BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1, 7/5, obręb Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Hanna i Wiesław Bugajczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Hanny i Wiesława Bugajczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1, 7/5, obręb Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/65300/2021

Lista sprawa nr 452/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-31 08:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 10:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodoćiagowej wraz z hydrantem i przełączneiem przyłącza w ul. Jesiennej na dz. nr ew. 194/2, 329, 328, 336, obręb 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem i z przełączeniem przyłącza w ul. Jesiennej na dz. nr ew. 194/2, 328, 329, 336, obręb 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/65166/2021

Lista sprawa nr 451/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.02.2022r. wydał decyzję Nr 113/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-30 11:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-15 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 714/8, 714/6, obreb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV wez ze słupami oświetleniowymi - oświetelenie drogowe ul. Otuliny na dz. nr ew. 714/8, 714/6, obreb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/64375/2021

Lista sprawa nr 450/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.12.2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-22 12:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 10:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetleniowa wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 5/1 obręb Julinek, dz. nr ew. 978/2 obręb 0011 Leszno, dz. nr ew. 55/13, 55/18, 63, 64/11, 64/4, 68, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 5/1 obręb Julinek, dz. nr ew. 978/2 obręb 0011 Leszno, dz. nr ew. 55/13, 55/18, 63, 64/11, 64/4, 68 obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/64372/2021

Lista sprawa nr 449/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-22 13:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 468/9, 571/1 obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki : Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnieniu w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dwulokalowego (3 szt.) na dz. nr ew. 468/9, 571/1, obreb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/64299/2021

Lista sprawa nr 448/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-22 13:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 13:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 90/21, 90/18, 90/15, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Homegy 2 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Homegry 2 Sp.  o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na busowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 90/21, 90/18, 90/15, obręb 0005 Borzecin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/64206/2021

Lista sprawa nr 447/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadcznie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgloszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-22 08:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 11:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanlizacji sanitarnej na dz. nr ew. 24/7, 25/3, 25/38, 25/39, 25/41, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/63, 25/64, 25/65, 25/66, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/71, 25/72, 25/73, 25/74, 26/1 obręb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 30/4, 37 obreb 0010 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Imbirowa Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Pure Development Sp. z o.o. Imbirowa Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 24/7, 25/3, 25/38, 25/39, 25/41, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/63, 25/64, 25/65, 25/66, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/71, 25/72, 25/73, 25/74, 26/1, obreb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 30/4, 37 obręb 0010 gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/63933/2021

Lista sprawa nr 446/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-21 08:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 10:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 58/1, 176/1, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Hubert Żuchowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Huberta Żuchowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. nr ew. 58/1, 176/1, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/63604/2021

Lista sprawa nr 445/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-17 12:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-10 16:33

Zgłoszenie z projektem rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku gospodarczym na dz. nr ew. 184/4, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: WEGE SIOSTRY Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: WGE SIOSTRY Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym na dz. nr ew. 184/4, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/63507/2021

Lista sprawa nr 444/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.01.2022r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-17 08:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-28 12:58

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V2700 l i doziemnej oraz wewnętrznej nstalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 97/3, obręb Gnatowice Stare, gm. Kampinos. Inwestor: Krzystof Makowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztof Makowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej LPG z nziemnym zbiornikiem V2700 l i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 97/3, obreb Gnatowice Stare, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/63439/2021

Lista sprawa nr 443/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.01. 2022r., wydal decyzję sprzeciwu nr 36/s/2022 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-16 13:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 14, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: HB DEVELOPMENT S.A. MIASTECZKO OŻARÓW sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HB DEVELOPMENT S.A. MIASTECZKO OŻARÓW Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kapuckiej w dz. nr ew. 14, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62694/2021

Lista sprawa nr 442/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-13 14:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 13:37

Zgłoszenie z projektem budowy oświetelnia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 247/9, 247/10, 166, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 247/9, 247/10, 166, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62691/2021

Lista sprawa nr 441/z/202

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.12. 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-13 14:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-17 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych do czterech projektowanych budynków nieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie blixniaczej, na dz. ew. nr 8/32, 636/1, 636/2, obręb 0001, gm. Stare Babice. INWESTOR: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do czterech projektowanych budynków nieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie blixniaczej, na dz. ew. nr 8/32, 636/1, 636/2, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62546/2021

Lista sprawa nr 440/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-10 14:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-07 16:15

Zgłoeszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi w osiedlu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźnaiczej, na dz. ew. nr 376, 377, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. INWESTOR: Willa Babice Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willę Babice Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi w osiedlu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźnaiczej, na dz. ew. nr 376, 377, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62544/2021

Lista sprawa nr 439/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sporzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 •  
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-10 14:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-28 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągwej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolnostojących, na dz. ew. nr 633/10, 633/22, obręb 0001, gm. Stare Babice. INWESTOR: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągwej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi w osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolnostojących, na dz. ew. nr 633/10, 633/22, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62545/2021

Lista sprawa nr 438/z/2021

 • ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-10 14:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 15:51

Zgłoeszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego "EKO KARMEL B" lustrzane odbicie oraz szamba, na dz. ew. nr 25/5, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. INWESTOR: Violetta i Marcin Nowaccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Violettę i Marcina Nowackich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "EKO KARMEL B" lustrzane odbicie oraz szamba, na dz. ew. nr 25/5, obręb 0018 Pasikonie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62435/2021

Lista sprawa nr 437/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-10 11:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:58

Zgłoszenie z projektem budowy pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tłocznego oraz likwidacja istniejącej pompowni w ul. 3-Maja w Mościskach, na dz. ew. nr 109/6, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. INWESTOR: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tłocznego oraz likwidacji istniejącej pompowni w ul. 3-Maja w Mościskach, na dz. ew. nr 109/6, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62415/2021

Lista sprawa nr 436/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.01.2022 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-10 10:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 367, 398/5, 396/1, obreb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 367, 398/5, 396/1, obręb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P62333/2021

Lista sprawa nr 435/z/202

 

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY:W dniu 14.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-09 14:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 285/1, 287/1, obreb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 285/1, 287/13, obreb Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62334/2021

Lista sprawa nr 434/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-09 14:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 12:22

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 285/1, obreb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 285/1, obreb Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62336/2021

Lista sprawa nr 433/z/202

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-09 14:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 129, 737, obreb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 129, 737, obreb Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62338/2021

Lista sprawa nr 432/z/202

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-09 14:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 12:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4KV, dz. nr ew. 323, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 KV na dz. nr ew. 323, obreb 0004, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/62076/2021

Lista sprawa nr 431/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-08 14:22
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 243/12, 199/6, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Kalinowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza kalinowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243/2, 199/6, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61819/2021

Lista sprawa nr 430/z/202

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-07 14:15
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-14 08:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 247, 20/7, 20/4, obręb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Rafał Perkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Rafała Perkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 247, 20/7, 20/4, obręb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61786/2021

Lista sprawa nr 429/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.12.2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-07 14:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/3, obreb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marcin Jurkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Jurkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/3, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61748/2021

Lista sprawa nr 428/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-07 14:09
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznejw dz. nr ew. 432/5, 157, 462/1, 467, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 432/5, 157, 462/1, 467, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61715/2021

Lista sprawa nr 427/z/202

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.12.2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-07 08:21
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-20 15:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 516, 407/7, 407/6, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: SAINZ PROJEKT 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:SAINZ PROJEKT 1 Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszaklnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 516, 407/7, 407/6, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61709/2021

Lista sprawa nr 426/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.01.2022 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-07 08:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-03 14:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej na dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101, obreb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101, obręb 0008, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61585/2021

Lista sprawa nr 425/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.12.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-06 14:40
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-10 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przy ul. Akacjowej - Paschalisa, dz. nr ew. 397, 763/1, 129, oręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Zarzą Dróg Powiaowych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy ul. Akacjowej- Paschalisa na dz. nr ew. 397, 763/1, 129, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61491/2021

Lista sprawa nr 424/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.12.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-06 13:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-10 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przy ul. Akacjowej - Klonowej na dz. nr ew. 166, obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy ul. Akacjowej- Klonowej na dz. nr ew.  166, obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61489/2021

Lista sprawa nr 423/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.12.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-06 12:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-10 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia przy ul. Akacjowej w dz. nr ew. 37 obreb Koczargi nowe, dz. nr ew. 164/3, 166 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy ul. Akacjowej- Górki na dz. nr ew. 37, obręb Koczargi Nowe, dz. nr ew. 164/3, 166, obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61488/2021

Lista sprawa nr 422/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.12.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-06 12:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-10 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny na dz. nr ew. 97/1, obreb 0008 Horówek, gm. Izabelin. Inwestor: Jan Malecha

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jana Malechy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 97/1, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61366/2021

Lista sprawa nr 421/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu14.12.2021. wydał decyzję nr 901/u/2021 umarzającą postępowanie  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-03 14:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-14 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 67, 53/8, 53/17, 53/13, obreb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Villa Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Villa Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w cz. nr ew. 67, 53/8, 53/17, 53/13, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61194/2021

Lista sprawa nr 420/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-03 08:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 13:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 34/4, 34/10, 34/11, obreb Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Paula Janowiecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Pauli Janowieckiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 34/4, 34/10 oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 34/11, obręb Dębówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/61012/2021

Lista sprawa nr 419/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-03 08:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 14:36

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 47/11, obreb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Teresa i Jacek Furmańczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Teresy i Jacka Furmańczuk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 47/11, obreb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60848/2021

Lista sprawa nr 418/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-01 14:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 61/1, 60, 58/1, obreb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie. Inwestor: POVI Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.12.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: POVI Sp. z o.o.., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasielenia w gaz budynku produkcyjno- magazynowo- usługowego z zapleczem socjalno- biurowym na dz. nr ew. 61/1, 60, 58/1, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60816/2021

Lista sprawa nr 417/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-12-01 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 13:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 32/6, 33/5, 34/6, 35/6, obręb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej oćisnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/6, 33/5, 34/6, 35/6, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60706/2021

Lista sprawa nr 416/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-30 14:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-03 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn wraz ze złączami kablowymi nn na dz. nr ew. 21, 22/2, 61/3, 64/1, 64/2, obręb 0012, dz. nr ew. 81, 82/3, 82/5, 82/6, obręb 0017, dz. nr ew. 8/6, 8/8, 9/1, obręb 0018, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr ew. 21, 22/2, 61/3, 64/1, 64/2, obręb 0012, dz. nr ew. 81, 82/3, 82/5, 82/6, obręb 0017, dz. nr ew. 8/6, 8/8, 9/1, obręb 0018, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60472/2021

Lista sprawa nr 415/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-30 07:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-03 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 654, 571, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: BP EUROPA SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BP EUROPE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ w Polsce, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 654, 571, obręb 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60357/2021

Lista sprawa nr 414/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-29 12:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 1497, 278/2, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 1497, 278/2, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60255/2021

Lista sprawa nr 413/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.12. 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-29 08:26
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-20 15:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 153, 1668/8, 167/6, 167/14, 165/15, 112/3, obreb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG So, z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w dz. nr ew. 153, 166/8, 167/6, 167/14, 165/15, 112/3, obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60262/2021

Lista sprawa nr 412/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-29 08:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-03 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami w dz. nr ew. 81/9, 81/25, 80/9, 80/8, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Meritum Development Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Maritum development Sp. z o.o. Sp. k. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w ul. Czerwonych Maków w dz. nr ew. 81/9, 81/25, 80/9 i 80/8, obreb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/60087/2021

Lista sprawa nr 411/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-26 08:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 13:13

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego na dz. ew. nr 317/22, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Paweł Knap

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Pawła Gdeczyka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu do budynku mieszkalnego na dz. ew. nr 317/22, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54856/2021

Lista sprawa nr 410/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-24 14:29
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-09 12:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 46/10, obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Paweł Gdeczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Pawła Gdeczyka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 46/10, obręb 0008, gm. Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59680/2021

Lista sprawa nr 409/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-24 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew 69/2 przy ulicy Północnej w Bramkach, gm. Błonie. Inwestor: Mateusz Betlejewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Mateusza Betlejewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew 69/2 przy ulicy Północnej w Bramkach, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59650/2021

Lista sprawa nr 408/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższwego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-23 13:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 11:27

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1/83, obreb 0032 PGR WOLSKIE, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Paulina Pietrukiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pauliny Pietrukiewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1/83, obreb 0032 PGR Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59643/2021

Lista sprawa nr 407/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-23 13:46
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 16:09

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch instalacji gazowych dla zakładu produkcyjnego na dz. nr ew. 24, obręb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: AMARGO Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AMARGO Sp. z o.o. Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch instalacji gazowych niskiego ciśnienia dla zakładu produkcyjnego na dz. nr ew. 24, obręb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59149/2021

Lista sprawa nr 406/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-19 12:48
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 16:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w dz. nr ew. 53/2, 53/4, 36/3, 35/4, 33/9, 35/9, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: WAK - DEVELOPENT Jaroszek Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: WAK- DEVELOPMENT Jaroszek Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w dz. nr ew. 53/2, 53/4, 36/3, 35/4, 33/9, 35/9, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59087/2021

Lista sprawa nr 405/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.01.2022 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-19 12:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 09:49

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 749/2, obreb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Joanna i Tomasz Pieczara

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny i Tomasza Pieczara, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 749/2, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59034/2021

Lista sprawa nr 404/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-19 09:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w dz. nr ew. 28/1, 28/2, 79/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Łukasz i Angelika Stolarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Łukasz i Angelika Stolarczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew.28/1, 28/2, 79/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/59032/2021

Lista sprawa nr 403/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.11. 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-19 09:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 191, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Urszula Smolarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszula Smolarczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 191, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58687/2021

Lista sprawa nr 402/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-18 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr ew. 141/10, obręb 0009 Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Marian Rycombel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariana Rycombel, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr ew. 141/10, obręb 0009 Kampinos A, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/58485/2021

Lista sprawa nr 401/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 28.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-17 08:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-28 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej w m. Błonie, dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46, obręb 0009, gmina Błonie. Inwestor; Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej w m. Błonie, dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46, obręb 0009, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/576796/2021

Lista sprawa nr 400/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.12.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-10 15:49
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-10 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8 PE 100 SDR 11 do dwudziestu jeden budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 427/1, 46, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8 PE 100 SDR 11 do dwudziestu jeden budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 427/1, 46, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57556/2021

Lista sprawa nr 399/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-10 14:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 13:29

Zgøoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Truskaw , ul. Południowa na dz. nr ew. 738/3, 739/5, 740/3, 741/2, 744/7, 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4, 1629, 757/5, 758/2, 1522, 761/6, 763/3, 766/4, 768/2, 769/5, 770/6, obręb 0025 gmina Leszno. Inwestor Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Truskaw , ul. Południowa na dz. nr ew. 738/3, 739/5, 740/3, 741/2, 744/7, 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4, 1629, 757/5, 758/2, 1522, 761/6, 763/3, 766/4, 768/2, 769/5, 770/6, obręb 0025 Truskaw, gmina Izabelin 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57485/2021

Lista sprawa nr 398/z/2021

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-11-10 08:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 12:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej ppoż. na dz. nr ew. 224, 124/17, 124/18, 209, 123 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Powiat Warszawski Zachodni.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej ppoż. na dz. nr ew. 224, 124/17, 124/18, 209, 123 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57263/2021

Lista sprawa nr 397/z/2021

 

ROZPATRZENIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni Decyzją nr 839/u/2021 informuje o wycofaniu powyższego zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-09 08:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-18 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 200 z przyłączami wod-kan do osiedla mieszkaniowego przy ul. Jakubowicza (dz. 21/1 i 21/5) w Lipkowie, gmina Stare Babice. Inwestor: HSD Helman, Szymczak, Dobrosielski Sp. J

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HSD Helman, Szymczak, Dobrosielski Sp.J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 200 z przyłączami wod-kan do osiedla mieszkaniowego przy ul. Jakubowicza (dz. 21/1 i 21/5) w Lipkowie, gmina Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/57097/2021

Lista sprawa nr 396/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-11-09 15:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia na dz. nr ew. 21, 22, 61, 64, obręb 0012 Błonie, dz. nr ew. 81, 82/3, 82/4, obręb 0017 Błonie, dz. nr ew. 8/4, 8/6, 9/1, obręb 0018 Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A..

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia na dz. nr ew. 21, 22, 61, 64, obręb 0012 Błonie, dz. nr ew. 81, 82/3, 82/4, obręb 0017 Błonie, dz. nr ew. 8/4, 8/6, 9/1, obręb 0018 Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56952/2021

Lista sprawa nr /2021

 

ROZPATRZENIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni Decyzją nr 838/u/2021 informuje o wycofaniu powyższego zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-08 10:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-18 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 142/5 i 143/4, obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 142/5 i 143/4, obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56784/2021

Lista sprawa nr 394/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.11.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-05 12:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 264/21 w ulicy Żurawiej w Zaborówku, w gminie Leszno. Inwestorzy: Ireneusz Szczepkowski i Jarosław Zahajko.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ireneusza Szczepkowskiego i Jarosława Zahajko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Żurawiej, na dz. nr ew. 264/21, obręb Zaborówek, gmina Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56774/2021

Lista sprawa nr 393/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-05 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-03 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1167, obręb 0011 Leszno. Inwestorzy: Ewa i Robert Tomczak.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewę i Roberta Tomczak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1167, obręb 0011 Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56572/2021

Lista sprawa nr 392/z/2021

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 23.11.2021r. Starosta Wrszawski Zachodnu wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-05 12:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 14:05

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w parku logistycznym P3 BŁONIE PARK w hali WH15, na dz. nr ew. 29/22, obręb Pass, gmina Błonie. Inwestor: P3 BŁONIE PARK Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:P3 BŁONIE PARK Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w parku logistycznym P3 BŁONIE PARK w hali WH15, na dz. nr ew. 29/22, obręb Pass, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56470/2021

Lista sprawa nr 391/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.11. 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-11-05 12:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-29 13:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 315/28, 308, 289/37, 289/43, 289/39, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Jakub Kołaczek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.11.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jakuba Kołaczek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oraz przyłącza na dz. nr ew. 315/28, 308, 289/37, 289/43, 289/39, obręb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56305/2021

Lista sprawa nr 390/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższwego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-11-02 14:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63/5,8 PE 100 SDR 11,00 do dwóch budynków mieszkalnych czterolokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 70/39, 70/40, 70/43, 70/41, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  63/5,8 PE 100 SDR 11,00 do dwóch budynków mieszkalnych czterolokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 70/39, 70/40, 70/43, 70/41, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56043/2021

Lista sprawa nr 389/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.11.2021r. Starosta Warszawski wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-10-29 15:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-04 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowalnymi, infratrukturą techniczną i zielenią na dz. nr ew. 31/12, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Magdalena i przemysław Paziewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Państwa Magdaleny i Przemysława Paziewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowalnymi, infratrukturą techniczną i zielenią na dz. nr ew. 31/12, obręb 0031, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/56010/20

Lista sprawa nr 388/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19 stycznia 2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-29 14:28
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy zewnętrznych schodów gospodarczych budynku domu weselnego z częścią hotelową i mieszkalną na dz. nr ew. 104, obręb Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: GUTEK USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE GASTRONOMIA Marzena Brogowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: GUTEK USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE GASTRONOMIA Marzena Brogowska, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie zewnętrznych schodów gospodarczych budynku domu weselnego z częścią hotelową i mieszkalną na dz. nr ew. 104, obręb Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55852/2021

Lista sprawa nr 387/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.11.2021r.minął termin na wniesienie sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-29 08:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na dz. nr ew. 223/11, 224/6, 225/6, 226/15, 226/20, 226/14, 226/25, obręb Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Andrzej Dominiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Dominiaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do budynku jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 223/11, 224/6, 225/6, 226/15, 226/20, 226/14, 226/25, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55660/2021

Lista sprawa nr 386/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2021r. Starosta Warszawski wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-28 08:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 12:36

Zgłoszenie z pojektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 355/26, 355/29, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Antares Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Antares Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 355/26, 355/29, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55642/2021

Lista sprawa nr 385/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.12.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-28 08:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia - 2 sztuki do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 80, obreb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jolanta Jakubowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Jakubowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej - 2 sztuk do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 80, obreb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55485/2021

Lista sprawa nr 384/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28 października 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-27 08:42
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 20/1, 38/7, 15/4, 15/5, 15/6, 201, 202, 203, 204, obreb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: TLD Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: TLD Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 20/1, 38/7, 15/4, 15/5, 15/6, 201, 202, 203, 204, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55484/2021

Lista sprawa nr 383/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-27 08:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do zasilenia kotła gazowego w budynkuplebani na dz. nr ew. 270, obręb Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka Nawiedzenia N.M.P. w Zaborowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Parafii Rzymsko-Katolickiej Nawiedzenia N. M. P. w Zaborowie., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do zasilenia kotła gazowego w budynku plebanii parafii rzymsko-Katolickiej Nawiedzenia N. M. P. w Zaborowie, przy ul. Kościelnej 1, dz. nr ew. 270, obręb Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/55071/2021

Lista sprawa nr 382/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28 października 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-25 13:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażem w bryle budynku na działce nr ew. 686/4, w obrębie Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Marek Ćwirko-Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Ćwirko-Godyckiego., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażem w bryle budynku na działce nr ew. 686/4, w obrębie Klaudyn, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54652/2021

Lista sprawa nr 381/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  do powyższwego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-20 15:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 09:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 40/7, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 40/7, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54333/2021

Lista sprawa nr 380/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-19 10:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-25 14:00

Zgłoszenie z projektem budowyy sieci gazowej na dz. nr ew. 158/9, 332, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 158/9, 332, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54332/2021

Lista sprawa nr 379/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-19 10:06
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-25 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 2/6, 2/7, obręb 0030 Wilków, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 2/6, 2/7, obręb 0030 Wilków, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54330/2021

Lista sprawa nr 378/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-19 10:03
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-27 14:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 125, obręb 0033 Wawrzyszew, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 125, obręb 0033 Wawrzyszew, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54326/2021

Lista sprawa nr 377/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-19 10:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-27 14:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 715, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 715, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54328/2021

Lista sprawa nr 376/z/2021

ROZSTERZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.04.2022r. wydał decyzję nr 305/u/2022 umarzającą postępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-19 09:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175/5, 176/6, 177/6, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie Inwestor: Marlena Bińkowska i Mariusz Czyż

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marleny Bińkowskiej i Mariusza Czyża w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji szkieletowej na dz. nr ew. 175/5, 176/6, 177/6, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54128/2021

Lista sprawa nr 375/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-18 14:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-24 08:11

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego na dz. nr ew. 44/43, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Esperanza Sp. J. Poterek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Esperanza Sp. J. Poterek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biurowo- produkcyjno- magazynowego na dz. nr ew. 44/43, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54065/2021

Lista sprawa nr 374/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-18 12:19
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-02 11:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 68/13, 68/23 oraz przyłączay wody i kanalizacji do dz. nr ew. 68/24 obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie Inwestorzy: Monika i Sebastian Burzyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Sebastiana Burzyńskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej nr ew. 68/13, 68/23 oraz przyłączy wody i kanalizacji do dz. nr ew. 68/24, obręb Dębówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/54060/2021

Lista sprawa nr 373/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-18 11:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 305/29, w obrębie 0004 Bieniewice, jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie. Inwestor: Krzysztof Kowalczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Kowalczyka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 305/29, w obrębie 0004 Bieniewice, jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53806/2021

Lista sprawa nr 372/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Satrosta Warszawski Zachodni w dniu 27.10.2021r. wydał decyzje nr 791/u/2021 umarzająca postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-15 14:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-27 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 614 i 616, w obrębie 0028 Wiejca, w gminie Kampinos. Inwestor: Teresa Tomczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Teresy Tomczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 614 i 616, w obrębie 0028 Wiejca, w gminie Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53694/2021

Lista sprawa nr 371/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-14 11:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 09:04

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 dla budynku gospodarczego na działce nr ew. 56, w obrębie 0015 Łazy, w gminie Kampinos. Inwestor: Zbigniew Zalewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Zalewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3 dla budynku gospodarczego na działce nr ew. 56, w obrębie 0015 Łazy, w gminie Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53678/2021

Lista sprawa nr 370/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.10.2021r. wydał decyzje nr 772/u/2021 umarzająca postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-10-14 11:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-21 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 597/2, 598/2, 599/5, 601/2, 602/2, 604/2, 605/2, 609/2, 824/2, 825/2, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko wraz z odprowadzeniem nadmiaru wó opadowych do rowów melioracyjnych na dz. nr ew. 597/2, 598/2, 599/5, 601/2, 602/2, 604/2, 605/2, 609/2, 824/2, 825/2, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53306/2021

Lista sprawa nr 369/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 13:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 1/8, 170/1, 101/9, 104/11, obręb 0002 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasieleni budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 1/8, 170/1, 101/9, 104/11, obręb 0002 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53290/2021/2021

Lista sprawa nr 368/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 3.11.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 13:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 175/6, 174/10, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Maria i Łukasz Lech

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marii i Łukasza Lech, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 175/16, 174/10, obreb Lipków 0017, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53248/2021

Lista sprawa nr 367/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesiena sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 12:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-15 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetlenia wraz ze słupami na dz. nr ew. 412/1, 415/4, 415/5, 810, 811/10, 811/12, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetleniowa wraz ze słupami oświetleniowymi oraz złączem kablowym na dz. nr ew. 412/1, 415/4, 415/5, 810, 811/10, 811/12, obreb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53223/2021

Lista sprawa nr 366/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.11.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 09:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-08 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obreb 0002 Bialutki, gm. Błonie. Inwestor: Agata Głodowska, Kamil Konopko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agaty Głodowskiej i Kamila Konopko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obręb 0002 Białutki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53156/2021

Lista sprawa nr 365/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.12.2021r. wydał decyzję Nr 937/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 09:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 512, obręb Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Magdalena i Łukasz Muras

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny i Łukasza Muras, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Dom przy Bukowej 31", dz. nr ew. 512, obręb 0009 Kampinos A, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/53088/2021

Lista sprawa nr 364/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-12 08:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 07:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 35/2, 36/6, obręb 0020, gm. Błonie. Inwestor: Rafał Włodarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Włodarskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 35/2, 36/6, obreb 0020, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52854/2021

Lista sprawa nr 363/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.12.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-11 09:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-14 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 216/6, 217/5, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Renata Nowak- Kłosek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Renaty Nowak- Kłosek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 216/6, 217/5 obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52781/2021

Lista sprawa nr 362/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-08 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch instalacji gazu do hotelu pracowniczego na dz. nr ew. 40, obręb 0001, gm. Błonie. Inwestor: ZEMAR Marian Zembrzuski Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZEMAR Marian Zembrzuski Sp. K, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie dwóch instalacji gazu do hotelu pracowniczego na dz. nr ew. 40, obreb 0001, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52704/2021

Lista sprawa nr 361/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.10.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-08 11:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego na dz. nr ew. 37/1, obręb 0015 Kopytów, gm. Błonie. Inwestor: ROYAL FOOD PRODUCTION Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ROYAL FOOD PRODUCTION Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego na dz. nr ew. 37/1 obręb 0015 Kopytów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52480/2021

Lista sprawa nr 360/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 23.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-07 08:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 2/11, 16/4, 5/30, 5/28, obręb 0029 PGR Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 2/11, 16/4, 5/30, 5/28, obręb 0029 PGR Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/52475/2021

Lista sprawa nr 359/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-07 08:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 127/3, obreb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Renata Słońska, Hanna Słońska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Renaty Słońskiej i Hanny Słońskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej la budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 127/3, obręb 0023, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/521892021

Lista sprawa nr 358/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-05 12:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 211, 32/1, 80/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Herit Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Herit Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 211, 32/1, 80/1, obreb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51915/2021

Lista sprawa nr 357/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-04 11:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 10:32

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej na dz. nr ew. 1/8, obręb 0028, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym  0,5 MPa w celu zasielenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 1/8, obreb 0028, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51835/2021

Lista sprawa nr 356/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-04 09:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 13:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 108/7 i 109/6 obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: Igor Wrotny

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Igora Wrotnego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem podziemnym, towarzyszącym zagospodarowainem terenu oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne na dz. nr ew. 108/7 i 109/6, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51766/2021

Lista sprawa nr 355/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.11.2021r. Starosta wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-01 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-04 13:18

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z kablami sterowniczymi dla zasilania zbiornika wody uzdatnionej na dz. nr ew. 54/7, 54/8, obręb 0009, dz. nr ew. 232, 124/25, 167/8, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej wraz z kablami sterowniczymi dla zasilania zbiornika wody uzdatnionej na dz. nr ew. 54/7, 54/8, obreb 0009, dz. nr ew. 232, 124/25, 167/8, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51718/2021

Lista sprawa nr 354/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-01 14:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 414/17 i 414/29, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 414/17, 414/29, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomiaki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51710/2021

Lista sprawa nr 353/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-01 14:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-11 16:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ul. Kościena Droga 117-117t i 115-115t, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.10.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 58,60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 60/26, 60/27, 60/28, 60/29 60/30, 60/31, 60/32, 60/33, 60/34, 60/35, 60/36, 60/37, 60/38, 60/39, 60/40 60/41, 60/42, 60/43, 60/44, 60/45, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomiaki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51708/2021

Lista sprawa nr 352/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-01 14:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-11 16:19

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/1, obręb Sadowa, gm. Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacek Komorowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 84/1, obręb 0022 Sadowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51668/2021

Lista sprawa nr 351/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-10-01 11:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-11 16:19

Zgłoszenie z projektem wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz nstalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyńczym zbiornikiem naziemnym na dz. nr ew. 16/6, obręb 0035 Wola Łuszczewska, gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka Okurowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Okurowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyńczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/6, obręb 0035 Wola Łuszczewska, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/51302/2021

Lista sprawa nr 350/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.102021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-29 11:44
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 71, 462, 316, 294, 112/6, w obrębie 0031 Zielonki-Wieś, gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego, dz. nr ew.71, 462, 316, 294, 112/6 w obrębie 0031 Zielonki-Wieś ,w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50815/2021

Lista sprawa nr 349/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-24 15:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 138, 131/2, 128/2, 126/4, 296, w obrębie 0010, gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego, dz. nr ew.138, 131/2, 128/2, 126/4, 296 w obrębie Kwirynów ,w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50826/2021

Lista sprawa nr 348/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.10.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-24 15:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 18/3, 4/13, w obrębie 0017, gmina Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków w zabudowie bliźniaczej  na dz. nr ew. 18/3, 4/13, w obrębie 0017, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50812/2021

Lista sprawa nr 347/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-24 15:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 23/3 , 23/8 i 18, w obrębie 0002, gmina Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 23/3 , 23/8 i 18, w obrębie 0002, gmina Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50809/2021

Lista sprawa nr 346/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-24 12:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-20 13:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 51/7, 51/8, obreb 0020, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 51/7, 51/8, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50530/2021

Lista sprawa nr 345/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-23 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-05 11:02

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn na dz. nr ew. 81/5, 82/2, 81/26, 84, 88/9, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrbucja S.A. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn na dz. nr ew. 81/5, 82/2, 81/26, 84, 88/9, obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50395/2021

Lista sprawa nr 344/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-22 13:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-29 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej LPG z podziemnym zbiornikiem dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 196/7, obręb Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Justyna Niewiadomska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Justyna Niewiadomoska , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej LPG z podziemnym zbiornikiem dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 196/7 obręb Bramki, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50259/2021

Lista sprawa nr 343/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 12.11.2021r Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję  sprzeciwu o nr 817/s/2021 do powyższszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-22 09:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-15 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 730/4, 730/24, 730/22, 730/29, 730/26, 730/20, 730/21, 730/27, 730/23, 730/28, obręb 011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Grzybowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Grzybowskiej , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 730/4, 730/24, 730/22, 730/29, 730/26, 730/20, 730/21, 730/27, 730/23, 730/28, obręb 0011Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/50238/2021

Lista sprawa nr 342/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-22 08:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-10 10:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c nie wyższego niż 0,5MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 367/10, 367/11, 367/12, 367/20, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c nie wyższego niż 0,5MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 367/10, 367/11, 367/12, 367/20, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49777/2021

Lista sprawa nr 341/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 14:16
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-02 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego "RECTUS II" wraz z szambem szczelnym na działce nr ew. 816/7, w obrębie 0011, w gminie Leszno. Inwestor: Anna Tkacz-Słabińska, Łukasz Słabiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Państwa Anny Tkacz-Słabińskiej oraz Pana Łukasza Słabińskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu gotowego "RECTUS II" wraz z szambem szczelnym na działce nr ew. 816/7, w obrębie 0011, w gminie Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49691/2021

Lista sprawa nr 340/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 14:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-07 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych , na dz. nr ew. 742/1, 741/6, 741/7, 741/8, obręb 0001, dz. nr ew. 32, obręb 0039 Zielonki-Parcela, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew. 742/1, 741/6, 741/7, 741/8, w obrębie 0001, na działce nr ew. 32, w obrębie 0029 Zielonki- Parcela, w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49723/2021

Lista sprawa nr 339/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-17 13:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-10 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 40 PE(do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych , na dz. nr ew. 679/2, obręb 0001, dz. nr ew. 81/28, 97/25, obręb 0021 Babice Nowe, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew. 679/2, w obrębie 0001, na działkach nr ew. 81/28, 97/25, w obrębie 0021 Bbice Nowe, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49718/2021

Lista sprawa nr 338/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2021r. Starosta Warszawski wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-17 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-17 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych , na dz. nr ew. 87/2, 64/7,156/7,156/17,156/19,156/21,156/22 obręb 0001, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew.  87/2, 64/7,156/7,156/17,156/19,156/21,156/22, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49713/2021

Lista sprawa nr 337/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-17 14:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych , na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE (do 0,5 MPa) w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew. 742/1, 741/6, 741/7, 741/8, w obrębie 0001, na działce nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, obręb 0017 Lipków, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49709/2021

Lista sprawa nr 336/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-09-17 14:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 11:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c 63PE dz. nr ew. 45/6, 44/8, 44/7, 344, w obrębie 0002 Blizne Jasińskiego, w gminie Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c 63PE dz. nr ew. 45/6, 44/8, 44/7, 344, w obrębie 0002 Blizne Jasińskiego, w gminie Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49707/2021

Lista sprawa nr 335/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 14:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-07 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c 40PE dz. nr ew. 973/2 i 563/8, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c 40PE dz. nr ew. 973/2 i 563/8, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49703/2021

Lista sprawa nr 334/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 14:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-07 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c 40PE dz. nr ew. 129 w obrębie 0017 Lipków oraz 88/14 w obrębie 0001 Stare Babice, w gminie Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś/c 40PE dz. nr ew. 129 w obrębie 0017 Lipków oraz 88/14 w obrębie 0001 Stare Babice, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49700/2021

Lista sprawa nr 333/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.04.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 14:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 13:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c 40PE dz. nr ew. 679/2 w obrębie 0001 Stare Babice oraz dz. 81/28, 97/25, w obrębie 0021 Babice Nowe, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c 40PE dz. nr ew. 679/2 w obrębie 0001 Stare Babice oraz dz. 81/28, 97/25, w obrębie 0021 Babice Nowe, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49696/2021

Lista sprawa nr 332/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 26.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 13:57
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 09:37

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do osiedla 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wdulokalowych przy ul. Wąskiej 1A-1F w Łomiankach, dz. nr ew. 299/1, 300/3, 300/6-300/8, obręb 0022, gmina Łomianki. Inwestor: ALJA DOM Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ALJA DOM Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do osiedla 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wdulokalowych przy ul. Wąskiej 1A-1F w Łomiankach, dz. nr ew. 299/1, 300/3, 300/6-300/8, obręb 0022, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49653/2021

Lista sprawa nr 331/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 13:51
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-29 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze dojazdowej (dz. nr ew. 11/2) od ulicy Brzegowej w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki (dz. nr ew. 8/3, 8/4, 9/5, 9/6, 10/4, 10/5, 11/5, 11/6, 11/1, 11/2, obręb 0010, Łomianki). Inwestor: Jacek Jaczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Jacka Jaczewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami przy drodze dojazdowej (dz. nr ew. 11/2) od ulicy Brzegowej w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki (dz. nr ew. 8/3, 8/4, 9/5, 9/6, 10/4, 10/5, 11/5, 11/6, 11/1, 11/2, obręb 0010, Łomianki). 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49651/2021

Lista sprawa nr 330/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 05.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 13:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-05 11:06

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 781/2, w obrębie 0019 Płochocin, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Ewa i Rafał Pszczółkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Państwa Ewy i Rafała Pszczółkowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 781/2, w obrębie 0019 Płochocin, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49613/2021

Lista sprawa nr 329/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.11.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją nr 825/S/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 10:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-18 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn, rozbiórka sieci nn, dz. nr ew. 65/1 w obrębie Grądy, dz. 11/1, 12, 13/3, 13/8, 17/1, 18/10, 20/3, 33, 34/1, 44/8, 1/6, 2/1, 3/3 ,3/4 ,4/3, 93/11, 22/20, 1028, 21/1, 21/2, w obrębie Leszno,w gminie Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci elektroenergetycznej nn, rozbiórka sieci nn, dz. nr ew. 65/1 w obrębie Grądy, dz. 11/1, 12, 13/3, 13/8, 17/1, 18/10, 20/3, 33, 34/1, 44/8, 1/6, 2/1, 3/3 ,3/4 ,4/3, 93/11, 22/20, 1028, 21/1, 21/2, w obrębie Leszno,w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49592/2021

Lista sprawa nr 328/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 października 2021r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 10:28
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-25 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn-1KV dz. nr ew. 53,54, w obrębie 0028 Wiktorów, dz. nr ew 16/1, 16/11, 36, 37/1, 37/2, 39, 17, 51, 52, 63/1, 18/10, 19/7, 20/7, 21/7, 22/6, 23/6, 24/6, 25, 26, 27, 215, 28/7, 210/8, 76/1, 29/12, 30/10, 31/23, 31/12, 32/8, 33/8, 34/9, 35/13, 81/19, 35/6, w obrębie 0032 Wyględy, gmina Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn-1KV dz. nr ew. 53,54, w obrębie 0028 Wiktorów, dz. nr ew 16/1, 16/11, 36, 37/1, 37/2, 39, 17, 51, 52, 63/1, 18/10, 19/7, 20/7, 21/7, 22/6, 23/6, 24/6, 25, 26, 27, 215, 28/7, 210/8, 76/1, 29/12, 30/10, 31/23, 31/12, 32/8, 33/8, 34/9, 35/13, 81/19, 35/6, w obrębie 0032 Wyględy, gmina Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49480/2021

Lista sprawa nr 327/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22 września 2021 roku Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 09:56
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-23 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodocągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 38/15, 84/1, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108-7, w obrebie 0016 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Zenon Lasota

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Zenona Lasoty, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodocągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 38/15, 84/1, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108-7, w obrebie 0016  Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49477/2021

Lista sprawa nr 326/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.10.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 09:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 14:09

Zgłoszenie z projektem przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 296/5, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice. Inwestor: Jarosław Łuczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Jarosława Łuczaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 296/5, w obrębie 0001, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49369/2021

Lista sprawa nr 325/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 1 października 2021r., wydał decyzję Nr 726/u/2021 umarzającą w całości postępowanie jw.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 09:49
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-05 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączem kanalizacyjnyum w drodze bocznej ul. Lutosławskiego w miejscowości Klaudyn, w gminie Stare Babice- dz. nr ew. 793/21 i 793/21, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Ruben Harutyunyan

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Rubena Harutyunyana, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączem kanalizacyjnyum w drodze bocznej ul. Lutosławskiego w miejscowości Klaudyn, w gminie Stare Babice- dz. nr ew. 793/21 i 793/21, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49368/2021

Lista sprawa nr 324/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24 września 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-17 09:41
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-24 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Kościelna Droga na dz. nr ew. 262/2, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Pani Katarzyna Oszczyk.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Katarzyny Oszczyk,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Kościelna Droga, na dz. nr ew. 262/2, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49261/2021

Lista sprawa nr 323/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.12.2021 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję  sprzeciwu Nr 878/s/2021 do powyższszego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-09-15 15:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-06 13:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej DN 40 PE ś.c. nie wyższego niż 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 441, 463, 471 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice. Inwestor: PSG sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej DN 40 P ś.c. nie wyższego niż 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 441, 463, 471, obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49220/2021

Lista sprawa nr 322/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.09.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-09-15 15:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-29 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 532, obręb 0021 Łomianki. Inwestor: Stanisław Bartosiński.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Stanisława Bartosińskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 532, obręb 0021 Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49172/2021

Lista sprawa nr 321/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2021-09-15 15:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 14:01

Zgłoszenie z projektemkablowej sieci oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 1/204 w miejscowości Strzykuły, ul. Dereniowa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazwiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Gminy Ożarów Mazowiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego dz. 1/204, w miejscowości Strzykuły, ul. Dereniowa, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/49105/2021

Lista sprawa nr 320/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.10.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-09-15 08:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 14:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 236/9, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Małgorzata i Jacek Brodowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Jacka Brodowskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 236/19, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48653/2021

Lista sprawa nr 319/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.10.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.10.2021r. Starosta Warszwski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-13 13:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-02 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 31, 99/4, 73/2, 72/6, 405, obręb 0029, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Zielonki Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Zielonki Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan w Osiedlu przy ul. Południowej na dz. nr ew. 31, 99/4, 73/2, 72/6, 405, obręb 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48619/2021

Lista sprawa nr 318/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni  w dniu 13.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-13 09:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr ew. 88/11, 278/3, 278/4, 278/5, obręb 0008, gm. Łomianki. Inwestor: PLATINUM INVEST BRZEGOWA Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PLATINUM INVEST BRZEGOWA Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla zasilenia w wodę 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 88/1, 278/3, 278/4, 278/5, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48433/2021

Lista sprawa nr 317/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-13 09:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 15:18

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicy Tomczyka w Zielonkach-Wsi na dz. nr ew. 333, 316, 294, obreb 0031, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Sare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia ulicznageo uliczy Tomczyka w Zielonkach-Wsi na dz. nr ew. 333, 316, 294, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48354/2021

Lista sprawa nr 316/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-10 09:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-22 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 296/4, 296/18, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 296/4, 296/18, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48215/2021

Lista sprawa nr 315/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16 września 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-10 09:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 14:58

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 426/19, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Wojciech Czempas

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciecha Czempasa,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 426/19, obreb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48210/2021

Lista sprawa nr 314/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.10.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-10 09:03
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan. na dz. nr ew. 275/26, 275/49, 275/51, obreb 0003, gm. Stare Babice. Inwestor: Gutowscy Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Spółki Gutowscy Sp. J.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan do budynku biurowego z usugami oraz częścią magazynową na dz. nr ew. 275/26, 275/49, 275/51, obreb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/48025/2021

Lista sprawa nr 313/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-08 14:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-18 11:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroeneretycznej kablowen nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 71, 462, 391, 333, obreb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci  elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 71, 462, 391, 333, obreb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47830/2021

Lista sprawa nr 312/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 września 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-07 14:34
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 14:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroeneretycznej kablowen nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 333, 348, 359, 368, obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 333, 348, 359, 368, obreb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47831/2021

Lista sprawa nr 311/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 września 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-07 14:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 14:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroeneretycznej kablowen nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 31/1, 31/7, 32/16, 32/8, obreb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 31/1, 31/7, 32/16, 32/8, obreb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47833/2021

Lista sprawa nr 310/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-07 14:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroeneretycznej kablowen nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 72, 345, 346, obreb Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 72, 345, 346, obreb 0010 Janów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47835/2021

Lista sprawa nr 309/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15 września 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-07 14:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 14:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 64, 31/4, 30, 29/2, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 64, 31/4, 30, 29/2, obreb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47778/2021

Lista sprawa nr 308/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.04.2022r. satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-07 10:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-08 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63, 40mm na dz. nr ew. 97, 35, 116/16, 116/5, 186/2, 131/2, 133/2, 170/2, 169/2, 162/2, 32/3, 32/2, 26/2, 150/2, 20, 18/2, 21/19, 22, 21/18, 21/37, 31/38, 21/10, 24/1, 26/8, 13/2, 187, obręb 0018 Powązki, dz. nr ew. 11/3, 10, 6/10, 5 obręb 0029 Wilkowa Wieś , gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63, 40mm na dz. nr ew. 97, 35, 116/16, 116/5, 186/2, 131/2, 133/2, 170/2, 169/2, 162/2, 32/3, 32/2, 26/2, 150/2, 20, 18/2, 21/19, 22, 21/18, 21/37, 31/38, 21/10, 24/1, 26/8, 13/2, 187, obręb 0018 Powązki, dz. nr ew. 11/3, 10, 6/10, 5 obręb 0029 Wilkowa Wieś , gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47472/2021

Lista sprawa nr 307/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.11.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-06 14:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-04 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l na dz. nr ew. 406, 341/16, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Krzysztof Fijałkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.09.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Fijałkowskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700 l na dz. nr ew. 406, 341/16, obreb Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/47091/2021

Lista sprawa nr 306/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-03 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 40/11, 41/11, 40/9, 40/18, 41/19, 41/34, 41/42, 41/63, 43/20, 41/10, obreb 0015 Marianów, dz. nr ew. 1, obręb 0007, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1 obręb 0007 Grądy, dz. nr ew. 40/11, 41/11, 40/9, 40/18, 41/19, 41/34, 41/42, 41/63, 43/20, 41/10 obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46855/2021

Lista sprawa nr 305/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-09-01 09:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 14:55

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 145, obręb 0006, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instslacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 145, obreb 0006, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46764/2021

Lista sprawa nr 304/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2021. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-31 14:40
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 14:56

Zgłoszenie z projektem przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 84, obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Artur Żuk, Anna Rzepkowska - Żuk

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Artura Żuk, Anny Rzepkowskiej - Żuk,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 84, obręb 0008, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46554/2021

Lista sprawa nr 303/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-30 13:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 09:18

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na dz. nr ew. 9/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Anna i Rafał Starkowscy

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny i Rafała Starkowskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700L na dz. nr ew. 9/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46509/2021

Lista sprawa nr 302/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-30 13:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-20 08:40

Zgłoszenie z projektem przebudowy lukarny, wyburzenie ściny i budowy schodów wewnętrznych w domu jednorodzinnym na dz. nr ew. 749/2, obręb Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Joanna i Tomasz Pieczara

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny i Tomasza Pieczara,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie lukarny, wyburzeniu ściany  i budowie schodów wewnętrznych w domu jednorodzinnym na dz. nr ew. 749/2, obreb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46477/2021

Lista sprawa nr 301/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.10.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-30 10:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 09:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroeneregetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 4, 5/1, 6/1, 7/15, 9/6, 11/7, 187, obreb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 4, 5/1, 6/1, 7/15, 9/6, 11/7, 187, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46427/2021

Lista sprawa nr 300/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-30 10:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-24 14:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na dz. nr ew. 3/3 i 3/2, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie Inwestor: Marek Gronek

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marek Gronek  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na dz. nr ew. 3/3 i 3/2, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46326/2021

Lista sprawa nr 299/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.09.2021r. wydał decyzję nr 675/u/2021 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-27 12:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-14 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 1, 7/5 obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociagu średniego ciśnienia  na dz. nr ew. 1, 7/5, obręb 0020 Mościska  gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46301/2021

Lista sprawa nr 298/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-27 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-09 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45, obreb 0028, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz i Maria Kostelnik

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza i Marii Kostelnik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 45, obręb 0028, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/46222/2021

Lista sprawa nr 297/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachochodni w dniu 07.09.2021r. wydał decyzję nr 662/u/2021 umarzającą postępowanie w sprawie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-30 10:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-09 12:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 299/1, 300/3, 300/6, 300/7, 300/8, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 299/1, 300/3, 300/6, 300/7, 300/8, obręb 0022, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45794/2021

Lista sprawa nr 296/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-24 13:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej z przyłączami na dz. nr ew. 63/2, 63/3, 62/3, 62/4, 64,6 0/2, 60/3, 60/4, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych na dz. nr ew. 63/2, 63/3, 62/3, 62/4, 64, 60/2, 60/3, 60/4, obręb 0010 Łomianki, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45791/2021

Lista sprawa nr 295/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.09.2021r. wydał zaświadczenie a braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-24 13:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 77/10, obręb Budki Żelazowskie, gm. Kampinos. Inwestor: Marta Kowalska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Kowalskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 77/10, obreb Budki Żelazowskie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45584/2021

Lista sprawa nr 294/z/2021

 

ROZSTREZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.11.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-24 09:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-29 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na dz. nr ew. 375/24, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew i Anna Lisek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anna i Zbigniew Lisek,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dz. nr ew. 375/24, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45392/2021

Lista sprawa nr 293/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-23 08:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej do budynku wielorodzinnego na dz. nr ew. 17, 55/2, obręb 0017, dz. nr ew. 63, 61, 21, 22 obręb 0012 , gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku wielorodzinnego na dz. rn ew. 17, 55/2, obręb 0017, dz. nr ew 63, 61, 21, 22, obreb 0012, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45192/2021

Lista sprawa nr 292/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-20 08:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:07

Zgłoszenie z projektem rozbiórki odcinka linii napowietrznej, budowy słupa linii napowietrznej nn i odcinka sieci elektroenergetycznej w związku z kolizją na dz. nr ew. 266/2, 220, 253, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbiórce odcinka linii napowietrznej nn (0,4 kV) oraz budowy słupa linii napowietrznej nn (0,4kV) i odcinka sieci elektroenergetycznej nn (0,4kV) w związku z kolizją z projektowanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Bukowej na dz. nr ew. 266/2, 220, 253, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44779/2021

Lista sprawa nr 291a/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-30 09:21
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 712/2, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Elżbieta Lutow

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Elżebity Lutow,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie iinstalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 712/2, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44559/2021

Lista sprawa nr 291/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-16 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej na dz. nr ew. 12/3, 13, 17/1, 17/2, 18/, 22, 23/1, 32/5, 61/3, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie Inwestor: P3 Błonie Park Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: P3 Błonie Park Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji zewnętrznych : sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej na dz. nr ew. 12/3, 13, 17/1, 17/2, 18, 22, 23/1, 32/5, 61/3, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44541/2021

Lista sprawa nr 290/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-16 12:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-22 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1102/5, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 1102/5, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44342/2021

Lista sprawa nr 289/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-13 14:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 11:46

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku magazynowym na dz. nr ew. 29/22, obreb 0025 Pass, gm. Błonie. Inwestor: P3 Błonie Park Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: P3 Błonie Park Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w hali magaynowej na dz. nr ew. 29/22, obreb 0025 Pass, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44276/2021

Lista sprawa nr 288/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.09.2021r. wydał decyzję Nr 655/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-13 14:49
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 224/44, 224/42, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 224/44, 224/42, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44328/2021

Lista sprawa nr 287/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-13 14:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 284/3, 284/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie Inwestor: Robert Szymański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Szymańskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 284/3, 284/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44283/2021

Lista sprawa nr 286/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.09.2021r. wydał decyzję Nr 658/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-13 14:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalaji gazdu dla budynku mieszkalnego na dz.nr ew. 69/13, obr. 0001, gm. Kampinos. Inspektor: Jarosław Żelechowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosława Żelechowskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 69/13, obręb 0001, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44256/2021

Lista sprawa nr 285/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.08.2021 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 633/u/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-13 13:04
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 12:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/11, 633/16, 633/17, 633/22, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/11, 633/16, 633/17, 633/22, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44201/2021

Lista sprawa nr 284/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25 sierpnia 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgloszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 14:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-26 15:20

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku jednorodzinnego, mieszkalno- gospodarczego wraz z remontem i dociepleniem elewacji, na dz. nr ew. 44/3 i 46/3, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Andrzej Pływaczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Pływaczewskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku jednorodzinnego, mieszkalno- gospodarczego wraz z remontem i dociepleniem elewacji, na dz. nr ew. 44/3 i 46/3, obręb Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44188/2021

Lista sprawa nr 283/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.05.2022r. wydał decyzję nr 328/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 12:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-09 15:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 319/1, 319/2, 320/1, 316/8, obręb Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 319/1, 319/2, 320/1, 316/8, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44166/2021

Lista sprawa nr 282/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.09.2021 r. wydał decyzję sprzeciwu nr 718/s/2021  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 12:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-11 13:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 28/4, 210/4, 29/8, 30/7, obręb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 28/4, 210/4, 29/8, 30/7, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44161/2021

Lista sprawa nr 281/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 12:44
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-18 09:01

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budnku mieszkalnego na dz. nr ew. 1156/1, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Janusz Diemko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Diemko,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego : - nadbudowy i przebudowy garażu, - budowy zadaszenia wejścia z pergolą, na dz. nr ew. 1156/1, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44122/2021

Lista sprawa nr 280/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.10.2021r. wydał decyzje sprzeciwu nr 753/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 10:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-20 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 816/11, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Piotr Staniszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki i Piotra Staniszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Hiacynt 2: - lustrzane odbicie z szambem szczelnym na dz. nr ew. 816/11, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44094/2021

Lista sprawa nr 279/z/2021

ROZPATRZENIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-12 08:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-09 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20, obreb Duchnice, dz. nr ew. 440/16, 440/23 obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE Development Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 20 obreb Duchnice, dz. nr ew. 440/16, 440/23 obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43892/2021

Lista sprawa nr 278/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-11 08:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-20 10:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 18/38, 18/26, 18/9, 1/1, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ARCHE S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arche S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej odcinek Tr3- EII/W - etap II dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na dz. nr ew. 18/38, 18/26, 18/9 i 1/1, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43538/2021

Lista sprawa nr 277/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-09 15:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-19 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 18/38, 18/15, 18/26, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Arche S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arche S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek KS/S7 - KS/IS1 - Etap II dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na dz. nr ew. 18/38, 18/15, 18/26, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43534/2021

Lista sprawa nr 276/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniseinia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-09 15:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 14:40

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 5/1, 19/1, 17/4, 5/2 obręb 0010, dz. nr ew. 24/6, 24/4, 24/7 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 5/1, 19/1, 17/4, 5/2, obręb 0010, dz. nr ew. 24/6, 24/4, 24/7, obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43402/2021

Lista sprawa nr 275/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-09 08:41
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 12:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 112/3, 153, 197/12, 196/19, 195/11, 195/19, 195/13, 195/15, obręb Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: Victoria Bieniek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Victorii Bieniek,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Droga Kościelna i drodze dojazdowej na dz. nr ew. 112/3, 153, 197/12, 196/19, 195/11, 195/19, 195/13, 195/15, obreb Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43251/2021

Lista sprawa nr 274/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14 września 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-06 08:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 156, 157, 158, 160, obr. 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na dz. nr ew. 156, 157, 158, 160, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43220/2021

Lista sprawa nr 273/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-06 08:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-26 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasielnia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 130, 208/8, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasielenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 130, 208/2, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43145/2021

Lista sprawa nr 272/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-05 12:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/4 i 20/8, obreb 0024, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasielenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/4 i 20/8, obręb 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43147/2021

Lista sprawa nr 271/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-05 12:36
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 15:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 133, obręb 0001, dz. nr ew. 10/3, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 133, obręb 0001, dz. nr ew. 10/3, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43143/2021

Lista sprawa nr 270/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-05 12:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 403, 404, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Justyna Stańczak- Dąbkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Justyny Stańćzak- Dąbkowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 403, 404, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43096/2021

Lista sprawa nr 269/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.08.2021 r. wydał decyzję nr 605/s/2021 umażającą postępowanie  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-05 12:10
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego z garażem na dz. nr ew. 473, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Krzysztof Gałach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Gałach,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 473, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43034/2021

Lista sprawa nr 268/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-05 08:19
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 12:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 215, 209/1, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 215, 209/1, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42545/2021

Lista sprawa nr 267/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-02 13:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 761/4, 163/3, obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna i Krzysztof Wójcik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.08.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny i Krzysztofa Wójcik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym, dz. nr ew. 761/4, 763/3, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42485/2021

Lista sprawa nr 266/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-02 12:15
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-16 14:44

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew.48/10, 48/9, 35, obręb 0018 Powązki, gmina Leszno. Inwestor Gmina Leszno

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew.48/10, 48/9, 35, obręb 0018 Powązki, gmina Leszno. Inwestor Gmina Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42355/2021

Lista sprawa nr 265/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-30 14:14
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 104, obręb Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marzena Brogowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny Brogowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  dobudowie schodwó zewnętrznych do budynku  mieszkalnego na dz. nr ew. 104, obręb Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42180/2021

Lista sprawa nr 264/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.09.2021r. wydał decyzję nr 715/s/2021 sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-06 14:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 187/7, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos. Inwestor Kazimierz Olszaniecki

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztof Olszaniecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  ze  zbiornikiem  bezodpływowym na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 187/7, obręb 0027 Szczytno, gmina Kampinos. Inwestor Kazimierz Olszaniecki 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42118/2021

Lista sprawa nr 263/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.09.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-30 13:09
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-23 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 184/9, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Robert Kopiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Robert Kopiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 184/9, obreb Wólka, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42071/2021

Lista sprawa nr 262/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-06 14:38
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 184/8, obreb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Marek i Katarzyna Toczyscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka i Katarzyny Toczyskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 184/8, obreb Wólka, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42074/2021

Lista sprawa nr 261/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.08.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-08-06 14:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 12:55

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej sieci gazowej PE 100 dn63 SDR11 MOP 0,5Pa w Piorunowie na dz. nr ew. 2, 3, 4/1, 4/2, obręb 0026 Piorunów, gmina Błonie. Inwestor Lidl Sp. z o. o, Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidl Sp z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowy istniejącej sieci gazowej PE 100 dn63 SDR11 MOP 0,5Pa w Piorunowie na dz. nr ew. 2, 3, 4/1, 4/2, obręb 0026 Piorunów, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41926/2021

Lista sprawa nr 260/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-29 13:01
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 09:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110 PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 157/21, 157/35, 157/26, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor. Łukasz Podleśny

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasz Podleśny.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110 PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 157/21, 157/35, 157/26, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41845/2021

Lista sprawa nr 259/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-28 12:39
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-20 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednolokalowego z garażem w obrysie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura na dz. nr ew. 275/8, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie. Inwestor Norbert Majewski

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Norbert Majewski.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednolokalowego z garażem w obrysie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura na dz. nr ew. 275/8, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41763/2021

Lista sprawa nr 258/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.12.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-28 12:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 15:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 137/5, 137/10, obręb 0031 Wólka, gmina Leszno. Inwestor PSG Sp. z o. o

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 137/5, 137/10, obręb 0031 Wólka, gmina Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41710/2021

Lista sprawa nr 257/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-27 13:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 12:56

Zgłoszenie z projektem rozbudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/1, obręb 0022 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor Jacek Komorowski

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Komorowskiego.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/1 obręb 0022 Łomianki, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40025/2021

Lista sprawa nr 2609/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.09.2021r. wydał decyzję nr 657/s/2021 sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-07-26 12:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy gazociagu 40/63 PE średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1056, 157, 467, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor PSG Sp. z o.o

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociagu średniego ciśnienia  na dz. nr ew. 1056, 157, 467, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41165/2021

Lista sprawa nr 256/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-07-26 12:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-27 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 37/3, obreb 0009 Błonie, gmina Błonie. Inwestor Gmina Błonie

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji deszczowejna dz. nr ew. 37/3, obręb 0009 Błonie , gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41032/2021

Lista sprawa nr 255/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-23 08:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-02 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego 0,4kV NA DZ. NR EW. 411, 412/2, 410/3, 805, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. Inwestor PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przyłącza kablowego 0,4kV NA DZ. NR EW. 411, 412/2, 410/3, 805, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40970/2021

Lista sprawa nr 254/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-23 08:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia 63PE na dz. rn ew. 114/7, 143/1, 69, , obręb 0017 Pogroszew Kolonia i dz. nr ew. 27/4, 27/2, obręb 0025 Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor:PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia 63PE na dz. rn ew. 114/7, 143/1, 69, , obręb 0017 Pogroszew Kolonia i dz. nr ew. 27/4, 27/2, obręb 0025 Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40439/2021

Lista sprawa nr 253/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.07.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wnieisenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ew. 1175, 720/11, 804/3, 804/5, 804/6, 804/18, 804/18, 804/20, 804/22, 804/24, 804/26, 804/28, 804/30, 804/31, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor PGE Dystrybucja S.a

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ew 1175, 720/11, 804/3, 804/5, 804/6, 804/18, 804/18, 804/20, 804/22, 804/24, 804/26, 804/28, 804/30, 804/31, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40431/2021

Lista sprawa nr 252/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:21
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i przyłącze wody na dz. nr ew. 466/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor Plano Anna Witon

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Plano Anna Witon  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i przyłącze wody na dz. nr ew 466/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40343/2021

Lista sprawa nr 251/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 14:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 101/3, obręb 0023 Szymanówek, gmina Leszno. Inwestor Bohdan Bombała

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bohdan Bombała,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 101/3, obręb 0023 Szymanówek, gmina Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40084/2021

Lista sprawa nr 250/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:30
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 238/1, 188/1, 182/1, 182/8, 181/3, 182/3, obreb Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Tomasz Michalik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Michalika,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew 238/1, 188/1, 182/1, 182/8, 181/3, 182/3, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39343/2021

Lista sprawa nr 249/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-14 08:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 331/8, 331/9, 333/1, 636, 334/1, 334/6, obręb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwetorzy : Monika Jędrzejeska, Marek Dawidowski, Aneta Bartnicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Jędrzejeskiej, Marka Dawidowskiego, Anety Bartnickiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 331/8, 331/9, 333/1, 636, 334/1, 334/6, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38962/2021

Lista sprawa nr 248/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-14 08:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy budnku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 29/10, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Małgorzata i Marcin Piaseccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty i Marcin Piaseckich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 29/10, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38919/2021

Lista sprawa nr 247/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-13 08:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48, obręb 0005, gm. Błonie. Inwesor: Paweł Trzciński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Trzcińskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lesznowskiej w Błoniu na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48, obręb 0005, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38640/2021

Lista sprawa nr 246/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-13 07:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 550/2, 551/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2, 553/2, 558/2, 559/2, 560/2, 561/2, 560/3, 562/2, 563/2, 564/2, 566/2, 567/2, 568/2, 581, 566/5, 566/4, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 550/2, 551/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2, 553/2, 558/2, 559/2, 560/2, 561/2, 560/3, 562/2, 563/2, 564/2, 566/2, 567/2, 568/2, 581, 566/5, 566/4, obręb 0011 Klaudn,gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38636/2021

Lista sprawa nr 245/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-09 14:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 81, obręb 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 81, obręb 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38043/2021

Lista sprawa nr 244/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.08.2021r. wydał decyzję nr 602/u/2021 umarzającą postępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 10:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-19 12:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 147/2, 143/6, obreb Błonie-Wieś, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 147/2, 143/6, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38032/2021

Lista sprawa nr 243/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zaświadczenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 09:58
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 20 obręb Ducnice, dz. nr ew. 440/15, 440/22, obreb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 20, obręb Duchnice, dz. nr ew. 440/15, 440/22, obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38029/2021

Lista sprawa nr 242/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 09:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 311/2, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Wróblewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotr Wróblewski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na dz. nr ew. 311/2, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37970/2021

Lista sprawa nr 241/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 08:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 12:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 21/1, 9, 22, 23, 11, 25/2, 25/3, 20/3, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci średniego ciśnienia oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 21/1, 9, 22, 23, 11, 25/2, 25/3, 20/3, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37319/2021

Lista sprawa nr 240/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-05 08:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynków mieszaklnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 22/16, 22/8, obręb Pogroszew Kolonia 0017, gm. Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Piechocińskiej, Dariusza Piechocińskiego, Pawła Zawadzkiego, Żanety Zawadzkiej, Damiana Kardas, Macieja Karlickiego, Katarzyny Karlickiej, Marcina Karlickiego, Arkadiusza Karlickiego, Bogumiły Karlickiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej dla budynków meiszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 22/16, 22/8, obreb Pogroszew Kolonia 0017, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37228/2021

Lista sprawa nr 239/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-02 13:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu dz. nr ew. 682/1, obręb 0005 Dziekanów Polski dz. nr ew. 49/2, 46/4, 42/2, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 682/1 obręb 0005 Dziekanów Polski, dz. nr ew. 49/2, 46/4, 42/2, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36510/2021

Lista sprawa nr 238/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 14:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, dz. nr ew. 1036, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno Inwestor : Bogumił Pióro

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bogumił Pióro,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 1036, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36784/2021

Lista sprawa nr 237/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 14:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 176/1, 215, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Beata Lenkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Lenkiewicz,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 176/1, 215, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36684/2021

Lista sprawa nr 236/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.08.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 14:32
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/8, obreb Hornówek, gm. Izabelin Inwestor: Joanna Tymoszuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Tymoszuk,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/8, obręb Hornówek, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36361/2021

Lista sprawa nr 235/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.07.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wnieisenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-29 13:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 10:45

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablwoej ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr ew. 736/2, 738/2, 740, 749/2, 750/9, 751/9, 752/9, 753/10, 754/9, 755/5, 755/6, 1036, 1047, 1493, obręb 0010, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii  kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym na dz. nr ew. 736/2, 738/2, 740, 749/2, 750/9, 751/9, 752/9, 753/10, 754/9, 755/5, 755/6, 1036, 1047, 1493, obreb 0010, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36359/2021

Lista sprawa nr 234/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-29 13:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 822/4, obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 822/4, obreb Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36261/2021

Lista sprawa nr 233/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-02 12:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-07 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN-0,4 kV na dz. nr ew. 211, 220, 181, obreb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przyłącza elektroenergetycznego  kablowego nN 0,4 kV na dz. nr ew. 220, 211, 181, obręb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35697/2021

Lista sprawa nr 232/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 12:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:54

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 427/1, 755/7, 755/8, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o. o.o,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 427/1, 755/7, 755/8, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35674/2021

Lista sprawa nr 231/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 11:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 95/10, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Renata Filipek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Renaty Filipek,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 95/10, obreb 0012 Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35680/2021

Lista sprawa nr 230/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 11:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN do zasilania budyków mieszkalnych na dz. nr ew. 280/20, 281/12, 282/11, 283/7, 284/4, 285/4, 286/4, 427/1, 1491, 1492, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Kościelna Droga na dz. nr ew. 280/20, 281/12, 282/11, 283/7, 284/4, 285/4, 286/4, 427/1, 1491, 1492, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35467/2021

Lista sprawa nr 229/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 12:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 4/33, 4/20, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/33, 4/20, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35273/2021

Lista sprawa nr 228/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 10:59
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 13:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej śrendiego cisnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 77/5, 79/7, 81/7, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: HOME PREMIUM PERFECT Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HOME PREMIM PERFEC Sp. z o.o. Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 77/5, 79/7, 81/7, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35268/2021

Lista sprawa nr 227/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 10:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 153, 208, 184/10, 317, obręb Wólka, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 153, 208, 184/10, 317, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35267/2021

Lista sprawa nr 226/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.08.2021r. wydał decyzję Nr 569/u/2021 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 10:54
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 593/1, 593/12, 593/14, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Elżbieta Biczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Elżebity Biczak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 593/1, 593/12, 593/14, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35259/2021

Lista sprawa nr 225/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-24 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 339/32, obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Małgorzata Bryk- Krawczyk i Michał Krawczk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Małgorzaty Bryk - Krawczyk i Pana Michała Krawczyka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym wg. projektu typowego "Willa Miranda 11 G2" wraz z infrastrukturą techniczna na dz. nr ew. 339/32, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34900/2021

Lista sprawa nr 224/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-24 08:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 13:31

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obreb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Knyt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Moniki Knyt,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34898/2021

Lista sprawa nr 223/z/2021

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-24 08:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na dz. nr ew. 101/7 i 102/8, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestorzy: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Teresy i Janusza Miszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na działce nr ew. 101/7 i 102/8, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34726/2021

Lista sprawa nr 222/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-06-22 13:06
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na dz. nr ew. 101/8 i 102/9, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestorzy: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Teresy i Janusza Miszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na działce nr ew. 101/8 i 102/9, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34724/2021

Lista sprawa nr 221/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-06-22 13:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na dz. nr ew. 101/6 i 102/6, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestorzy: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Teresy i Janusza Miszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na działce nr ew. 101/6 i 102/6, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34721/2021

Lista sprawa nr 220/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-06-22 12:59
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 206, obreb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Stanisław Sarzyniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Sarzyniaka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 206, obreb Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3446/2021

Lista sprawa nr 219/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-21 14:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 425, obręb 0003 Duhnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Magdalena i Michał Grzeszkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny i Michała Grzeszkowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 425, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34369/2021

Lista sprawa nr 218/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-21 11:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 740/33, 740/34, 740/10, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielona Dolina Development Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zielona Dolina Development Maksymowska Zielezińska Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 740/33, 740/34, 740/10, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33602/2021

Lista sprawa nr 217/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-16 11:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na z. nr ew. 426, obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Justyna Olszewska- Parasiewicz i Marcin Parasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny Olszewskiej- Parasiewicz i Marcina Parasiewicza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 426, obręb Koczargi Satre, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33469/2021

Lista sprawa nr 216/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-15 13:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 105/3, 90/6, 92/3, 143/4, 143/14, obręb 0007, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Kreator Dom Invest Sp. z o.o. 1 Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodiznnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, obręb 0007, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33095/2021

Lista sprawa nr 215/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Satrosta Warszawski Zachodni w dniu 21.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 16:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/17 i 5/15, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Magdalena i Marcin Tulejowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdaleny i Marcina Tulejowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr e 4/17 i 5/15 obręb 0031, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33045/2021

Lista sprawa nr 214/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/9, obreb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Krzysztof Zyskowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Zyskowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/9, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33012/2021

Lista sprawa nr 213/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 229/2, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Paweł Chojnacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Chojnackiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 229/2, obreb 0012 Sadowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33008/2021

Lista sprawa nr 212/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.06.2021r. wydał decyzję Nr 416/u/2021 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 18/3, 183, 186/1, 186/5, 186/13, 186/14, 186/10, 185/5, 506, obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 18/3, 183, 186/1, 186/5, 186/13, 186/14, 186/10, 185/5, 506, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32798/2021

Lista sprawa nr 211/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 23.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-11 13:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego na dz. nr ew. 154/1 i dz.nr ew. 123/11, 122/47, obreb 0008 Kiełpin, gmina Łomianki. Inwestor PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp z o.o., w sprawie inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 154/1 oraz dz. nr ew. 123/11, 122/47 obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32800/2021

Lista sprawa nr 210/z/2021

 

ROZSTRRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-11 13:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:39

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej na dz. nr ew. 35/1, 95/14, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6, obreb 0034 Witki, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 35/1, 95/14, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9,95/6, obreb 0034 Witki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32331/2021

Lista sprawa nr 209/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 24.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-09 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 195/37, obręb Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Łukasz i Beata Łuczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasz i Beata Łuczak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 195/37, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31101/2021

Lista sprawa nr 208/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.11.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 14:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-04 15:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1887, obręb Izabelin C, gm. Izabelin. Inwestor: Urszula Stawicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszuli Stawickiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kuncewicza w Izabelin C, dz. nr ew. 1887, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30803/2021

Lista sprawa nr 207/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 14:41
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-28 16:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 100/9, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 100-9, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30801/2021

Lista sprawa nr 206/z/2021

 

ROZSTRRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 10:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy punktów pomiarowych systemy monitoringu sieci wodociągowej na dz. nr ew. 183, 304 Wojcieszyn, 159/12 Koczargi Nowe, 254, 616, 162/3 Zielonki Wieś. 884, 120428,8, 286, 362/14, 284, 554 Stare Babice, 534 Lipków, 72 Janów, 268 Zielonki Parcele, 43/8 Stanisławów, 1/2 Blizne Jasińskieho, 23/5 Lubiczów, 90 KWirynów, 56, 48 Babice Nowe, 100/5, 146 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO - BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie punktów pomiarowych systemy monitoringu sieci wodociągowej na dz. nr ew. 183, 304 Wojcieszyn, 159/12 Koczargi Nowe, 254, 616, 162/3 Zielonki Wieś. 884, 120428,8, 286, 362/14, 284, 554 Stare Babice, 534 Lipków, 72 Janów, 268 Zielonki Parcele, 43/8 Stanisławów, 1/2 Blizne Jasińskieho, 23/5 Lubiczów, 90 KWirynów, 56, 48 Babice Nowe, 100/5, 146 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30800/2021

Lista sprawa nr 205/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 10:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 18/23, 18/24, 19/22, 20/106, obręb 0007, gm. Leszno. Inwestor: BUD-REM s.c. Andrzej Więckowski i Adam Więckowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BUD-REM s.c. Andrzej Więckowski i Adam Więckowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągwoej w ulicy Górnej i drodze odchodzącej od ulicy Górnej na dz. nr ew. 18/23, 18/24, 19/22, 20/106, obręb 0007, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30123/2021

Lista sprawa nr 204/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasielenia budynku jednorodzinnego dz. nrew. 772/1, 772/2, 772/3, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.  z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 772/1, 772/2, 772/3, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30124/2021

Lista sprawa nr 203/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu ziaslenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/9, obręb 0003, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.  z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budnku mieszkalnego na dz. nr ew. 15/9, obręb 0003, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30126/2021

Lista sprawa nr 202/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszwski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.  z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obreb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30128/2021

Lista sprawa nr 201/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podastaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Franczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daniela Franczuka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29866/2021

Lista sprawa nr 200/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-27 13:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem na dz. rn ew. 215, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor:PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem na dz. rn ew. 215, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29867/2021

Lista sprawa nr 199/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-27 13:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:39

Zgłoszenie z projektem robót remontowych dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 144/1, obręb Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Jadwiga i Kazimierz Lade

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jadwigi i Kazimierza Lade, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na remoncie dachu w budynku mieszkanym na dz. nr ew. 144/1, obręb 0012 Koczargi BNowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29874/2021

Lista sprawa nr 198/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-27 13:53

Zgłoszenie z projektem budowy energetycznej lini kablaowej nn na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29304/2021

Lista sprawa nr 197/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-26 09:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklnych wielorodzinnych na dz. nr ew. 10, 6/2, obreb 0014, gm. Błonie. Inwestor: JAKON INVESt Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JAKON INVEST Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklanych wielorodzinnych na dz. nr ew. 10, 6/2, obręb 0014, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28653/2021

Lista sprawa nr 196/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-24 15:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 11:11

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dz. nr ew. 13/282, obręb 0004, gm. Łomianki Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wspólnoty Mieszkaniowej., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Konopnickiej 65/VIIIB na dz. nr ew. 13/282, obreb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28411/2021

Lista sprawa nr 195/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-24 09:46
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-11 15:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 381/15, 381/1, 400, 411/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 423/1, obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 381/15, 381/1, 400, 411/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 423/1, obreb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28416/2021

Lista sprawa nr 194/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-21 15:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 14:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 94/11, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 2.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 94/11, w obrębie 0017 Lipków , w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28419/2021

Lista sprawa nr 193/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-21 15:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, wolnostojącego na dz. nr ew. 74/2, 47/5, obręb 0013 Koczargi Stare, gmina Stare Babice. Inwestor Agata Różańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Różańskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego na działce nr ew. 47/2, 47/5, w obrębie0013 Koczargi Stare , w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28194/2021

Lista sprawa nr 192/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27 maja 2021r., decyzją Nr 347/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-21 10:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 493/15, obręb 0002 Laski, gmina Izabelin. Inwestor PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 493/15, obreb 0002 Laski, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27924/2021

Lista sprawa nr 191/z/2021

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-20 12:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do czterech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 473/2, 521, 473/6, obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do czterech projektowanych  budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej  na dz. nr ew. 473/2, 473/6, 521, obreb 0005 Łomianki, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27926/2021

Lista sprawa nr 190/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-20 12:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na działce nr ew. 58/7, w obrębie 0036 Żukowka, w gminie Błonie. Inwestor: Sylwia Sobczyńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sylwii Sobczyńskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 58/7, w obrębie 0036 Żukowka, w gminie Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27472/2021

Lista sprawa nr 189/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-19 12:21
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE w dz. 20/106, 20/70, 20/87, w obrębie 0007 Grądy, w gminie Leszno. Inwestor: Zbigniew Kiliański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Zbigniewa Kiliańskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110PE w dz. 20/106, 20/70, 20/87, w obrębie 0007 Grądy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27459/2021

Lista sprawa nr 188/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-19 12:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 13:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ew. 120, w obrębie 0028 Wiktorów, w gminie Leszno. Inwestor: Paulina i Alex Kalemba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pauliny i Alexa Kalemba, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ew. 120, w obrębie 0028 Wiktorów, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27365/2021

Lista sprawa nr 187/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:36
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej 40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 228/5, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej 40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 228/5, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27355/2021

Lista sprawa nr 186/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:38
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110 PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 22/16, 22/8, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Piechocińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Moniki Piechocińskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci wodociągowej 110 PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 22/16, 22/8, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27352/2021

Lista sprawa nr 185/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:41
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-2700L na działce nr ew. 679/1, w obrębie 0011, w gminie Leszno. Inwestor: Elżbieta Bielecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Elżbiety Bieleckiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-2700L na działce nr ew. 679/1, w obrębie 0011, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27347/2021

Lista sprawa nr 184/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:45
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 19/18, 19/13, 20/8, 20/16, 184/12, 185/5, 506, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: AS&L Construction S.C.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AS&L Construction S.C., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 19/18, 19/13, 20/8, 20/16, 184/12, 185/5, 506, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26917/2021

Lista sprawa nr 183/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.06.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 154/10, 154/43, 154/27, obreb Błonie Wieś, gm. Błonie Inwestor: Adam Acher

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Achera, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. rn ew. 154/10, 154/43, 154/27, obreb Błonie Wieś, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 182/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 14:55

Zgloszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 262/24, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 262/24, obreb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 181/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 11/6, 11/1, obręb 0031 Rokitno, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/6, 11/1, obreb 0031 Rokitno, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 180/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 764/4, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 764/4, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 179/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 212, 209/2, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 212, 209/2, obreb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 178/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 39/44, obręb 0021, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 39/44, obręb 0021, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 177/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 14:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan do dz. 129, 165/1, 165/5, 165/6, w obrębie 0017 Lipków, Stare Babice. Inwestor: Ilona i Jarosław Kłósek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ilony i Jarosława Kłósek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan do dz. 129, 165/1, 165/5, 165/6, w obrębie 0017 Lipków, Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26314/2021

Lista sprawa nr 176/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-14 09:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 93, 43/2, obręb 0021 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG. Sp. o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 93, 243/2, obręb 0021 Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25747/2021

Lista sprawa nr 175/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.05.2021 r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 14:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 16:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 97/16, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSg Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 97/16, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25669/2021

Lista sprawa nr 174/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 14:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 79/1, 36, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 79/1, 36, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25641/2021

Lista sprawa nr 173/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powżzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 10:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:02

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1156/1, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Janusz Diemko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Diemko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego : nadbudowie i przebudowie garażu oraz budowie zadaszenia wejścia a pergolą, na dz. nr ew. 1156/1, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25605/2021

Lista sprawa nr 172/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej dojazdowej na dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25601/2021

Lista sprawa nr 171/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 31.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 09:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 13:59

Zgłoszenie z projektem gazociągu średniego ciśnienia wraz z 12 przyłączami gazowymi na dz. nr ew. 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/18, 5/19, 5/16, 5/17, 5/1, 266, 198/1, 198/3, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/18, 5/19, 5/16, 55/17, 5/1, 266, 198/1, 198/3, obreb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25597/2021

Lista sprawa nr 170/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.06.2021r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie obraku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 09:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 09:36

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynu polegającej na wykonaniu nowego otworu okiennego w zewnętrznej ścianie budynku na dz. nr ew. 83/3, 83/4, obreb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: Aneta i Marcin Wardawy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anety i Marcina Wardawy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku polegającej na wykonaniu nowego otworu okiennego w zewnętrznej ścianie budynku na dz. nr ew. 83/3, 83/4, obreb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24687/2021

Lista sprawa nr 169/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-10 10:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. rn ew. 26, 22, 11/14, 11/18, 11/21, obręb Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Bogusław Rembisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bogusłąwa Rembisz,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 26, 22, 11/14, 11/18, 11/21, obreb Dębówka, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24693/2021

Lista sprawa nr 168/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-10 10:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 14:56

Zawiadomienie o zakończeniu etapu kompletowania materiału dowodowego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, gmina Łomianki.

drukuj (Zawiadomienie o zakończeniu etapu kompletowania materiału dowodowego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, gmina Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-05-07 09:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 88/3, obręb Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Alicja i Tomasz Świątkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Alicji i Tomasza Świątkiewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instlacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 88/3, obręb Konstantów, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24470/2021

Lista sprawa nr 167/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.06.2021r. wydał decyzję Nr 298/u/2021 umarzającą postępowanie w sprawie przedmiotowego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-06 12:48
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 14:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 403 i 404, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Justyna Stańczak- Dąbkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JJustyny Stańczak- Dąbkowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 403 i 404, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24475/2021

Lista sprawa nr 166/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zasiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-06 12:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 141, obreb Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Joanna i Mirosław Pąk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny i Mirosłąwa Pąków, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 141/13, obręb Kampinos A, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24434/2021

Lista sprawa nr 165/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodniu w dniu 17.06.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-06 10:57
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 192/5 i 192/6, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Michał Bisaga

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Michała Bisaga, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 192/5 i 192/6, obreb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23756/2021

Lista sprawa nr 164/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2021.Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 13:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 206/2, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Krystyna Manowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Krystyny Manowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 206/2, obreb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23758/2021

Lista sprawa nr 163/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 13:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 97, 35, 116/16, 116/5, 186/2, 131/2, 133/2, 170/2, 169/2, 162/2, 32/3, 32/2, 26/2, 150/2, 20, 18/2, 21/19, 22, 21/18, 21/37, 31/38, 21/10, 24/1, 26/8, 13/2, 187 obręb Powązi, dz. nr ew. 11/3, 10, 6/10, 5, obreb Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o. o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 97, 35, 116/16, 116/5, 186/2, 131/2, 133/2, 170/2, 169/2, 162/2, 32/3, 32/2, 26/2, 150/2, 20, 18/2, 21/19, 22, 21/18, 21/37, 31/38, 21/10, 24/1, 26/8, 13/2, 187, obreb Powązki, dz. nr ew. 11/3, 10, 6/10, 5, obręb Wilkowa Wieś, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23762/2021

Lista sprawa nr 162/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.06.2021r. wydał decyzję sprzeciwu nr 426/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 13:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 28/22, obręb Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Tomasz Malarowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Tomasza Malarowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 28/22, obreb Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23498/2021

Lista sprawa nr 161/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:32
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 169, obręb 0001, gm. Izabelin Inwestor: Piotr Muszyński i Anna Muszyńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Piotra Muszyńskiego i Anny  Muszńskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 169, obreb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23385/2021

Lista sprawa nr 160/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.05.2021r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz.nr ew. 1041, 581, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 1041, 581, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23493/2021

Lista sprawa nr 159/z/2021

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 35/9, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 35/9, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23460/2021

Lista sprawa nr 158/z/2021

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 14:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 176/1, 26/11, obreb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budownków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 176/1, 26/11, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23463/2021

Lista sprawa nr 157/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:16
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej z przebudową dwóch instalacji gazowych w użytkowanym budynku przedszkola i dwóch lokalach mieszkalnych dz. nr ew. 13/283, 13284, obreb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej z przebudową dwóch instalacji gazowych w użytkowanym budynku przedszkola i dwóch lokalach mieszkalnych na dz. nr ew. 13/283, 13/284, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23046/2021

Lista sprawa nr 156/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.05.2021 r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-29 08:38
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 86/1, obręb Kiełpin, gm. Łomianki Inwestor: Beata Żłobecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beata Żłobecka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gajowej, dz. nr ew. 86/1, obręb Kiełpin, gm. Łomianki,

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22932/2021

Lista sprawa nr 155/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-28 11:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 227, obręb Sadowa, gm. Łomianki Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 227, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22798/2021

Lista sprawa nr 154/z/2021

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 14:23
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarej wraz z przyłączami na dz. rn ew. 341/24, 341/29, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Jakub Kruszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jakuba Kruszewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 341/24, 341/29, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22744/2021

Lista sprawa nr 153/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 31.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 12:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 13:56

Zgłoszenie z projektem rozbudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 587 i 588, obręb 0001, gm. Łomianki Inwestor: Alicja Niedobylska vel Wiatrowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alicji Niedobylskiej vel Wiatrowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Glinianki 18, dz. nr ew. 587 i 588, obręb 0001, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22747/2021

Lista sprawa nr 152/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10 maja 2021r., decyzją Nr 281/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 12:55
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłaczami wodociągowymi na dz. nr ew. 3/26, 3/29, 4, 5, 6/43, 7/3, 7/18, 7/33, 7/34, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Filip Bacciarelli

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Filipa Bacciarelli., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 3/26, 4, 5, 6/43, 7/3, 7/18, 7/33, 7/34, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22749/2021

Lista sprawa nr 151/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 12:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 54/2, obręb 0006 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków produkcyjno-magazynowo-usługowych na dz. rn ew. 54/2, obręb 0006 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22255/2021

Lista sprawa nr 150/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-26 13:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego dz. nr ew. 686/3, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Maria Godycka- Brożek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Marii Godyckiej- Brożek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 686/3, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22002/2021

Lista sprawa nr 149/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-23 13:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 08:49

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej w budynku kuchni centralnej na dz. nr ew. 1524/6, obręb 0002, gm. Izabelin. Inwestor: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie instalacji gazowej w budynku kuchni centralnej na terenie kompleksu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi na dz. nr ew. 1524/6, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21885/2021

Lista sprawa nr 148/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-23 09:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE w m. Pogroszew Kolonia, dz. nr ew. 1, 52/2, 53/1, 53/2, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:lematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110PE w m. Pogroszew Kolonia, dz. nr ew. 1, 52/2, 53/1, 53/2, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21570/2021

Lista sprawa nr 147/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-21 15:28
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 222, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno Inwestor: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:Teresy i Janusza Miszewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 222, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21575/2021

Lista sprawa nr 146/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-22 13:22
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy gazociagu na dz. rn ew. 227, 248/1, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/23, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. rn ew. 227, 248/1 droga dojazdowa do ul. Łużyckiej, dz. nr ew. 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/23, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21307/2021

Lista sprawa nr 145/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-21 08:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV na dz. nr ew. 139/17, 152/9, 299/1, 300/1, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV na dz. nr ew. 139/17, 152/9, 299/1, 300/1, obreb 0022, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21302/2021

Lista sprawa nr 144/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-21 08:10
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej z przyłączami na dz. rn ew. 86/1, 96, obreb Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Beata Złobecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Żłobeckiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 96, 86/1, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20883/2021

Lista sprawa nr 143/z/2021 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2021r., decyzją Nr 235/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-20 10:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-usługowego na dz. nr ew. 154/42, obreb 0007, gm. Błonie. Inwestor: Adam Acher

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Acher, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalno - usługowego na dz. nr ew. 154/42, obreb 0007, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20868/2021

Lista sprawa nr 142/z/2021 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-20 10:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 16:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle, szamba szczlenego i naziemnego zbiornika na gaz w zabudowie zagrodowej dz. nr ew. 43, obreb 0030 Rochaliki, gm.Błonie Inwestor: Arkadiusz Zgoda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arkadiusza Zgody, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle, szamba szczlenego i naziemnego zbiornika na gaz w zabudowie zagrodowej dz. nr ew. 43, obreb 0030 Rochaliki, gm.Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20831/2021

Lista sprawa nr 141a/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.06.2021r.  wydał decyzję sprzeciwu nr 431/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-22 11:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 14:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i 64 przyłączy wodociagowych oraz 3 sieci 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 709, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: HOME SELECT Maria Dembowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HOME SELECT Maria Dembowska, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci i 64 przyłączy wodociągowych oraz 3 sieci i 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 709, obręb 0021, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20856/2021

Lista sprawa nr 141/z/2021 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 13:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 613/616, obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 613, 616, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20591/2021

Lista sprawa nr 140/z/2021 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 08:47
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 121/4, 121/3, 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice Inwestor: PSG S. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z  o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami na dz. rn ew. 121/4, 121/3, 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20562/2021

Lista sprawa nr 139/z/2021 

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.05.2021r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 08:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na dz. nr ew. 165/6, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł i Agnieszka Buchało

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła i Agnieszki Buchało,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na dz. nr ew. 165/6, obręb Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20308/2021

Lista sprawa nr 138/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 2 czerwca 2021r. wydał zaświadczenie o braku podstawo do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 14:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorozdinnego na dz. nr ew. 191/6, obreb Wólka, gm. Leszno Inwestor: Ewa i Karol Pytkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy i Karola Pytkowskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 191/6, obreb Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20271/2021

Lista sprawa nr 137/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 kwietnia 2021r., decyzją Nr 229/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 14:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 73 Zalesie, dz. nr ew. 3/23, 3/28 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Wiesław i Kazimiera Bogaccy, Marcin Bogacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wiesława i Kazmiery Bogackich, Marcina Bogackiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 73, obręb Zalesie, dz. nr ew. 3/23, 3/28, obręb Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20224/2021

Lista sprawa nr 136/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 13:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 268/9, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Monika Podłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Monika Podłowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 268/9, obręb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20127/2021

Lista sprawa nr 135/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 08:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan w Osiedlu przy al. Dębów Katyńskich na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20066/2021

Lista sprawa nr 134/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 07:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku prafialnego na dz. nr ew. 267, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku parafialnego na dz. nr ew. 267, obreb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19477/2021

Lista sprawa nr 133/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-13 09:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 827/9 w drodze bocznej od ul. Rodzinnej w Klaudynie, dz. nr ew. 827/9, 827/8, 827/15, 829/4, w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Mikołaj Rządca

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mikołaja Rządcy,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 827/9 w drodze bocznej od ul. Rodzinnej w Klaudynie, dz. nr ew. 827/9, 827/8, 827/15, 829/4, w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19102/2021

Lista sprawa nr 132/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-09 15:10
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 478/7, 480/6, 481/3, obreb 0025 truskaw, gm. Izabelin, Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 478/4, 480/6, 481/3, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/118765/2021

Lista sprawa nr 131/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-08 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Franczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daiusz Franczuk,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18255/2021

Lista sprawa nr 130/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał decyzję sprzeciwu nr 333/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr w. 192/34, 192/56, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. InwestorL PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 192/34, 192/56, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18257/2021

Lista sprawa nr 129/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 175/1, 175/3, obręb Stare Faszczyce, dz. nr ew. 51/1 obreb Nowe Faszczyce, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 175/1, 175/3, obreb Stare Faszczyce, dz. nr ew. 51/1, obreb Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18258/2021

Lista sprawa nr 128/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:51
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 185/8, 71, 20/106, 20/7, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 185/8, 71, 20/106, 20/7, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18260/2021

Lista sprawa nr 127/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:48
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 100, 78/11, obręb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 100, 78/11, obreb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18261/2021

Lista sprawa nr 126/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Knyt, Monika Knyt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daiusza Knyta i Moniki Knyt,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18248/2021

Lista sprawa nr 125/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.05.2021r. wniósł sprzeciw w formie decyzji Nr 302/s/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 154/2, obreb 0023 Szymanówek, gm. Leszno. Inwestor: Aleksander Blagonadezhdin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandra Blagonadezhdin,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 154/2, obreb 0023 Szymanówek, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18083/2021

Lista sprawa nr 124/z/2021

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:08
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-13 10:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych dz. nr ew. 119, 118/15, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Rafał Kober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Kobra,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 119, 118/15, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18081/2021

Lista sprawa nr 123/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:38

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, w obrębie 0007, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp.K.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci  sieci wodociągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, w obrębie 0007, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17777/2021

Lista sprawa nr 122/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 kwietnia 2021r., decyzją Nr 221/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-01 12:32
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 8/117, 8/118, 8/112, 8/113, 8/114, 8/115, 8/116, 8/134, 8/132, 8/93, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ASPEN PARK Sp. z o.o. Sp. k. MGR INVESTMENTS Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: ASPEN PARK Sp. z o.o. Sp. k. MGR INVESTMENTS Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 8/117, 8/118, 8/112, 8/113, 8/114, 8/115, 8/116, 8/134, 8/132, 8/93, obręb 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17607/2021

Lista sprawa nr 121/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 40, 44, 45, 47, 47, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości gruntowych oraz przebudowy przyłącza wodociagowego na dz. nr ew. 40, 44, 45, 47, 77, obreb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17590/2021

Lista sprawa nr 120/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 13:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej ośiwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 64/1, 65/1 i 162/3, obreb Białuty, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej ośiwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 64/1, 65/1 i 162/3, obręb Białuty, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17581/2021

Lista sprawa nr 119/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 12.04.2021r. zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 38/7, 56, 37/10, 31/14, 32/1, obręb Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 38/7, 56, 37/10, 31/14, 32/1, obręb Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17567/2021

Lista sprawa nr 118/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:02

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 28 i 23, obręb Białutki, gm. Błonie. Inwestor Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 28 i 23, obręb Białutki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17562/2021

Lista sprawa nr 117/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:50
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budy instalacji gazowych, dz. nr ew. 75/5, 69/3, 69/4, 67/, 29/4, 66/4, 65/1, 3/2, 65/6, 66/6, 31,26/2, 64/5, 64/6, 64/7, 61/2, 24, 23/2, 22/2, 60, 20/2, 56, 53/1, 17/2, 14/2, 10, 9, 7/2, 41/1, 4/5, 4/4, 37, 4/4, 34, 116, 2, obręb 0024, dz. nr ew. 2, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 75/5, 69/3, 59/4, 67, 29/4, 66/4, 65/1, 3/2, 65/6, 66/6, 31, 26/2, 64/5, 64/6, 64/7, 61/2, 24, 23/2, 22/2, 60, 20/2, 56, 53/1, 17/2, 14/2, 10, 9, 7/2, 41/1, 4/5, 4/4, 37, 4/4, 34, 116, 2, obręb 0024, dz. nr ew. 2, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17406/2021

Lista sprawa nr 116/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-30 12:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/3, 172/10, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Kraiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Kraińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/3, 172/10, obreb Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16839/2021

Lista sprawa nr 114/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-26 14:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 10:11

Zgłoszenie z projetem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Anna Rogalska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Rogalskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16565/2021

Lista sprawa nr 113/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 kwietnia 2021r., decyzją Nr 217/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 13:21
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 36, 29/12, 29/9, obręb Wyględy, gm. Leszno Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 36, 29/12, 29/9, obręb Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16562/2021

Lista sprawa nr 112/z/2021  

W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:33
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 41, 24, obręb 0022, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 41, 24, obręb 0022, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16556/2021

Lista sprawa nr 111/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:31
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:36

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 145/4, 145/3, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 145/4, 145/3, obręb 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16544/2021

Lista sprawa nr 110/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:27
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10, obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Aleksandra Augustynowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alaksandry Augustynowicz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10, obręb 0021 Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16542/2021

Lista sprawa nr 109/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 13:59

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/3, obręb Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Edyta i Tomasz Nowiccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Edyty i Tomasza Nowickich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/3, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16539/2021

Lista sprawa nr 108/z/2021  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 51/14, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Pacek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Pacek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 51/14, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16090/2021

Lista sprawa nr 107/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.04.2021 r. Starosta Warszawski Zachodni umorzył postepowanie Decyzją nr 214/u/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 13:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:42

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 178, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Henryk i Halina Chmielewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Henryka i Haliny Chmielewskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 178, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16075/2021

Lista sprawa nr 106/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/22, 349, 79/24, 395, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieciwodociągowej  pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei na dz. nr ew. 79/22, 349, 79/24, 395, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16052/2021

Lista sprawa nr 105/z/2021  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 11:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 79/23, 349, 79/24, 79/27, 79/28, 395, 396, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacyjnejz odgalęzieniami pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei na dz. nr ew. 79/23, 349, 79/24, 79/27, 79/28, 395, 396, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16051/2021

Lista sprawa nr 104/z/2021  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 11:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacjami na dz. nr ew. 376/5, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Monika i Sławomir Chomińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Sławomira Chomińskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami na dz. nr ew. 376/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16036/2021

Lista sprawa nr 103/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Piechociński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Piechocińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15696/2021

Lista sprawa nr 102/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 25.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał pismo z iformacją o wycofaniu wniosku przez Inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 179/3, 179/4, 183, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 179/3, 179/4, 183, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15695/2021

Lista sprawa nr 101/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:55
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 176/1, obreb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Beata Lenkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Lenkiewicz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 176/1, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15694/2021

Lista sprawa nr 100/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2021 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 268, 272, obręb Zielonki - Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielonki Residence Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zielonki Residence Sp. z o.o.Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 267, 272, obręb 0029 Zielonki - Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15692/2021

Lista sprawa nr 99/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:29
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:12

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej na dz. nr ew. 160/2 i 164/12, obręb Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Aleksandra Ciejek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandry Ciejek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie instslacji gazowej przy ul. jagodowej 2A, na dz. nr ew. 160/2, 164/12, obreb Sadowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15691/2021

Lista sprawa nr 98/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 427/1, 738/2, 1491, 1492, 1493, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: EBOK Edyta Kossowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EBOK Edyta Kossowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 11 budynków mieszkalnych dwulokalowych i 1 buynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kościelna Droga, dz. nr ew. 427/1, 738/2, 1491, 1492, 1493, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15678/2021

Lista sprawa nr 97/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.05.2021r. Starosta Warszawska Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 117/17, obręb Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 117/17, obręb Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15101/2021

Lista sprawa nr 96/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 11:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 231/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15102/2021

Lista sprawa nr 95/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.0.2021r. wniósł sprzeciw do powyzszego zgłoszenia, Decyzją nr 322/s/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-20 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 62/1, 52/2, 22/16, 22/8, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 62/1, 52/2, 22/16, 22/8, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15103/2021

Lista sprawa nr 94/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 12:35

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 134/3, 133/6, obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 134/3, 133/6, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15104/2021/2021

Lista sprawa nr 93/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:09
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 12:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1059/1, 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1059/1, 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14934/2021

Lista sprawa nr 92/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:53
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr ew. 67/4, 67/39, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PGE Dystrybucja S.A.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV, dz. nr ew. 67/4, 67/39 obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14919/2021

Lista sprawa nr 91/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:30

Złoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PGE Dystrybucja S.A.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej nn ze złączami kablowymi do zasilania obiektu na dz. nr ew. 901/3, 902/3, na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14914/2021

Lista sprawa nr 90/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał decyzję nr 258/u/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia z projektem.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:47
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 451, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Marlena i Aleksander Szporka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marleny i Aleksander Szporka,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 451, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14858/2021

Lista sprawa nr 89/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-17 14:41
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 616, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Marta Cwalina- Śliwińska i Łukasz Śliwiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty Cwaliny - Śliwińskiej i Łukasza Śliwińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 616, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14854/2021

Lista sprawa nr 88/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 16.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-17 14:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Izabela Wic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabelii Wic,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14502/2021

Lista sprawa nr 87/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-16 11:49
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku garażowego na dz. nr ew. 43, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: Jarosław Niegodzisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosłąw Niegodzisz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku garażowego na dz. nr ew. 43, obręb 0021, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14060/2021

Lista sprawa nr 86/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2021r. wydał decyzję Nr 173/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy siecie gazowej na dz. nr ew. 252/23, 252/12, 252/11, 252/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 252/23, 252/12, 252/11, 252/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14046/2021

Lista sprawa nr 85/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-28 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 60/5, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie Inwestor: Joanna i Janusz Chadzopulos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanna i Janusz Chadzopulos,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 60/5, obręb Konstantów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14050/2021

Lista sprawa nr 84/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 13:20

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego dz. nr ew. 22/30, obręb SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Stanisław Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Kowalskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/30, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14003/2021

Lista sprawa nr 83/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.03.2021r. wydał decyzję Nr 167/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 11:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalisacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, 795, 796, 797, 798, 799, 800, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: INSTAl-NIKA Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, 795, 796, 797, 798, 799, 800, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13191/2021

Lista sprawa nr 82/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-11 08:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej w Feliksowie na dz. nr ew. 2/28, 30/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej w Feliksowie na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13189/2021

Lista sprawa nr 81/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-11 07:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243, Hornówek, gm. Izabelin Inwestor: Maciej Lewicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Lewickiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243, obręb Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12815/2021

Lista sprawa nr 80/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-09 10:56
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągoej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 43/17, obr. 0004, 182/2, 183, 266 obr. 0005, 5/1, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: CSI-DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :CSI - DEVELOPMENT Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ulic Wolności, Zgody i Nadbrzeżnej na dz. nr ew. 43/17, obr. 0004, 182/2, 183, 266, obr. 0005, 5/1, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12585/2021

Lista sprawa nr 79/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 15:39
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-26 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obręb Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Karolina i Bartosz Uszyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów : Karolina i Bartosz Uszyńscy,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obręb Konstantów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12486/2021

Lista sprawa nr 78/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r,. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 09:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 09:55

Zgłoszenie z projektem usunięcia kolizjiistniejącej linii kablowej nN na z. nr ew. 4/6, 4/9, 4/10, obręb 0006, gm. Błonie Inwestor: Mazdom Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : Mazdom Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  usunięciu kolizji istniejącej linii kablowej nN na dz. nr ew. 4/6, 4/9, 4/10, obręb 0006, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12483/2021

Lista sprawa nr 77/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 09:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice. Inwestor: Iwona Paradowska-Fryt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11938/2021

Lista sprawa nr 76/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 14:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:32

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 215, Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 215, Bieniewice, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19963/2021

Lista sprawa nr 75/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr ew. 5/2, 6/2, 10, z obrębu 0014, gmina Błonie. Inwestor: JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr ew. 5/2, 6/2, 10, z obrębu 0014, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12002/2021

Lista sprawa nr 74/z/2021