154/2, obreb 0023 Szymanówek, gm. Leszno. Inwestor: Aleksander Blagonadezhdin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandra Blagonadezhdin,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 154/2, obreb 0023 Szymanówek, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18083/2021

Lista sprawa nr 124/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 09:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych dz. nr ew. 119, 118/15, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Rafał Kober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Kobra,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 119, 118/15, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18081/2021

Lista sprawa nr 123/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:01

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, w obrębie 0007, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp.K.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci  sieci wodociągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, w obrębie 0007, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17777/2021

Lista sprawa nr 122/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-01 12:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 8/117, 8/118, 8/112, 8/113, 8/114, 8/115, 8/116, 8/134, 8/132, 8/93, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ASPEN PARK Sp. z o.o. Sp. k. MGR INVESTMENTS Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: ASPEN PARK Sp. z o.o. Sp. k. MGR INVESTMENTS Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 8/117, 8/118, 8/112, 8/113, 8/114, 8/115, 8/116, 8/134, 8/132, 8/93, obręb 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17607/2021

Lista sprawa nr 121/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 40, 44, 45, 47, 47, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości gruntowych oraz przebudowy przyłącza wodociagowego na dz. nr ew. 40, 44, 45, 47, 77, obreb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17590/2021

Lista sprawa nr 120/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 13:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej ośiwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 64/1, 65/1 i 162/3, obreb Białuty, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej ośiwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 64/1, 65/1 i 162/3, obręb Białuty, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17581/2021

Lista sprawa nr 119/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 12.04.2021r. zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 38/7, 56, 37/10, 31/14, 32/1, obręb Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 38/7, 56, 37/10, 31/14, 32/1, obręb Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17567/2021

Lista sprawa nr 118/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:53

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 28 i 23, obręb Białutki, gm. Błonie. Inwestor Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 28 i 23, obręb Białutki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17562/2021

Lista sprawa nr 117/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:50
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budy instalacji gazowych, dz. nr ew. 75/5, 69/3, 69/4, 67/, 29/4, 66/4, 65/1, 3/2, 65/6, 66/6, 31,26/2, 64/5, 64/6, 64/7, 61/2, 24, 23/2, 22/2, 60, 20/2, 56, 53/1, 17/2, 14/2, 10, 9, 7/2, 41/1, 4/5, 4/4, 37, 4/4, 34, 116, 2, obręb 0024, dz. nr ew. 2, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 75/5, 69/3, 59/4, 67, 29/4, 66/4, 65/1, 3/2, 65/6, 66/6, 31, 26/2, 64/5, 64/6, 64/7, 61/2, 24, 23/2, 22/2, 60, 20/2, 56, 53/1, 17/2, 14/2, 10, 9, 7/2, 41/1, 4/5, 4/4, 37, 4/4, 34, 116, 2, obręb 0024, dz. nr ew. 2, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17406/2021

Lista sprawa nr 116/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-30 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/3, 172/10, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Kraiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Kraińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/3, 172/10, obreb Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16839/2021

Lista sprawa nr 114/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-26 14:39

Zgłoszenie z projetem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Anna Rogalska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Rogalskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16565/2021

Lista sprawa nr 113/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 13:21
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 36, 29/12, 29/9, obręb Wyględy, gm. Leszno Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 36, 29/12, 29/9, obręb Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16562/2021

Lista sprawa nr 112/z/2021  

W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:33
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 41, 24, obręb 0022, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 41, 24, obręb 0022, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16556/2021

Lista sprawa nr 111/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:31
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:36

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 145/4, 145/3, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 145/4, 145/3, obręb 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16544/2021

Lista sprawa nr 110/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:27
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10, obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Aleksandra Augustynowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alaksandry Augustynowicz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10, obręb 0021 Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16542/2021

Lista sprawa nr 109/z/2021  

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/3, obręb Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Edyta i Tomasz Nowiccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Edyty i Tomasza Nowickich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/3, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16539/2021

Lista sprawa nr 108/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 51/14, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Pacek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Pacek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 51/14, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16090/2021

Lista sprawa nr 107/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 13:12

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 178, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Henryk i Halina Chmielewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Henryka i Haliny Chmielewskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 178, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16075/2021

Lista sprawa nr 106/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/22, 349, 79/24, 395, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieciwodociągowej  pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei na dz. nr ew. 79/22, 349, 79/24, 395, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16052/2021

Lista sprawa nr 105/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 11:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 79/23, 349, 79/24, 79/27, 79/28, 395, 396, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacyjnejz odgalęzieniami pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei na dz. nr ew. 79/23, 349, 79/24, 79/27, 79/28, 395, 396, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16051/2021

Lista sprawa nr 104/z/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 11:51
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 11:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacjami na dz. nr ew. 376/5, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Monika i Sławomir Chomińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Sławomira Chomińskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami na dz. nr ew. 376/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16036/2021

Lista sprawa nr 103/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 10:51

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Piechociński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Piechocińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15696/2021

Lista sprawa nr 102/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 25.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał pismo z iformacją o wycofaniu wniosku przez Inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 179/3, 179/4, 183, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 179/3, 179/4, 183, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15695/2021

Lista sprawa nr 101/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:55
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 176/1, obreb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Beata Lenkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Lenkiewicz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 176/1, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15694/2021

Lista sprawa nr 100/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2021 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 268, 272, obręb Zielonki - Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielonki Residence Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zielonki Residence Sp. z o.o.Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 267, 272, obręb 0029 Zielonki - Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15692/2021

Lista sprawa nr 99/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:29
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:12

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej na dz. nr ew. 160/2 i 164/12, obręb Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Aleksandra Ciejek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandry Ciejek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie instslacji gazowej przy ul. jagodowej 2A, na dz. nr ew. 160/2, 164/12, obreb Sadowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15691/2021

Lista sprawa nr 98/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 427/1, 738/2, 1491, 1492, 1493, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: EBOK Edyta Kossowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EBOK Edyta Kossowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 11 budynków mieszkalnych dwulokalowych i 1 buynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kościelna Droga, dz. nr ew. 427/1, 738/2, 1491, 1492, 1493, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15678/2021

Lista sprawa nr 97/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 117/17, obręb Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 117/17, obręb Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15101/2021

Lista sprawa nr 96/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 11:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 231/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15102/2021

Lista sprawa nr 95/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 62/1, 52/2, 22/16, 22/8, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 62/1, 52/2, 22/16, 22/8, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15103/2021

Lista sprawa nr 94/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 12:35

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 134/3, 133/6, obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 134/3, 133/6, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15104/2021/2021

Lista sprawa nr 93/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:09
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 12:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1059/1, 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1059/1, 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14934/2021

Lista sprawa nr 92/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:53
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr ew. 67/4, 67/39, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PGE Dystrybucja S.A.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV, dz. nr ew. 67/4, 67/39 obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14919/2021

Lista sprawa nr 91/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:30

Złoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PGE Dystrybucja S.A.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej nn ze złączami kablowymi do zasilania obiektu na dz. nr ew. 901/3, 902/3, na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14914/2021

Lista sprawa nr 90/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 451, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Marlena i Aleksander Szporka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marleny i Aleksander Szporka,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 451, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14858/2021

Lista sprawa nr 89/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-17 14:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 616, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Marta Cwalina- Śliwińska i Łukasz Śliwiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty Cwaliny - Śliwińskiej i Łukasza Śliwińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 616, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14854/2021

Lista sprawa nr 88/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-17 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Izabela Wic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabelii Wic,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14502/2021

Lista sprawa nr 87/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-16 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku garażowego na dz. nr ew. 43, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: Jarosław Niegodzisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosłąw Niegodzisz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku garażowego na dz. nr ew. 43, obręb 0021, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14060/2021

Lista sprawa nr 86/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2021r. wydał decyzję Nr 173/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy siecie gazowej na dz. nr ew. 252/23, 252/12, 252/11, 252/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 252/23, 252/12, 252/11, 252/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14046/2021

Lista sprawa nr 85/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 60/5, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie Inwestor: Joanna i Janusz Chadzopulos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanna i Janusz Chadzopulos,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 60/5, obręb Konstantów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14050/2021

Lista sprawa nr 84/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 13:20

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego dz. nr ew. 22/30, obręb SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Stanisław Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Kowalskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/30, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14003/2021

Lista sprawa nr 83/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.03.2021r. wydał decyzję Nr 167/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 11:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalisacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, 795, 796, 797, 798, 799, 800, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: INSTAl-NIKA Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, 795, 796, 797, 798, 799, 800, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13191/2021

Lista sprawa nr 82/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-11 08:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej w Feliksowie na dz. nr ew. 2/28, 30/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej w Feliksowie na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13189/2021

Lista sprawa nr 81/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-11 07:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243, Hornówek, gm. Izabelin Inwestor: Maciej Lewicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Lewickiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243, obręb Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12815/2021

Lista sprawa nr 80/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-09 10:56
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągoej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 43/17, obr. 0004, 182/2, 183, 266 obr. 0005, 5/1, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: CSI-DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :CSI - DEVELOPMENT Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ulic Wolności, Zgody i Nadbrzeżnej na dz. nr ew. 43/17, obr. 0004, 182/2, 183, 266, obr. 0005, 5/1, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12585/2021

Lista sprawa nr 79/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obręb Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Karolina i Bartosz Uszyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów : Karolina i Bartosz Uszyńscy,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obręb Konstantów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12486/2021

Lista sprawa nr 78/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 09:40

Zgłoszenie z projektem usunięcia kolizjiistniejącej linii kablowej nN na z. nr ew. 4/6, 4/9, 4/10, obręb 0006, gm. Błonie Inwestor: Mazdom Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : Mazdom Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  usunięciu kolizji istniejącej linii kablowej nN na dz. nr ew. 4/6, 4/9, 4/10, obręb 0006, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12483/2021

Lista sprawa nr 77/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 09:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice. Inwestor: Iwona Paradowska-Fryt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11938/2021

Lista sprawa nr 76/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 14:49

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 215, Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 215, Bieniewice, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19963/2021

Lista sprawa nr 75/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr ew. 5/2, 6/2, 10, z obrębu 0014, gmina Błonie. Inwestor: JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr ew. 5/2, 6/2, 10, z obrębu 0014, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12002/2021

Lista sprawa nr 74/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4kV dz. nr ew. 341/20, 341/2, 334, 326, 324/2, 323/2, 322/2, 322/3, obręb Łomianki Dolne, w gminie Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PGE Dystrybucja S.A,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4kV dz. nr ew. 341/20, 341/2, 334, 326, 324/2, 323/2, 322/2, 322/3, obręb Łomianki Dolne, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11864/2021

Lista sprawa nr 73/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod DK7 łączące końcówkę sieciw ulicy Prostej z kościówką sieci w ulicy Krzywej dz. nr ew. 7/2 z obrębu 0021, dz. nr ew. 11 z obrębu 0003, gmina Łomianki. Inwestor: HOME SELECT Maria Dembkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :HOME SELECT Maria Dembkowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod DK7 łączące końcówkę sieci w ulicy Prostej z końcówką sieci w ulicy Krzywej dz. nr ew. 7/2 z obrębu 0021, dz. nr ew. 11 z obrębu 0003, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11865/2021

Lista sprawa nr 72/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej - dz. 110, budowy sieci knalizacji sanitarnej - zd. 200 w drodze bocznej od ul. Ciećwierza, dz. nr ew. 516, 407/7, 407/6, 407/5, 407/4, 407/3, 405/5, 405/4, 405/3, w obrebie 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: SAINZ Projekt 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :SAINZ Projekt Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej - dz. 110, budowy sieci kanalizacji sanitarnej - dz. 200 w drodze bocznej od ul. Ciećwierza, dz. nr ew. 516, 407/7, 407/6, 407/5, 407/4, 407/3, 405/5, 405/4, 405/3, w obrębie 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11866/2021

Lista sprawa nr 71/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego dz. nr ew. 399/5, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Krzysztof Maleszyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :Agnieszka i Krzysztofa Maleszyk,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego dwulokalowego na dz. nr ew. 399/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11699/2021

Lista sprawa nr 70/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-03 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG SP. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11469/2021

Lista sprawa nr 69/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-02 14:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczytości ciekłe, na dz. nr ew. 52/44, obreb 0007 grądy, gm. Leszno Inwestor: Maria i Tomasz Kłudkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów : Marii i Tomasz Kłudkiewiczów,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 52/44, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11131/2021

Lista sprawa nr 68/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-01 11:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do obiektów KPN na dz. nr ew. 13/269, 13/272, 13/274, 13/276, 14/264, 14/271, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki Inwestor: ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do obiektów KPN na dz. nr ew. 13/269, 13/272, 13/274, 13/276, 14/264, 14/271, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10917/2021

Lista sprawa nr 67/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-26 12:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 14:18

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nn na dz. nr ew. 266/2, 220, 253, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn na dz. nr ew 266/2, 220, 253 kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Bukowej w m. PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10843/2021

Lista sprawa nr 66/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-26 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 21/1, 21/2, 21/5, 70, 21/4, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 21/1, 21/2, 21/5, 70, 21/4, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10338/2021

Lista sprawa nr 65/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 14:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 38/11, 38/10, 38/1, 38/9, 32 obręb Zielonki Parcele, dz. nr ew. 760/1, obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Dominika Linscoot, Grzegorz Krajewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Dominiki Linscott i Grzegorza Krajewskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 38/11, 38/10, 38/1, 38/9, 32 obręb Zielonki Parcele, dz. nr ew. 760/1 obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10415/2021

Lista sprawa nr 64/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 14:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 223/6, 223/24, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 223/6, 223/24, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9939/2021

Lista sprawa nr 63/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 10:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 15:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego na dz. nr ew. 22/21, obręb 0033 Wawrzyszew, gm. Błonie. Inwestor: Iwona i Szymon Wrzesińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony i Szymona Wrzesińskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "DOM W WISTERIACH 7" na dz. nr ew. 22/1, obręb 0033 Wawrzyszew, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9942/2021

Lista sprawa nr 62/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 10:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego wg projektu gotowego na dz. nr ew. 60/10, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Arkadiusz Szutkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Arkadiusza Szutkowskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "DOM PRZy PRZYJEMNEJ 26 bis" na dz. nr ew. 60/10, obręb 0014, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9948/2021

Lista sprawa nr 61/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 10:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 440/1, 416, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznej na dz. nr ew. 440/1, 416, obręb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9673/2021

Lista sprawa nr 60/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-22 11:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 321, 215, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 321, 215, obręb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9672/2021

Lista sprawa nr 59/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-22 11:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 239/27, obręb Koczargi Stare oraz dz. nr ew. 807/11, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 239/27, obręb 0013 Koczargi Stare oraz dz. nr ew. 807/11, obręb Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9671/2021

Lista sprawa nr 58/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-22 11:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 14:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 282/3, 282/4, 282/5, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Rafał Kędzierski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafał Kędzierski,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Stołecznej na dz. nr ew. 282/3, 282/4, 282/5, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9227/2021

Lista sprawa nr 57/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-18 12:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8, 474/1, 474/3, 476/4, 477/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Zbigniew Załęski, Arkadiusz Skiba, Piotr Zieliński, Marta Łysakowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Zbigniewa Załęskiego, Arkadiusza Skiby, Piotra Zielińskiego i Marty  Łysakowskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze bocznej od ul. Kmicica na dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8, 474/1, 474/3, 476/4, 477/4, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8580/2021

Lista sprawa nr 55/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-16 08:23
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 760/1 obręb Stare Babice, dz. nr ew. 32, 38/1, 38/9 obręb Zielonki - Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 760/1, obręb Stare Babice, dz. nr ew. 32, 38/1, 38/9 obręb Zielonki - Wieś, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8335/2021

Lista sprawa nr 54/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-15 14:20
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 35/1, obreb 0024, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 35/1, obręb 0024, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8339/2021

Lista sprawa nr 53/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-15 14:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/9, obręb Wawrzyszew, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 26/9, obręb Wawrzyszew, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8341/2021

Lista sprawa nr 52/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-15 14:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obręb 0002 Białutki, gm. Błonie Inwestor: Agata Głodowska Kamil Konopko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Głodowskiej, Kamila Konopko,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obręb Białutki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8009/2021

Lista sprawa nr 51/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-12 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/8, obreb 0031 Rokitno, gm. Błonie. Inwestor: Piotr Dąbrowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Dąbrowskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/8, obręb 0031 Rokitno, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7843/2021

Lista sprawa nr 50/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-11 13:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 354/2 w obrębie Kiełpin, gmina Łomianki.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 354/2 w obrębie Kiełpin, gmina Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-11 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej na dz. nr ew. 437/5, 437/2, 435/3, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Anna Usiądek- Kazusek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Usiądek- Kazusek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej, na dz. nr ew. 437/5, 437/2, 435/3, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7569/2021

Lista sprawa nr 49/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-10 10:28
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami do 18 budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 227, 248/1, 248/4-248/13, 248/15-248/23, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: MW Holding Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MW Holding Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Łużyckiej 13, dz. nr ew. 227, 248/1, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/12, 248/13, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7571/2021

Lista sprawa nr 48/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-10 10:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:22

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 142/4, obreb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 142/4, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7130/2021

Lista sprawa nr 47/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-09 11:13
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 7/2, obreb 0014 Konstantów, gm. Błonie Inwestor: Lech Jaśniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lech Jaśniak,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 7/2, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7087/2021

Lista sprawa nr 46/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 14:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 681 obręb Dziakwnów Polski, dz. nr ew. 111/8, 112/1, 131/1, 144 obreb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 681 obręb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 111/8, 112/1, 131/1, 144, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7042/2021

Lista sprawa nr 45/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 10:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi na dz. nr ew. 13, 8/14, 8/12, 8/11, 8/10, 8/2, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Monika Trochimowicz, Halina Radlińska, Tomasz Kraczko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Trochimowicz, Haliny Radolińskej, Tomasza Kraczko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w ul. Rolnej na dz. nr ew. 13, 8/14, 8/12, 8/11, 8/10, 8/2, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7044/2021

Lista sprawa nr 44/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 10:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasielenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 400/5, 465/5, obreb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 400/8, 765/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6962/2021

Lista sprawa nr 43/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 09:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 5/6, 4/8, 4/15, obreb 0031, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 5/6, 4/8, 4/15, obręb 0031, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6945/2021

Lista sprawa nr 42/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.02.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 09:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-09 15:31

Zgłoszenie z projektem budow sieci wodociągowej w ul. Mazowieckiej dz. nr ew. 4/19, 4/24, obreb 0028 Ośr. Dośw. Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Mazowieckiej, dz. nr ew. 4/19, 4/24, obręb 0028 Ośr. Dośw. Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6885//2021

Lista sprawa nr 41/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 14:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 10:39

Zgłoszenie z projektem budosy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetleniowa wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1, obręb 0022 Szadkówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4 25 mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1, obręb 0022 Szadkówek, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6740/2021

Lista sprawa nr 40/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 10:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5, obreb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6729/2021

Lista sprawa nr 39/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 10:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy czterech instalacji gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 110, obreb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: House Technology Wiesław Bołoz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: House Technology Wiesław Bołoz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie czterech instalacji gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 110, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6655/2021

Lista sprawa nr 38/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 25.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał pismo z iformacją o wycofaniu wniosku przez Inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 09:28
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 12:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w pasie drogi gminnej - ul. Wspólna Droga, dz. nr ew. 166/2, 166/1, obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w pasie drogi gminnej - ul. Wspólna Droga dz. nr ew. 166/2, 166/1, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6651/2021

Lista sprawa nr 37/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszaklnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 260/7 i 260/9, obreb 0004 Borzęcin Duzy, gm. Stare Babice Inwestor: Piotr Głowacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Głowackiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 260/7 i 260/9, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6333/2021

Lista sprawa nr 36/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-04 08:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszklnych dz. nr ew. 95/1, 702, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Babice Stare. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 95/1, 702, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6090/2021

Lista sprawa nr 35/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszklnych dz. nr ew. 754/9, 753/10, 752/9, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 754/9, 753/10, 752/9, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6088/2021

Lista sprawa nr 34/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszklnych dz. nr ew. 95/1, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 95/1, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6082/2021

Lista sprawa nr 33/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 189/1, 189/6, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 189/1, 189/6, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6078/2021

Lista sprawa nr 32/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Decelopment Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan w Osiedlu przy al. Dębów Katyńskich, dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5547/2021

Lista sprawa nr 31/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.02.2021r. wydał decyzję Nr 106/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 
 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 14:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Miętowa na dz. nr ew. 243/13, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Miętowa przy ul. Krótkiej na dz. nr ew. 243/13, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5542/2021

Lista sprawa nr 30/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 14:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej na dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5533/2021

Lista sprawa nr 29/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 10:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 252/14, 252/23, 253/18, 253/19, 253/21, obreb Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Wieliczko, Marcin Bińka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Wieliczko i Marcina Bińka  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w drodze bocznej od ul. Jodłowej (dz. 252/14, 253/19) wraz z przyłączami do działek nr 253/18 i 253/21, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5490/2021

Lista sprawa nr 28/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 208/1, 215, 317/9, 317/13 obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka Osicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Osickiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 208/1, 215, 317/9, 317/13, obrębBieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5462/2021

Lista sprawa nr 27/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 10:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48 obręb 0005, gm. Błonie. Inwestor: Paweł Trzciński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Paweł Trzciński,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Lesznowskiej na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48 obręb 0005 Błonie, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4974/2021

Lista sprawa nr 26/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał decyzję nr 152/u/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia z projektem.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-27 13:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 185/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, obręb 0003 Dziekaów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągów na dz. nr ew. 185/24, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4945/2021

Lista sprawa nr 25/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-27 09:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-02 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/27, 396, 395, 79/28, obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Zdzisław Kocyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zdzisława Kocyk,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/27, 396, 395, 79/28, obręb Blizne Jasińskiego 0002, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4798/2021

Lista sprawa nr 24/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 12:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-18 16:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 46/18. obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Justyna Krzyżak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Justyna Krzyżak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 46/18, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4791/2021

Lista sprawa nr 23/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 12:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy ocinka sieci wodociagowej na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22. obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4780/2021

Lista sprawa nr 22/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 70/3, obręb Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Andrzej Pielak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Pielak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 70/3, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4696/2021

Lista sprawa nr 21/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.02.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 11:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej, złącza kablowego na terenie dz. nr ew. 1206, obreb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. InwestorL PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV na dz. nr ew. 1206, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4012/2021

Lista sprawa nr 20/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-25 09:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 16:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji na dz. nr ew. 170/3, 170/4, 399, obreb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marzena i Robert Pająk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny i Roberta Pająk ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr w. 170/3, 170/4, 399, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4007/2021

Lista sprawa nr 19/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-25 09:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:23

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej do projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. duchnickiej w duchnicach i w Ołtarzewie, działki ewidencyjne o numerach 440/16, 440/26, w obrębie 0013 Ołtarzew, 20 w obrębie 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pure Development Sp. z o.o. ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Duchnickiej w Duchnicach i w Ołtarzewie, działki ewidencyjne o numerach 440/16, 440/26, w obrębie 0013 Ołtarzew, 20 w obrębie 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3641//2020

Lista sprawa nr 18/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-21 09:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-18 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zd. nr ew. 31, 115, 116, 117, w obrębie 0024 Wieruchów, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zd. nr ew. 31, 115, 116, 117, w obrębie 0024 Wieruchów, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3638//2020

Lista sprawa nr 17/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-21 09:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:53

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gzowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 137/11, 137/12, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Aneta i Arkadiusz Bielski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anety i Arkadiusza Bielskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 137/11, 137/12, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3634//2020

Lista sprawa nr 16/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-28 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 63PE ś.c., dz. nr ew. 159/1, 155/2, 152/2, 152/1, 149/2, 512, 148/3, w obrębie 0012 Sadowa, w gminie Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu 63PE ś.c., dz. nr ew. 159/1, 155/2, 152/2, 152/1, 149/2, 512, 148/3, w obrębie 0012 Sadowa, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2982//2020

Lista sprawa nr 15/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-20 07:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z pzyłączami do budynków na dz. nr ew. 165/28, 165/31, 165/44, obreb Mościska, gm. Izabelin Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 165/28, 165/31, 165/44, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2894/2021

 

Lista sprawa nr 14/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 16:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Korfowe – Gmina Leszno, dz. nr ew. 18/2, 18/4, 20, 21/18, 22 obr. 0018 Powązki; dz. nr ew. 102, 107, 108/1, 162/7, 162/14, 171/4 z obr. 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Korfowe – Gmina Leszno, dz. nr ew. 18/2, 18/4, 20, 21/18, 22 obr. 0018 Powązki; dz. nr ew. 102, 107, 108/1, 162/7, 162/14, 171/4 z obr. 0010 Korfowe, gm. Leszno.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22279/2021

 

Lista sprawa nr 13/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE i sieci kanalizacyjnej 200PVC dla 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 43/49, 43/51, 43/52, 43/53, 43/54, 43/55, 43/56, 43/57, obręb 0004, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110PE i sieci kanalizacyjnej 200PVC dla 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 43/49, 43/51, 43/52, 43/53, 43/54, 43/55, 43/56, 43/57, obręb 0004, gmina Ożarów Mazowiecki..

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1291/2021

Lista sprawa nr 4/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-11 10:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 129, 106/5 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 129, 106/5 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2055/2021

 

Lista sprawa nr 12/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 338, 296/19 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 338, 296/19 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2056/2021

 

Lista sprawa nr 11/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6 obr. 0004 Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 155 obr. 0008 Kiełpin, dz. nr ew. 654/1, 681 obr. 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6  obr. 0004 Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 155 obr. 0008 Kiełpin, dz. nr ew. 654/1, 681 obr. 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2053/2021

 

Lista sprawa nr 10/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-14 16:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 14:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/2 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Krystyna Manowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krystyny Manowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/2 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1933/2021

 

Lista sprawa nr 9/z/2021

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-14 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/2, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Baraniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Baraniak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/2, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1861/2021

Lista sprawa nr 8/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 12:11

Zgłoszenie z projetem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 242, 284/17, 223/66, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew . 242, 284/17, 223/66, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1860/2021

Lista sprawa nr 7/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 120/17, 121/30, 121/29, 120/25, 121/25, obreb Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor :PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 120/17, 121/30, 121/29, 120/25, 121/25, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1852/2021

Lista sprawa nr 6/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 16:47

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 252 w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestor: Maciej Jendrych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Maciej Jendrych w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 252 w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1482/2021

Lista sprawa nr 5/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.01.2021 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 31/u/2021.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-12 15:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 11:53

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 160 PE dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 184/1, 186/1, 193/3 z obrębu 0002 oraz dz. 26/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 160 PE dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 184/1, 186/1, 193/3 z obrębu 0002 oraz dz. 26/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1290/2021

Lista sprawa nr 3/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-11 10:33
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu w m. Leszno dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  07.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu w m. Leszno dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/766/2021

 

Lista sprawa nr 2/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-08 15:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 296/14, 296/16 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna Bober, Łukasz Bober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  05.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny Bober i Łukasza Bober w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 296/14, 296/16 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/552/2021

Lista sprawa nr 1/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 stycznia 2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-08 15:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 14:49

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony