BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej sieci gazowej PE 100 dn63 SDR11 MOP 0,5Pa w Piorunowie na dz. nr ew. 2, 3, 4/1, 4/2, obręb 0026 Piorunów, gmina Błonie. Inwestor Lidl Sp. z o. o, Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidl Sp z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowy istniejącej sieci gazowej PE 100 dn63 SDR11 MOP 0,5Pa w Piorunowie na dz. nr ew. 2, 3, 4/1, 4/2, obręb 0026 Piorunów, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41926/2021

Lista sprawa nr 260/z/2021

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-29 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110 PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 157/21, 157/35, 157/26, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor. Łukasz Podleśny

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasz Podleśny.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110 PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 157/21, 157/35, 157/26, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41845/2021

Lista sprawa nr 259/z/2021

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-28 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednolokalowego z garażem w obrysie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura na dz. nr ew. 275/8, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie. Inwestor Norbert Majewski

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Norbert Majewski.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednolokalowego z garażem w obrysie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura na dz. nr ew. 275/8, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41763/2021

Lista sprawa nr 258/z/2021

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-28 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 137/5, 137/10, obręb 0031 Wólka, gmina Leszno. Inwestor PSG Sp. z o. o

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 137/5, 137/10, obręb 0031 Wólka, gmina Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41710/2021

Lista sprawa nr 257/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2021-07-27 13:54
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 12:56

Zgłoszenie z projektem rozbudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/1, obręb 0022 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor Jacek Komorowski

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Komorowskiego.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 84/1 obręb 0022 Łomianki, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40025/2021

Lista sprawa nr 2609/z/2021

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-07-26 12:16

Zgłoszenie z projektem budowy gazociagu 40/63 PE średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1056, 157, 467, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor PSG Sp. z o.o

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociagu średniego ciśnienia  na dz. nr ew. 1056, 157, 467, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41165/2021

Lista sprawa nr 256/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2021-07-26 12:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-27 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego 0,4kV NA DZ. NR EW. 411, 412/2, 410/3, 805, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. Inwestor PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przyłącza kablowego 0,4kV NA DZ. NR EW. 411, 412/2, 410/3, 805, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40970/2021

Lista sprawa nr 254/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-23 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 37/3, obreb 0009 Błonie, gmina Błonie. Inwestor Gmina Błonie

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji deszczowejna dz. nr ew. 37/3, obręb 0009 Błonie , gmina Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41032/2021

Lista sprawa nr 255/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-23 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 101/3, obręb 0023 Szymanówek, gmina Leszno. Inwestor Bohdan Bombała

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bohdan Bombała,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 101/3, obręb 0023 Szymanówek, gmina Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40084/2021

Lista sprawa nr 250/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia 63PE na dz. rn ew. 114/7, 143/1, 69, , obręb 0017 Pogroszew Kolonia i dz. nr ew. 27/4, 27/2, obręb 0025 Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor:PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia 63PE na dz. rn ew. 114/7, 143/1, 69, , obręb 0017 Pogroszew Kolonia i dz. nr ew. 27/4, 27/2, obręb 0025 Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40439/2021

Lista sprawa nr 253/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.07.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wnieisenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ew. 1175, 720/11, 804/3, 804/5, 804/6, 804/18, 804/18, 804/20, 804/22, 804/24, 804/26, 804/28, 804/30, 804/31, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor PGE Dystrybucja S.a

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ew 1175, 720/11, 804/3, 804/5, 804/6, 804/18, 804/18, 804/20, 804/22, 804/24, 804/26, 804/28, 804/30, 804/31, obręb 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40431/2021

Lista sprawa nr 252/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i przyłącze wody na dz. nr ew. 466/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor Plano Anna Witon

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Plano Anna Witon  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i przyłącze wody na dz. nr ew 466/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40343/2021

Lista sprawa nr 251/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-20 13:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 238/1, 188/1, 182/1, 182/8, 181/3, 182/3, obreb Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Tomasz Michalik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Michalika,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew 238/1, 188/1, 182/1, 182/8, 181/3, 182/3, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39343/2021

Lista sprawa nr 249/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-14 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 331/8, 331/9, 333/1, 636, 334/1, 334/6, obręb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwetorzy : Monika Jędrzejeska, Marek Dawidowski, Aneta Bartnicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Jędrzejeskiej, Marka Dawidowskiego, Anety Bartnickiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 331/8, 331/9, 333/1, 636, 334/1, 334/6, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38962/2021

Lista sprawa nr 248/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-14 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy budnku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 29/10, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Małgorzata i Marcin Piaseccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty i Marcin Piaseckich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 29/10, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38919/2021

Lista sprawa nr 247/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-13 08:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48, obręb 0005, gm. Błonie. Inwesor: Paweł Trzciński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Trzcińskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Lesznowskiej w Błoniu na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48, obręb 0005, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38640/2021

Lista sprawa nr 246/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-13 07:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 550/2, 551/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2, 553/2, 558/2, 559/2, 560/2, 561/2, 560/3, 562/2, 563/2, 564/2, 566/2, 567/2, 568/2, 581, 566/5, 566/4, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 550/2, 551/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2, 553/2, 558/2, 559/2, 560/2, 561/2, 560/3, 562/2, 563/2, 564/2, 566/2, 567/2, 568/2, 581, 566/5, 566/4, obręb 0011 Klaudn,gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38636/2021

Lista sprawa nr 245/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-09 14:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dz. nr ew. 81, obręb 0024 Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 81, obręb 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38043/2021

Lista sprawa nr 244/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 147/2, 143/6, obreb Błonie-Wieś, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 147/2, 143/6, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38032/2021

Lista sprawa nr 243/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zaświadczenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 09:58
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 20 obręb Ducnice, dz. nr ew. 440/15, 440/22, obreb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 07.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 20, obręb Duchnice, dz. nr ew. 440/15, 440/22, obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38029/2021

Lista sprawa nr 242/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 09:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 311/2, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Wróblewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotr Wróblewski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na dz. nr ew. 311/2, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37970/2021

Lista sprawa nr 241/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-07 08:18
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 12:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 21/1, 9, 22, 23, 11, 25/2, 25/3, 20/3, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG SP z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci średniego ciśnienia oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 21/1, 9, 22, 23, 11, 25/2, 25/3, 20/3, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37319/2021

Lista sprawa nr 240/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-05 08:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynków mieszaklnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 22/16, 22/8, obręb Pogroszew Kolonia 0017, gm. Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Piechocińskiej, Dariusza Piechocińskiego, Pawła Zawadzkiego, Żanety Zawadzkiej, Damiana Kardas, Macieja Karlickiego, Katarzyny Karlickiej, Marcina Karlickiego, Arkadiusza Karlickiego, Bogumiły Karlickiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej dla budynków meiszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 22/16, 22/8, obreb Pogroszew Kolonia 0017, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37228/2021

Lista sprawa nr 239/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-02 13:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu dz. nr ew. 682/1, obręb 0005 Dziekanów Polski dz. nr ew. 49/2, 46/4, 42/2, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 682/1 obręb 0005 Dziekanów Polski, dz. nr ew. 49/2, 46/4, 42/2, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36510/2021

Lista sprawa nr 238/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 14:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, dz. nr ew. 1036, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno Inwestor : Bogumił Pióro

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bogumił Pióro,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 1036, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36784/2021

Lista sprawa nr 237/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 14:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 176/1, 215, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Beata Lenkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Lenkiewicz,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 176/1, 215, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36684/2021

Lista sprawa nr 236/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-01 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/8, obreb Hornówek, gm. Izabelin Inwestor: Joanna Tymoszuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Tymoszuk,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/8, obręb Hornówek, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36361/2021

Lista sprawa nr 235/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.07.2021r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wnieisenia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-29 13:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 10:45

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablwoej ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr ew. 736/2, 738/2, 740, 749/2, 750/9, 751/9, 752/9, 753/10, 754/9, 755/5, 755/6, 1036, 1047, 1493, obręb 0010, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii  kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym na dz. nr ew. 736/2, 738/2, 740, 749/2, 750/9, 751/9, 752/9, 753/10, 754/9, 755/5, 755/6, 1036, 1047, 1493, obreb 0010, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36359/2021

Lista sprawa nr 234/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-29 13:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 822/4, obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.07.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 822/4, obreb Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36261/2021

Lista sprawa nr 233/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-07-02 12:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-07 08:10

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN-0,4 kV na dz. nr ew. 211, 220, 181, obreb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przyłącza elektroenergetycznego  kablowego nN 0,4 kV na dz. nr ew. 220, 211, 181, obręb 0031 PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35697/2021

Lista sprawa nr 232/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 12:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:54

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 427/1, 755/7, 755/8, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o. o.o,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 427/1, 755/7, 755/8, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35674/2021

Lista sprawa nr 231/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 11:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 95/10, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Renata Filipek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Renaty Filipek,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 95/10, obreb 0012 Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35680/2021

Lista sprawa nr 230/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-28 11:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN do zasilania budyków mieszkalnych na dz. nr ew. 280/20, 281/12, 282/11, 283/7, 284/4, 285/4, 286/4, 427/1, 1491, 1492, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Kościelna Droga na dz. nr ew. 280/20, 281/12, 282/11, 283/7, 284/4, 285/4, 286/4, 427/1, 1491, 1492, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35467/2021

Lista sprawa nr 229/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 12:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 4/33, 4/20, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/33, 4/20, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35273/2021

Lista sprawa nr 228/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 10:59
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 13:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej śrendiego cisnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 77/5, 79/7, 81/7, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: HOME PREMIUM PERFECT Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HOME PREMIM PERFEC Sp. z o.o. Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 77/5, 79/7, 81/7, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35268/2021

Lista sprawa nr 227/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 10:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 153, 208, 184/10, 317, obręb Wólka, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 153, 208, 184/10, 317, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35267/2021

Lista sprawa nr 226/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-25 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 593/1, 593/12, 593/14, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Elżbieta Biczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Elżebity Biczak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 593/1, 593/12, 593/14, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35259/2021

Lista sprawa nr 225/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-24 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 339/32, obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Małgorzata Bryk- Krawczyk i Michał Krawczk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Małgorzaty Bryk - Krawczyk i Pana Michała Krawczyka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym wg. projektu typowego "Willa Miranda 11 G2" wraz z infrastrukturą techniczna na dz. nr ew. 339/32, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34900/2021

Lista sprawa nr 224/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-24 08:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 13:31

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obreb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Knyt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Moniki Knyt,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34898/2021

Lista sprawa nr 223/z/2021

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-24 08:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na dz. nr ew. 101/7 i 102/8, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestorzy: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Teresy i Janusza Miszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na działce nr ew. 101/7 i 102/8, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34726/2021

Lista sprawa nr 222/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-06-22 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na dz. nr ew. 101/8 i 102/9, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestorzy: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Teresy i Janusza Miszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na działce nr ew. 101/8 i 102/9, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34724/2021

Lista sprawa nr 221/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-06-22 13:04
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 13:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na dz. nr ew. 101/6 i 102/6, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestorzy: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Teresy i Janusza Miszewskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego "WILLA KONSTANCJA (R2)" na działce nr ew. 101/6 i 102/6, w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34721/2021

Lista sprawa nr 220/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-06-22 12:59
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 13:03

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 206, obreb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Stanisław Sarzyniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Sarzyniaka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 206, obreb Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3446/2021

Lista sprawa nr 219/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-21 14:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 425, obręb 0003 Duhnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Magdalena i Michał Grzeszkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny i Michała Grzeszkowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 425, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34369/2021

Lista sprawa nr 218/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-21 11:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 740/33, 740/34, 740/10, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielona Dolina Development Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zielona Dolina Development Maksymowska Zielezińska Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 740/33, 740/34, 740/10, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33602/2021

Lista sprawa nr 217/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-16 11:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na z. nr ew. 426, obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Justyna Olszewska- Parasiewicz i Marcin Parasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny Olszewskiej- Parasiewicz i Marcina Parasiewicza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 426, obręb Koczargi Satre, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33469/2021

Lista sprawa nr 216/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-15 13:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 14:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 105/3, 90/6, 92/3, 143/4, 143/14, obręb 0007, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Kreator Dom Invest Sp. z o.o. 1 Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodiznnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, obręb 0007, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33095/2021

Lista sprawa nr 215/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Satrosta Warszawski Zachodni w dniu 21.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 16:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/17 i 5/15, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Magdalena i Marcin Tulejowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Magdaleny i Marcina Tulejowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr e 4/17 i 5/15 obręb 0031, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33045/2021

Lista sprawa nr 214/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/9, obreb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Krzysztof Zyskowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Zyskowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/9, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33012/2021

Lista sprawa nr 213/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 229/2, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Paweł Chojnacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Chojnackiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 229/2, obreb 0012 Sadowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33008/2021

Lista sprawa nr 212/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.06.2021r. wydał decyzję Nr 416/u/2021 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-14 14:36
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 18/3, 183, 186/1, 186/5, 186/13, 186/14, 186/10, 185/5, 506, obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 18/3, 183, 186/1, 186/5, 186/13, 186/14, 186/10, 185/5, 506, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32798/2021

Lista sprawa nr 211/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 23.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-11 13:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego na dz. nr ew. 154/1 i dz.nr ew. 123/11, 122/47, obreb 0008 Kiełpin, gmina Łomianki. Inwestor PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp z o.o., w sprawie inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 154/1 oraz dz. nr ew. 123/11, 122/47 obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32800/2021

Lista sprawa nr 210/z/2021

 

ROZSTRRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-11 13:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:39

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej na dz. nr ew. 35/1, 95/14, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6, obreb 0034 Witki, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 35/1, 95/14, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9,95/6, obreb 0034 Witki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32331/2021

Lista sprawa nr 209/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 24.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-09 12:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 195/37, obręb Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Łukasz i Beata Łuczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasz i Beata Łuczak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 195/37, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31101/2021

Lista sprawa nr 208/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1887, obręb Izabelin C, gm. Izabelin. Inwestor: Urszula Stawicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszuli Stawickiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kuncewicza w Izabelin C, dz. nr ew. 1887, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30803/2021

Lista sprawa nr 207/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 14:41
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-28 16:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 100/9, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 100-9, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30801/2021

Lista sprawa nr 206/z/2021

 

ROZSTRRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 10:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 10:44

Zgłoszenie z projektem budowy punktów pomiarowych systemy monitoringu sieci wodociągowej na dz. nr ew. 183, 304 Wojcieszyn, 159/12 Koczargi Nowe, 254, 616, 162/3 Zielonki Wieś. 884, 120428,8, 286, 362/14, 284, 554 Stare Babice, 534 Lipków, 72 Janów, 268 Zielonki Parcele, 43/8 Stanisławów, 1/2 Blizne Jasińskieho, 23/5 Lubiczów, 90 KWirynów, 56, 48 Babice Nowe, 100/5, 146 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO - BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.06.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie punktów pomiarowych systemy monitoringu sieci wodociągowej na dz. nr ew. 183, 304 Wojcieszyn, 159/12 Koczargi Nowe, 254, 616, 162/3 Zielonki Wieś. 884, 120428,8, 286, 362/14, 284, 554 Stare Babice, 534 Lipków, 72 Janów, 268 Zielonki Parcele, 43/8 Stanisławów, 1/2 Blizne Jasińskieho, 23/5 Lubiczów, 90 KWirynów, 56, 48 Babice Nowe, 100/5, 146 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30800/2021

Lista sprawa nr 205/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-06-01 10:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 18/23, 18/24, 19/22, 20/106, obręb 0007, gm. Leszno. Inwestor: BUD-REM s.c. Andrzej Więckowski i Adam Więckowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BUD-REM s.c. Andrzej Więckowski i Adam Więckowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągwoej w ulicy Górnej i drodze odchodzącej od ulicy Górnej na dz. nr ew. 18/23, 18/24, 19/22, 20/106, obręb 0007, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30123/2021

Lista sprawa nr 204/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 15:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasielenia budynku jednorodzinnego dz. nrew. 772/1, 772/2, 772/3, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.  z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 772/1, 772/2, 772/3, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30124/2021

Lista sprawa nr 203/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 09:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu ziaslenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 15/9, obręb 0003, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.  z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budnku mieszkalnego na dz. nr ew. 15/9, obręb 0003, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30126/2021

Lista sprawa nr 202/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszwski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.  z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obreb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30128/2021

Lista sprawa nr 201/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podastaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-28 13:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Franczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daniela Franczuka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29866/2021

Lista sprawa nr 200/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-27 13:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem na dz. rn ew. 215, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor:PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem na dz. rn ew. 215, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29867/2021

Lista sprawa nr 199/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-27 13:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:39

Zgłoszenie z projektem robót remontowych dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 144/1, obręb Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Jadwiga i Kazimierz Lade

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jadwigi i Kazimierza Lade, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na remoncie dachu w budynku mieszkanym na dz. nr ew. 144/1, obręb 0012 Koczargi BNowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29874/2021

Lista sprawa nr 198/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-27 13:53

Zgłoszenie z projektem budowy energetycznej lini kablaowej nn na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29304/2021

Lista sprawa nr 197/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-26 09:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklnych wielorodzinnych na dz. nr ew. 10, 6/2, obreb 0014, gm. Błonie. Inwestor: JAKON INVESt Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JAKON INVEST Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszklanych wielorodzinnych na dz. nr ew. 10, 6/2, obręb 0014, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28653/2021

Lista sprawa nr 196/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-24 15:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 11:11

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dz. nr ew. 13/282, obręb 0004, gm. Łomianki Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wspólnoty Mieszkaniowej., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Konopnickiej 65/VIIIB na dz. nr ew. 13/282, obreb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28411/2021

Lista sprawa nr 195/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-24 09:46
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-11 15:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 381/15, 381/1, 400, 411/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 423/1, obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 381/15, 381/1, 400, 411/1, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 423/1, obreb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28416/2021

Lista sprawa nr 194/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-21 15:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 14:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 94/11, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. Inwestor PSG Sp. z o.o

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 2.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 94/11, w obrębie 0017 Lipków , w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28419/2021

Lista sprawa nr 193/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-21 15:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, wolnostojącego na dz. nr ew. 74/2, 47/5, obręb 0013 Koczargi Stare, gmina Stare Babice. Inwestor Agata Różańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Różańskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego na działce nr ew. 47/2, 47/5, w obrębie0013 Koczargi Stare , w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28194/2021

Lista sprawa nr 192/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27 maja 2021r., decyzją Nr 347/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-21 10:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 493/15, obręb 0002 Laski, gmina Izabelin. Inwestor PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 493/15, obreb 0002 Laski, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27924/2021

Lista sprawa nr 191/z/2021

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-20 12:09
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do czterech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 473/2, 521, 473/6, obręb 0005 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor PSG Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do czterech projektowanych  budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej  na dz. nr ew. 473/2, 473/6, 521, obreb 0005 Łomianki, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27926/2021

Lista sprawa nr 190/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-20 12:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na działce nr ew. 58/7, w obrębie 0036 Żukowka, w gminie Błonie. Inwestor: Sylwia Sobczyńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sylwii Sobczyńskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 58/7, w obrębie 0036 Żukowka, w gminie Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27472/2021

Lista sprawa nr 189/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-19 12:21
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE w dz. 20/106, 20/70, 20/87, w obrębie 0007 Grądy, w gminie Leszno. Inwestor: Zbigniew Kiliański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Zbigniewa Kiliańskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110PE w dz. 20/106, 20/70, 20/87, w obrębie 0007 Grądy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27459/2021

Lista sprawa nr 188/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-19 12:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 13:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ew. 120, w obrębie 0028 Wiktorów, w gminie Leszno. Inwestor: Paulina i Alex Kalemba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pauliny i Alexa Kalemba, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ew. 120, w obrębie 0028 Wiktorów, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27365/2021

Lista sprawa nr 187/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:36
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej 40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 228/5, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej 40 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 228/5, w obrębie 0004 Bieniewice, w gminie Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27355/2021

Lista sprawa nr 186/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:38
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110 PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 22/16, 22/8, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika Piechocińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Moniki Piechocińskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci wodociągowej 110 PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. nr ew. 22/16, 22/8, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27352/2021

Lista sprawa nr 185/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:41
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-2700L na działce nr ew. 679/1, w obrębie 0011, w gminie Leszno. Inwestor: Elżbieta Bielecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Elżbiety Bieleckiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-2700L na działce nr ew. 679/1, w obrębie 0011, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27347/2021

Lista sprawa nr 184/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 8.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:45
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 09:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 19/18, 19/13, 20/8, 20/16, 184/12, 185/5, 506, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: AS&L Construction S.C.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AS&L Construction S.C., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej 200 PVC dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych dz. nr ew. 19/18, 19/13, 20/8, 20/16, 184/12, 185/5, 506, w obrębie 0027 Wojcieszyn, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26917/2021

Lista sprawa nr 183/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.06.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-18 08:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 154/10, 154/43, 154/27, obreb Błonie Wieś, gm. Błonie Inwestor: Adam Acher

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Achera, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. rn ew. 154/10, 154/43, 154/27, obreb Błonie Wieś, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 182/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 14:55

Zgloszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 262/24, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 262/24, obreb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 181/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 11/6, 11/1, obręb 0031 Rokitno, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/6, 11/1, obreb 0031 Rokitno, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 180/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:14
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 764/4, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 764/4, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 179/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 212, 209/2, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 212, 209/2, obreb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 178/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 39/44, obręb 0021, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zaislenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 39/44, obręb 0021, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze

Lista sprawa nr 177/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-14 11:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 14:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan do dz. 129, 165/1, 165/5, 165/6, w obrębie 0017 Lipków, Stare Babice. Inwestor: Ilona i Jarosław Kłósek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ilony i Jarosława Kłósek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan do dz. 129, 165/1, 165/5, 165/6, w obrębie 0017 Lipków, Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26314/2021

Lista sprawa nr 176/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-05-14 09:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 93, 43/2, obręb 0021 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG. Sp. o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 93, 243/2, obręb 0021 Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25747/2021

Lista sprawa nr 175/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.05.2021 r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 14:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 16:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 97/16, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSg Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 97/16, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25669/2021

Lista sprawa nr 174/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.07.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 14:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 79/1, 36, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 79/1, 36, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25641/2021

Lista sprawa nr 173/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powżzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 10:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:02

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1156/1, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Janusz Diemko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Diemko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego : nadbudowie i przebudowie garażu oraz budowie zadaszenia wejścia a pergolą, na dz. nr ew. 1156/1, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25605/2021

Lista sprawa nr 172/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku drogi gminnej dojazdowej na dz. nr ew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36, 119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25601/2021

Lista sprawa nr 171/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 31.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 09:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 13:59

Zgłoszenie z projektem gazociągu średniego ciśnienia wraz z 12 przyłączami gazowymi na dz. nr ew. 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/18, 5/19, 5/16, 5/17, 5/1, 266, 198/1, 198/3, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/18, 5/19, 5/16, 55/17, 5/1, 266, 198/1, 198/3, obreb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25597/2021

Lista sprawa nr 170/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.06.2021r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie obraku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-11 09:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 09:36

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynu polegającej na wykonaniu nowego otworu okiennego w zewnętrznej ścianie budynku na dz. nr ew. 83/3, 83/4, obreb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: Aneta i Marcin Wardawy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anety i Marcina Wardawy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku polegającej na wykonaniu nowego otworu okiennego w zewnętrznej ścianie budynku na dz. nr ew. 83/3, 83/4, obreb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24687/2021

Lista sprawa nr 169/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-10 10:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. rn ew. 26, 22, 11/14, 11/18, 11/21, obręb Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Bogusław Rembisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bogusłąwa Rembisz,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 26, 22, 11/14, 11/18, 11/21, obreb Dębówka, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24693/2021

Lista sprawa nr 168/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-10 10:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 14:56

Zawiadomienie o zakończeniu etapu kompletowania materiału dowodowego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, gmina Łomianki.

drukuj (Zawiadomienie o zakończeniu etapu kompletowania materiału dowodowego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 354/2, obręb Kiełpin, gmina Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-05-07 09:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 88/3, obręb Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Alicja i Tomasz Świątkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Alicji i Tomasza Świątkiewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instlacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 88/3, obręb Konstantów, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24470/2021

Lista sprawa nr 167/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.06.2021r. wydał decyzję Nr 298/u/2021 umarzającą postępowanie w sprawie przedmiotowego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-06 12:48
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-10 14:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 403 i 404, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Justyna Stańczak- Dąbkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JJustyny Stańczak- Dąbkowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 403 i 404, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24475/2021

Lista sprawa nr 166/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2021r. wydał zasiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-06 12:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 141, obreb Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Joanna i Mirosław Pąk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny i Mirosłąwa Pąków, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 141/13, obręb Kampinos A, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24434/2021

Lista sprawa nr 165/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodniu w dniu 17.06.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-06 10:57
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 192/5 i 192/6, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Michał Bisaga

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Michała Bisaga, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 192/5 i 192/6, obreb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23756/2021

Lista sprawa nr 164/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2021.Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 13:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 206/2, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Krystyna Manowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Krystyny Manowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 206/2, obreb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23758/2021

Lista sprawa nr 163/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 13:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 97, 35, 116/16, 116/5, 186/2, 131/2, 133/2, 170/2, 169/2, 162/2, 32/3, 32/2, 26/2, 150/2, 20, 18/2, 21/19, 22, 21/18, 21/37, 31/38, 21/10, 24/1, 26/8, 13/2, 187 obręb Powązi, dz. nr ew. 11/3, 10, 6/10, 5, obreb Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o. o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.05.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 97, 35, 116/16, 116/5, 186/2, 131/2, 133/2, 170/2, 169/2, 162/2, 32/3, 32/2, 26/2, 150/2, 20, 18/2, 21/19, 22, 21/18, 21/37, 31/38, 21/10, 24/1, 26/8, 13/2, 187, obreb Powązki, dz. nr ew. 11/3, 10, 6/10, 5, obręb Wilkowa Wieś, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23762/2021

Lista sprawa nr 162/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.06.2021r. wydał decyzję sprzeciwu nr 426/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 13:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 28/22, obręb Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Tomasz Malarowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Tomasza Malarowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 28/22, obreb Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23498/2021

Lista sprawa nr 161/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:32
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 169, obręb 0001, gm. Izabelin Inwestor: Piotr Muszyński i Anna Muszyńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Piotra Muszyńskiego i Anny  Muszńskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 169, obreb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23385/2021

Lista sprawa nr 160/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.05.2021r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz.nr ew. 1041, 581, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 1041, 581, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23493/2021

Lista sprawa nr 159/z/2021

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 10:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 35/9, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 35/9, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23460/2021

Lista sprawa nr 158/z/2021

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 14:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 176/1, 26/11, obreb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp.z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budownków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 176/1, 26/11, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23463/2021

Lista sprawa nr 157/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-05-04 11:16
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej z przebudową dwóch instalacji gazowych w użytkowanym budynku przedszkola i dwóch lokalach mieszkalnych dz. nr ew. 13/283, 13284, obreb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej z przebudową dwóch instalacji gazowych w użytkowanym budynku przedszkola i dwóch lokalach mieszkalnych na dz. nr ew. 13/283, 13/284, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23046/2021

Lista sprawa nr 156/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.05.2021 r. wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-29 08:38
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 86/1, obręb Kiełpin, gm. Łomianki Inwestor: Beata Żłobecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 28.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beata Żłobecka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gajowej, dz. nr ew. 86/1, obręb Kiełpin, gm. Łomianki,

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22932/2021

Lista sprawa nr 155/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-28 11:44
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 227, obręb Sadowa, gm. Łomianki Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 227, obręb 0012 Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22798/2021

Lista sprawa nr 154/z/2021

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 14:23
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarej wraz z przyłączami na dz. rn ew. 341/24, 341/29, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Jakub Kruszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jakuba Kruszewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 341/24, 341/29, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22744/2021

Lista sprawa nr 153/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 31.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 12:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 13:56

Zgłoszenie z projektem rozbudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 587 i 588, obręb 0001, gm. Łomianki Inwestor: Alicja Niedobylska vel Wiatrowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alicji Niedobylskiej vel Wiatrowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Glinianki 18, dz. nr ew. 587 i 588, obręb 0001, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22747/2021

Lista sprawa nr 152/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10 maja 2021r., decyzją Nr 281/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 12:55
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłaczami wodociągowymi na dz. nr ew. 3/26, 3/29, 4, 5, 6/43, 7/3, 7/18, 7/33, 7/34, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Filip Bacciarelli

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Filipa Bacciarelli., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 3/26, 4, 5, 6/43, 7/3, 7/18, 7/33, 7/34, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22749/2021

Lista sprawa nr 151/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-27 12:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 54/2, obręb 0006 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków produkcyjno-magazynowo-usługowych na dz. rn ew. 54/2, obręb 0006 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22255/2021

Lista sprawa nr 150/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-26 13:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego dz. nr ew. 686/3, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Maria Godycka- Brożek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Marii Godyckiej- Brożek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 686/3, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22002/2021

Lista sprawa nr 149/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-23 13:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 08:49

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej w budynku kuchni centralnej na dz. nr ew. 1524/6, obręb 0002, gm. Izabelin. Inwestor: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie instalacji gazowej w budynku kuchni centralnej na terenie kompleksu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi na dz. nr ew. 1524/6, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21885/2021

Lista sprawa nr 148/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-23 09:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE w m. Pogroszew Kolonia, dz. nr ew. 1, 52/2, 53/1, 53/2, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:lematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110PE w m. Pogroszew Kolonia, dz. nr ew. 1, 52/2, 53/1, 53/2, w obrębie 0017 Pogroszew Kolonia, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21570/2021

Lista sprawa nr 147/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-21 15:28
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 222, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno Inwestor: Teresa i Janusz Miszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:Teresy i Janusza Miszewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 222, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21575/2021

Lista sprawa nr 146/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-22 13:22
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-01 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy gazociagu na dz. rn ew. 227, 248/1, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/23, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. rn ew. 227, 248/1 droga dojazdowa do ul. Łużyckiej, dz. nr ew. 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/23, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21307/2021

Lista sprawa nr 145/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-21 08:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV na dz. nr ew. 139/17, 152/9, 299/1, 300/1, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 20.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV na dz. nr ew. 139/17, 152/9, 299/1, 300/1, obreb 0022, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21302/2021

Lista sprawa nr 144/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-21 08:10
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej z przyłączami na dz. rn ew. 86/1, 96, obreb Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Beata Złobecka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Żłobeckiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych dwulokalowych oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 96, 86/1, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20883/2021

Lista sprawa nr 143/z/2021 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23 kwietnia 2021r., decyzją Nr 235/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-20 10:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-usługowego na dz. nr ew. 154/42, obreb 0007, gm. Błonie. Inwestor: Adam Acher

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Acher, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalno - usługowego na dz. nr ew. 154/42, obreb 0007, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20868/2021

Lista sprawa nr 142/z/2021 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.05.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-20 10:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 16:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle, szamba szczlenego i naziemnego zbiornika na gaz w zabudowie zagrodowej dz. nr ew. 43, obreb 0030 Rochaliki, gm.Błonie Inwestor: Arkadiusz Zgoda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arkadiusza Zgody, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle, szamba szczlenego i naziemnego zbiornika na gaz w zabudowie zagrodowej dz. nr ew. 43, obreb 0030 Rochaliki, gm.Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20831/2021

Lista sprawa nr 141a/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.06.2021r.  wydał decyzję sprzeciwu nr 431/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-22 11:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 14:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i 64 przyłączy wodociagowych oraz 3 sieci 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 709, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: HOME SELECT Maria Dembowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: HOME SELECT Maria Dembowska, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci i 64 przyłączy wodociągowych oraz 3 sieci i 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 709, obręb 0021, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20856/2021

Lista sprawa nr 141/z/2021 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 13:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 613/616, obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 613, 616, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20591/2021

Lista sprawa nr 140/z/2021 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 08:47
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 121/4, 121/3, 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice Inwestor: PSG S. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z  o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami na dz. rn ew. 121/4, 121/3, 284, 250/6, 250/5, 249/5, 248/5, 249/6, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20562/2021

Lista sprawa nr 139/z/2021 

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.05.2021r. starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-19 08:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na dz. nr ew. 165/6, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł i Agnieszka Buchało

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła i Agnieszki Buchało,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego na dz. nr ew. 165/6, obręb Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20308/2021

Lista sprawa nr 138/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 2 czerwca 2021r. wydał zaświadczenie o braku podstawo do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 14:07
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorozdinnego na dz. nr ew. 191/6, obreb Wólka, gm. Leszno Inwestor: Ewa i Karol Pytkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy i Karola Pytkowskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 191/6, obreb Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20271/2021

Lista sprawa nr 137/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22 kwietnia 2021r., decyzją Nr 229/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 14:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 73 Zalesie, dz. nr ew. 3/23, 3/28 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Wiesław i Kazimiera Bogaccy, Marcin Bogacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wiesława i Kazmiery Bogackich, Marcina Bogackiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 73, obręb Zalesie, dz. nr ew. 3/23, 3/28, obręb Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20224/2021

Lista sprawa nr 136/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 13:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 268/9, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Monika Podłowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Monika Podłowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 268/9, obręb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20127/2021

Lista sprawa nr 135/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 08:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 14.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan w Osiedlu przy al. Dębów Katyńskich na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20066/2021

Lista sprawa nr 134/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-15 07:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku prafialnego na dz. nr ew. 267, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku parafialnego na dz. nr ew. 267, obreb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19477/2021

Lista sprawa nr 133/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-13 09:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 827/9 w drodze bocznej od ul. Rodzinnej w Klaudynie, dz. nr ew. 827/9, 827/8, 827/15, 829/4, w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. Inwestor: Mikołaj Rządca

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mikołaja Rządcy,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz. nr ew. 827/9 w drodze bocznej od ul. Rodzinnej w Klaudynie, dz. nr ew. 827/9, 827/8, 827/15, 829/4, w obrębie 0011 Klaudyn, w gminie Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19102/2021

Lista sprawa nr 132/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-09 15:10
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 478/7, 480/6, 481/3, obreb 0025 truskaw, gm. Izabelin, Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 478/4, 480/6, 481/3, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/118765/2021

Lista sprawa nr 131/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-08 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 14:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Franczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daiusz Franczuk,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 65/5, obręb Nowe Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18255/2021

Lista sprawa nr 130/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał decyzję sprzeciwu nr 333/s/2021 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr w. 192/34, 192/56, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. InwestorL PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 192/34, 192/56, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18257/2021

Lista sprawa nr 129/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 175/1, 175/3, obręb Stare Faszczyce, dz. nr ew. 51/1 obreb Nowe Faszczyce, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 175/1, 175/3, obreb Stare Faszczyce, dz. nr ew. 51/1, obreb Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18258/2021

Lista sprawa nr 128/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:51
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 185/8, 71, 20/106, 20/7, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 185/8, 71, 20/106, 20/7, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18260/2021

Lista sprawa nr 127/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:48
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 100, 78/11, obręb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG. Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 100, 78/11, obreb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18261/2021

Lista sprawa nr 126/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Knyt, Monika Knyt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 06.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Daiusza Knyta i Moniki Knyt,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na dz. nr ew. 27/4, obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18248/2021

Lista sprawa nr 125/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.05.2021r. wniósł sprzeciw w formie decyzji Nr 302/s/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 154/2, obreb 0023 Szymanówek, gm. Leszno. Inwestor: Aleksander Blagonadezhdin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandra Blagonadezhdin,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 154/2, obreb 0023 Szymanówek, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18083/2021

Lista sprawa nr 124/z/2021

 

ROZTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:08
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-13 10:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych dz. nr ew. 119, 118/15, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Rafał Kober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafała Kobra,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 119, 118/15, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18081/2021

Lista sprawa nr 123/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-04-06 09:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:38

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, w obrębie 0007, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.04.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp.K.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci  sieci wodociągowej 110PE dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/3, 90/16, 92/3, 143/4, 143/14, w obrębie 0007, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17777/2021

Lista sprawa nr 122/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21 kwietnia 2021r., decyzją Nr 221/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-04-01 12:32
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 8/117, 8/118, 8/112, 8/113, 8/114, 8/115, 8/116, 8/134, 8/132, 8/93, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ASPEN PARK Sp. z o.o. Sp. k. MGR INVESTMENTS Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: ASPEN PARK Sp. z o.o. Sp. k. MGR INVESTMENTS Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 8/117, 8/118, 8/112, 8/113, 8/114, 8/115, 8/116, 8/134, 8/132, 8/93, obręb 0030 Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17607/2021

Lista sprawa nr 121/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 40, 44, 45, 47, 47, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości gruntowych oraz przebudowy przyłącza wodociagowego na dz. nr ew. 40, 44, 45, 47, 77, obreb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17590/2021

Lista sprawa nr 120/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 13:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej ośiwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 64/1, 65/1 i 162/3, obreb Białuty, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej ośiwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 64/1, 65/1 i 162/3, obręb Białuty, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17581/2021

Lista sprawa nr 119/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 12.04.2021r. zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 38/7, 56, 37/10, 31/14, 32/1, obręb Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 38/7, 56, 37/10, 31/14, 32/1, obręb Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17567/2021

Lista sprawa nr 118/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 16:02

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 28 i 23, obręb Białutki, gm. Błonie. Inwestor Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 31.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 28 i 23, obręb Białutki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17562/2021

Lista sprawa nr 117/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-31 12:50
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budy instalacji gazowych, dz. nr ew. 75/5, 69/3, 69/4, 67/, 29/4, 66/4, 65/1, 3/2, 65/6, 66/6, 31,26/2, 64/5, 64/6, 64/7, 61/2, 24, 23/2, 22/2, 60, 20/2, 56, 53/1, 17/2, 14/2, 10, 9, 7/2, 41/1, 4/5, 4/4, 37, 4/4, 34, 116, 2, obręb 0024, dz. nr ew. 2, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 30.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy instalacji gazowych na dz. nr ew. 75/5, 69/3, 59/4, 67, 29/4, 66/4, 65/1, 3/2, 65/6, 66/6, 31, 26/2, 64/5, 64/6, 64/7, 61/2, 24, 23/2, 22/2, 60, 20/2, 56, 53/1, 17/2, 14/2, 10, 9, 7/2, 41/1, 4/5, 4/4, 37, 4/4, 34, 116, 2, obręb 0024, dz. nr ew. 2, obręb 0030, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17406/2021

Lista sprawa nr 116/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-30 12:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/3, 172/10, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Kraiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Kraińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/3, 172/10, obreb Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16839/2021

Lista sprawa nr 114/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-26 14:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 10:11

Zgłoszenie z projetem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Anna Rogalska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Rogalskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 175, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16565/2021

Lista sprawa nr 113/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20 kwietnia 2021r., decyzją Nr 217/u/2021 umorzył postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 13:21
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 36, 29/12, 29/9, obręb Wyględy, gm. Leszno Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 36, 29/12, 29/9, obręb Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16562/2021

Lista sprawa nr 112/z/2021  

W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:33
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 41, 24, obręb 0022, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 41, 24, obręb 0022, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16556/2021

Lista sprawa nr 111/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:31
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-09 10:36

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 145/4, 145/3, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie gazociągu na dz. nr ew. 145/4, 145/3, obręb 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16544/2021

Lista sprawa nr 110/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:27
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10, obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Aleksandra Augustynowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alaksandry Augustynowicz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10, obręb 0021 Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16542/2021

Lista sprawa nr 109/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia .

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 11:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 13:59

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/3, obręb Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Edyta i Tomasz Nowiccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Edyty i Tomasza Nowickich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/3, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16539/2021

Lista sprawa nr 108/z/2021  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 17.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-25 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 51/14, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Pacek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Pacek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 51/14, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16090/2021

Lista sprawa nr 107/z/2021  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.04.2021 r. Starosta Warszawski Zachodni umorzył postepowanie Decyzją nr 214/u/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 13:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:42

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 178, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Henryk i Halina Chmielewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Henryka i Haliny Chmielewskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 178, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16075/2021

Lista sprawa nr 106/z/2021  

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/22, 349, 79/24, 395, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieciwodociągowej  pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei na dz. nr ew. 79/22, 349, 79/24, 395, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16052/2021

Lista sprawa nr 105/z/2021  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 11:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 79/23, 349, 79/24, 79/27, 79/28, 395, 396, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci kanalizacyjnejz odgalęzieniami pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei na dz. nr ew. 79/23, 349, 79/24, 79/27, 79/28, 395, 396, 255/15, 255/18, 210/7, 376, 359, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16051/2021

Lista sprawa nr 104/z/2021  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 18.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 11:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacjami na dz. nr ew. 376/5, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Monika i Sławomir Chomińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Sławomira Chomińskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami na dz. nr ew. 376/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16036/2021

Lista sprawa nr 103/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-23 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Piechociński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Piechocińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/5, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15696/2021

Lista sprawa nr 102/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 25.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał pismo z iformacją o wycofaniu wniosku przez Inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 179/3, 179/4, 183, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 179/3, 179/4, 183, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15695/2021

Lista sprawa nr 101/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:55
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 176/1, obreb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Beata Lenkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Beaty Lenkiewicz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 176/1, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15694/2021

Lista sprawa nr 100/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.04.2021 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 268, 272, obręb Zielonki - Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielonki Residence Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zielonki Residence Sp. z o.o.Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 267, 272, obręb 0029 Zielonki - Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15692/2021

Lista sprawa nr 99/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:29
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 11:12

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej na dz. nr ew. 160/2 i 164/12, obręb Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Aleksandra Ciejek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandry Ciejek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie instslacji gazowej przy ul. jagodowej 2A, na dz. nr ew. 160/2, 164/12, obreb Sadowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15691/2021

Lista sprawa nr 98/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 427/1, 738/2, 1491, 1492, 1493, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: EBOK Edyta Kossowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EBOK Edyta Kossowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 11 budynków mieszkalnych dwulokalowych i 1 buynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kościelna Droga, dz. nr ew. 427/1, 738/2, 1491, 1492, 1493, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15678/2021

Lista sprawa nr 97/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.05.2021r. Starosta Warszawska Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-22 13:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 117/17, obręb Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 117/17, obręb Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15101/2021

Lista sprawa nr 96/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 11:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 231/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 213/4, 213/3, 333, 181/1, 181/5, 181/4, obręb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15102/2021

Lista sprawa nr 95/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.0.2021r. wniósł sprzeciw do powyzszego zgłoszenia, Decyzją nr 322/s/2021.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-20 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 62/1, 52/2, 22/16, 22/8, obręb Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 62/1, 52/2, 22/16, 22/8, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15103/2021

Lista sprawa nr 94/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 12:35

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 134/3, 133/6, obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 134/3, 133/6, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15104/2021/2021

Lista sprawa nr 93/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 11:09
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 12:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1059/1, 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1059/1, 681, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14934/2021

Lista sprawa nr 92/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:53
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr ew. 67/4, 67/39, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PGE Dystrybucja S.A.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4 kV, dz. nr ew. 67/4, 67/39 obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14919/2021

Lista sprawa nr 91/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:30

Złoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: PGE Dystrybucja S.A.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej nn ze złączami kablowymi do zasilania obiektu na dz. nr ew. 901/3, 902/3, na dz. nr ew. 897, 902/3, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14914/2021

Lista sprawa nr 90/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.04.2021r. wydał decyzję nr 258/u/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia z projektem.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-18 08:47
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 451, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Marlena i Aleksander Szporka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marleny i Aleksander Szporka,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 451, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14858/2021

Lista sprawa nr 89/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-17 14:41
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 616, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Marta Cwalina- Śliwińska i Łukasz Śliwiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 17.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty Cwaliny - Śliwińskiej i Łukasza Śliwińskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 616, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14854/2021

Lista sprawa nr 88/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 16.06.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-17 14:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Izabela Wic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 16.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabelii Wic,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14502/2021

Lista sprawa nr 87/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-16 11:49
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku garażowego na dz. nr ew. 43, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: Jarosław Niegodzisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jarosłąw Niegodzisz,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku garażowego na dz. nr ew. 43, obręb 0021, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14060/2021

Lista sprawa nr 86/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2021r. wydał decyzję Nr 173/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy siecie gazowej na dz. nr ew. 252/23, 252/12, 252/11, 252/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 252/23, 252/12, 252/11, 252/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14046/2021

Lista sprawa nr 85/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-28 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 60/5, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie Inwestor: Joanna i Janusz Chadzopulos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanna i Janusz Chadzopulos,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 60/5, obręb Konstantów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14050/2021

Lista sprawa nr 84/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 12:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 13:20

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego dz. nr ew. 22/30, obręb SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Stanisław Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Kowalskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 22/30, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14003/2021

Lista sprawa nr 83/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.03.2021r. wydał decyzję Nr 167/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-15 11:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalisacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, 795, 796, 797, 798, 799, 800, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: INSTAl-NIKA Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na dz. nr ew. 129, 411, 412/2, 410/3, 805, 795, 796, 797, 798, 799, 800, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13191/2021

Lista sprawa nr 82/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-11 08:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej w Feliksowie na dz. nr ew. 2/28, 30/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej w Feliksowie na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13189/2021

Lista sprawa nr 81/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-11 07:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243, Hornówek, gm. Izabelin Inwestor: Maciej Lewicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 09.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Lewickiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 243, obręb Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12815/2021

Lista sprawa nr 80/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.04.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-09 10:56
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągoej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 43/17, obr. 0004, 182/2, 183, 266 obr. 0005, 5/1, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: CSI-DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :CSI - DEVELOPMENT Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ulic Wolności, Zgody i Nadbrzeżnej na dz. nr ew. 43/17, obr. 0004, 182/2, 183, 266, obr. 0005, 5/1, 5/5, 5/6, 5/13, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 obr. 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12585/2021

Lista sprawa nr 79/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 15:39
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-26 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obręb Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Karolina i Bartosz Uszyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów : Karolina i Bartosz Uszyńscy,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/3, obręb Konstantów, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12486/2021

Lista sprawa nr 78/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 24.05.2021r,. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 09:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 09:55

Zgłoszenie z projektem usunięcia kolizjiistniejącej linii kablowej nN na z. nr ew. 4/6, 4/9, 4/10, obręb 0006, gm. Błonie Inwestor: Mazdom Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : Mazdom Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  usunięciu kolizji istniejącej linii kablowej nN na dz. nr ew. 4/6, 4/9, 4/10, obręb 0006, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12483/2021

Lista sprawa nr 77/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-08 09:33
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice. Inwestor: Iwona Paradowska-Fryt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej 110PE dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 654, 136/5, 136/3, w obrębie 0004 Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11938/2021

Lista sprawa nr 76/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 14:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 13:32

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 215, Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego dz. nr ew. 215, Bieniewice, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19963/2021

Lista sprawa nr 75/z/2021

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr ew. 5/2, 6/2, 10, z obrębu 0014, gmina Błonie. Inwestor: JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : JAKON INWEST 3 Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr ew. 5/2, 6/2, 10, z obrębu 0014, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12002/2021

Lista sprawa nr 74/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4kV dz. nr ew. 341/20, 341/2, 334, 326, 324/2, 323/2, 322/2, 322/3, obręb Łomianki Dolne, w gminie Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PGE Dystrybucja S.A,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie  sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN- 0,4kV dz. nr ew. 341/20, 341/2, 334, 326, 324/2, 323/2, 322/2, 322/3, obręb Łomianki Dolne, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11864/2021

Lista sprawa nr 73/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod DK7 łączące końcówkę sieciw ulicy Prostej z kościówką sieci w ulicy Krzywej dz. nr ew. 7/2 z obrębu 0021, dz. nr ew. 11 z obrębu 0003, gmina Łomianki. Inwestor: HOME SELECT Maria Dembowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :HOME SELECT Maria Dembowska,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod DK7 łączące końcówkę sieci w ulicy Prostej z końcówką sieci w ulicy Krzywej dz. nr ew. 7/2 z obrębu 0021, dz. nr ew. 11 z obrębu 0003, gmina Łomianki.W dniu 27 kwietnia 2021 r. Inwestor złozył korektę wniosku w zakresie inwestycji: budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 7/7, obręb 0021 Łomianki oraz 11 obręb 0003, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11865/2021

Lista sprawa nr 72/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:32
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 09:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej - dz. 110, budowy sieci knalizacji sanitarnej - zd. 200 w drodze bocznej od ul. Ciećwierza, dz. nr ew. 516, 407/7, 407/6, 407/5, 407/4, 407/3, 405/5, 405/4, 405/3, w obrebie 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice. Inwestor: SAINZ Projekt 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :SAINZ Projekt Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej - dz. 110, budowy sieci kanalizacji sanitarnej - dz. 200 w drodze bocznej od ul. Ciećwierza, dz. nr ew. 516, 407/7, 407/6, 407/5, 407/4, 407/3, 405/5, 405/4, 405/3, w obrębie 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11866/2021

Lista sprawa nr 71/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-03-04 10:08
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 11:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego dz. nr ew. 399/5, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka i Krzysztof Maleszyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :Agnieszka i Krzysztofa Maleszyk,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego dwulokalowego na dz. nr ew. 399/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11699/2021

Lista sprawa nr 70/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19 kwietnia 2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-03 12:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora : PSG SP. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11469/2021

Lista sprawa nr 69/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.06.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia odwołania do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-02 14:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczytości ciekłe, na dz. nr ew. 52/44, obreb 0007 grądy, gm. Leszno Inwestor: Maria i Tomasz Kłudkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 01.03.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów : Marii i Tomasz Kłudkiewiczów,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 52/44, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11131/2021

Lista sprawa nr 68/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-03-01 11:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do obiektów KPN na dz. nr ew. 13/269, 13/272, 13/274, 13/276, 14/264, 14/271, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki Inwestor: ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do obiektów KPN na dz. nr ew. 13/269, 13/272, 13/274, 13/276, 14/264, 14/271, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10917/2021

Lista sprawa nr 67/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-26 12:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 14:18

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nn na dz. nr ew. 266/2, 220, 253, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 25.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn na dz. nr ew 266/2, 220, 253 kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Bukowej w m. PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10843/2021

Lista sprawa nr 66/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.05.2021r. Starosta Warszawski Zachodni  Decyzją nr 275/2021 wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-26 08:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 13:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 21/1, 21/2, 21/5, 70, 21/4, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 21/1, 21/2, 21/5, 70, 21/4, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10338/2021

Lista sprawa nr 65/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 14:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 38/11, 38/10, 38/1, 38/9, 32 obręb Zielonki Parcele, dz. nr ew. 760/1, obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Dominika Linscoot, Grzegorz Krajewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 24.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Dominiki Linscott i Grzegorza Krajewskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 38/11, 38/10, 38/1, 38/9, 32 obręb Zielonki Parcele, dz. nr ew. 760/1 obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10415/2021

Lista sprawa nr 64/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 14:00
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 223/6, 223/24, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 223/6, 223/24, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9939/2021

Lista sprawa nr 63/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 10:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 15:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego na dz. nr ew. 22/21, obręb 0033 Wawrzyszew, gm. Błonie. Inwestor: Iwona i Szymon Wrzesińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony i Szymona Wrzesińskich,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "DOM W WISTERIACH 7" na dz. nr ew. 22/1, obręb 0033 Wawrzyszew, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9942/2021

Lista sprawa nr 62/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.04.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 10:52
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-26 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego wg projektu gotowego na dz. nr ew. 60/10, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie. Inwestor: Arkadiusz Szutkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 23.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Arkadiusza Szutkowskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "DOM PRZy PRZYJEMNEJ 26 bis" na dz. nr ew. 60/10, obręb 0014, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9948/2021

Lista sprawa nr 61/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-24 10:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 440/1, 416, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznej na dz. nr ew. 440/1, 416, obręb 0001, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9673/2021

Lista sprawa nr 60/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-22 11:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 321, 215, obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 321, 215, obręb Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9672/2021

Lista sprawa nr 59/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-22 11:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 15:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 239/27, obręb Koczargi Stare oraz dz. nr ew. 807/11, obręb Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 239/27, obręb 0013 Koczargi Stare oraz dz. nr ew. 807/11, obręb Lipków, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9671/2021

Lista sprawa nr 58/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-22 11:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 14:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 282/3, 282/4, 282/5, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Rafał Kędzierski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 18.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Rafał Kędzierski,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Stołecznej na dz. nr ew. 282/3, 282/4, 282/5, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9227/2021

Lista sprawa nr 57/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-18 12:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8, 474/1, 474/3, 476/4, 477/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Zbigniew Załęski, Arkadiusz Skiba, Piotr Zieliński, Marta Łysakowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Zbigniewa Załęskiego, Arkadiusza Skiby, Piotra Zielińskiego i Marty  Łysakowskiej,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze bocznej od ul. Kmicica na dz. nr ew. 470/6, 471/5, 471/4, 472/3, 473/2, 474/2, 476/2, 476/8, 474/1, 474/3, 476/4, 477/4, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8580/2021

Lista sprawa nr 55/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-16 08:23
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 11:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 760/1 obręb Stare Babice, dz. nr ew. 32, 38/1, 38/9 obręb Zielonki - Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 760/1, obręb Stare Babice, dz. nr ew. 32, 38/1, 38/9 obręb Zielonki - Wieś, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8335/2021

Lista sprawa nr 54/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-15 14:20
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 35/1, obreb 0024, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 35/1, obręb 0024, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8339/2021

Lista sprawa nr 53/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-15 14:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/9, obręb Wawrzyszew, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 15.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego dz. nr ew. 26/9, obręb Wawrzyszew, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8341/2021

Lista sprawa nr 52/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-15 14:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obręb 0002 Białutki, gm. Błonie Inwestor: Agata Głodowska Kamil Konopko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 12.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty Głodowskiej, Kamila Konopko,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obręb Białutki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8009/2021

Lista sprawa nr 51/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-12 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/8, obreb 0031 Rokitno, gm. Błonie. Inwestor: Piotr Dąbrowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Dąbrowskiego,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/8, obręb 0031 Rokitno, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7843/2021

Lista sprawa nr 50/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-11 13:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 354/2 w obrębie Kiełpin, gmina Łomianki.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o BT 13595 Kiełpin BIS wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 354/2 w obrębie Kiełpin, gmina Łomianki.)

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2021-02-11 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej na dz. nr ew. 437/5, 437/2, 435/3, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Anna Usiądek- Kazusek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Usiądek- Kazusek,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej, na dz. nr ew. 437/5, 437/2, 435/3, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7569/2021

Lista sprawa nr 49/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-10 10:28
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami do 18 budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 227, 248/1, 248/4-248/13, 248/15-248/23, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: MW Holding Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 10.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MW Holding Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Łużyckiej 13, dz. nr ew. 227, 248/1, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/12, 248/13, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7571/2021

Lista sprawa nr 48/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-10 10:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:22

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 142/4, obreb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 142/4, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7130/2021

Lista sprawa nr 47/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-09 11:13
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 7/2, obreb 0014 Konstantów, gm. Błonie Inwestor: Lech Jaśniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lech Jaśniak,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 7/2, obręb 0014 Konstantów, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7087/2021

Lista sprawa nr 46/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.03.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 14:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 681 obręb Dziakwnów Polski, dz. nr ew. 111/8, 112/1, 131/1, 144 obreb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.,   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 681 obręb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 111/8, 112/1, 131/1, 144, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7042/2021

Lista sprawa nr 45/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 10:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi na dz. nr ew. 13, 8/14, 8/12, 8/11, 8/10, 8/2, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Monika Trochimowicz, Halina Radlińska, Tomasz Kraczko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 08.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Trochimowicz, Haliny Radolińskej, Tomasza Kraczko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w ul. Rolnej na dz. nr ew. 13, 8/14, 8/12, 8/11, 8/10, 8/2, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7044/2021

Lista sprawa nr 44/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26 lutego 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 10:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasielenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 400/5, 465/5, obreb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 400/8, 765/5, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6962/2021

Lista sprawa nr 43/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 09:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 5/6, 4/8, 4/15, obreb 0031, gm. Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 5/6, 4/8, 4/15, obręb 0031, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6945/2021

Lista sprawa nr 42/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.02.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-08 09:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-09 15:31

Zgłoszenie z projektem budow sieci wodociągowej w ul. Mazowieckiej dz. nr ew. 4/19, 4/24, obreb 0028 Ośr. Dośw. Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Mazowieckiej, dz. nr ew. 4/19, 4/24, obręb 0028 Ośr. Dośw. Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6885//2021

Lista sprawa nr 41/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 14:46
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 10:39

Zgłoszenie z projektem budosy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetleniowa wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1, obręb 0022 Szadkówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4 25 mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 18/2, 19, 20/1, obręb 0022 Szadkówek, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6740/2021

Lista sprawa nr 40/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 10:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-12 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5, obreb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 05.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 15, 26/1, 26/5, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6729/2021

Lista sprawa nr 39/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 10:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy czterech instalacji gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 110, obreb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: House Technology Wiesław Bołoz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: House Technology Wiesław Bołoz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie czterech instalacji gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 110, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6655/2021

Lista sprawa nr 38/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 25.03.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał pismo z iformacją o wycofaniu wniosku przez Inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 09:28
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 12:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w pasie drogi gminnej - ul. Wspólna Droga, dz. nr ew. 166/2, 166/1, obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 04.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN w pasie drogi gminnej - ul. Wspólna Droga dz. nr ew. 166/2, 166/1, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6651/2021

Lista sprawa nr 37/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2021r. wydał decyzję Nr 219/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-05 09:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 09:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszaklnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 260/7 i 260/9, obreb 0004 Borzęcin Duzy, gm. Stare Babice Inwestor: Piotr Głowacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 03.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Głowackiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 260/7 i 260/9, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6333/2021

Lista sprawa nr 36/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-04 08:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszklnych dz. nr ew. 95/1, 702, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Babice Stare. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 95/1, 702, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6090/2021

Lista sprawa nr 35/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszklnych dz. nr ew. 754/9, 753/10, 752/9, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 754/9, 753/10, 752/9, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6088/2021

Lista sprawa nr 34/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszklnych dz. nr ew. 95/1, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 95/1, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6082/2021

Lista sprawa nr 33/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 189/1, 189/6, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 02.02.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 189/1, 189/6, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6078/2021

Lista sprawa nr 32/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-02-02 13:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Decelopment Sp. z o.o.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan w Osiedlu przy al. Dębów Katyńskich, dz. nr ew. 285/1, 633/10, 633/16, 633/17, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5547/2021

Lista sprawa nr 31/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY :  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.02.2021r. wydał decyzję Nr 106/s/2021 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 
 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 14:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Miętowa na dz. nr ew. 243/13, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k.  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Osiedla Miętowa przy ul. Krótkiej na dz. nr ew. 243/13, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5542/2021

Lista sprawa nr 30/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 14:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Babice Sp. z o.o. Sp. k  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej na dz. nr ew. 242/4, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5533/2021

Lista sprawa nr 29/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni  wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 13:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 10:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 252/14, 252/23, 253/18, 253/19, 253/21, obreb Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Wieliczko, Marcin Bińka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Wieliczko i Marcina Bińka  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w drodze bocznej od ul. Jodłowej (dz. 252/14, 253/19) wraz z przyłączami do działek nr 253/18 i 253/21, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5490/2021

Lista sprawa nr 28/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 208/1, 215, 317/9, 317/13 obręb Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Agnieszka Osicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 29.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Osickiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 208/1, 215, 317/9, 317/13, obrębBieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5462/2021

Lista sprawa nr 27/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.02.2020r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-29 10:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48 obręb 0005, gm. Błonie. Inwestor: Paweł Trzciński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Paweł Trzciński,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Lesznowskiej na dz. nr ew. 50, 49/1, 49/2, 48 obręb 0005 Błonie, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4974/2021

Lista sprawa nr 26/z/2021

Rozstrzygnięcie sprawy : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2021r. wydał decyzję nr 152/u/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia z projektem.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-27 13:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-15 13:22

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 185/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, obręb 0003 Dziekaów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 27.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągów na dz. nr ew. 185/24, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, obręb Dziekanów Nowy, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4945/2021

Lista sprawa nr 25/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-27 09:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-02 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/27, 396, 395, 79/28, obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Zdzisław Kocyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zdzisława Kocyk,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 79/27, 396, 395, 79/28, obręb Blizne Jasińskiego 0002, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4798/2021

Lista sprawa nr 24/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 12:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-18 16:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 46/18. obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Justyna Krzyżak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Justyna Krzyżak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 46/18, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4791/2021

Lista sprawa nr 23/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 12:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy ocinka sieci wodociagowej na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22. obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 2/28, 3/20, 3/27, 3/22, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4780/2021

Lista sprawa nr 22/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 70/3, obręb Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Andrzej Pielak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 26.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Pielak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 70/3, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4696/2021

Lista sprawa nr 21/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.02.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-26 11:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej, złącza kablowego na terenie dz. nr ew. 1206, obreb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. InwestorL PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV na dz. nr ew. 1206, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4012/2021

Lista sprawa nr 20/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-25 09:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 16:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji na dz. nr ew. 170/3, 170/4, 399, obreb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marzena i Robert Pająk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 22.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny i Roberta Pająk ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr w. 170/3, 170/4, 399, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4007/2021

Lista sprawa nr 19/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-25 09:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 14:23

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej do projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. duchnickiej w duchnicach i w Ołtarzewie, działki ewidencyjne o numerach 440/16, 440/26, w obrębie 0013 Ołtarzew, 20 w obrębie 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pure Development Sp. z o.o. ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Duchnickiej w Duchnicach i w Ołtarzewie, działki ewidencyjne o numerach 440/16, 440/26, w obrębie 0013 Ołtarzew, 20 w obrębie 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3641//2020

Lista sprawa nr 18/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.02.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-21 09:49
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-18 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zd. nr ew. 31, 115, 116, 117, w obrębie 0024 Wieruchów, w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zd. nr ew. 31, 115, 116, 117, w obrębie 0024 Wieruchów, w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3638//2020

Lista sprawa nr 17/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-21 09:44
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:53

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gzowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 137/11, 137/12, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Aneta i Arkadiusz Bielski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 21.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anety i Arkadiusza Bielskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 137/11, 137/12, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3634//2020

Lista sprawa nr 16/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-28 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu 63PE ś.c., dz. nr ew. 159/1, 155/2, 152/2, 152/1, 149/2, 512, 148/3, w obrębie 0012 Sadowa, w gminie Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 19.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu 63PE ś.c., dz. nr ew. 159/1, 155/2, 152/2, 152/1, 149/2, 512, 148/3, w obrębie 0012 Sadowa, w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2982//2020

Lista sprawa nr 15/z/2021

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-20 07:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z pzyłączami do budynków na dz. nr ew. 165/28, 165/31, 165/44, obreb Mościska, gm. Izabelin Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  18.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 165/28, 165/31, 165/44, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2894/2021

 

Lista sprawa nr 14/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.01.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 16:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Korfowe – Gmina Leszno, dz. nr ew. 18/2, 18/4, 20, 21/18, 22 obr. 0018 Powązki; dz. nr ew. 102, 107, 108/1, 162/7, 162/14, 171/4 z obr. 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  15.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno al. Wojska Polskiego 21

w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Korfowe – Gmina Leszno, dz. nr ew. 18/2, 18/4, 20, 21/18, 22 obr. 0018 Powązki; dz. nr ew. 102, 107, 108/1, 162/7, 162/14, 171/4 z obr. 0010 Korfowe, gm. Leszno.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22279/2021

 

Lista sprawa nr 13/z/2021

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej 110PE i sieci kanalizacyjnej 200PVC dla 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 43/49, 43/51, 43/52, 43/53, 43/54, 43/55, 43/56, 43/57, obręb 0004, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 110PE i sieci kanalizacyjnej 200PVC dla 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, dz. nr ew. 43/49, 43/51, 43/52, 43/53, 43/54, 43/55, 43/56, 43/57, obręb 0004, gmina Ożarów Mazowiecki..

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1291/2021

Lista sprawa nr 4/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2020r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-11 10:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 129, 106/5 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 129, 106/5 obr. 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2055/2021

 

Lista sprawa nr 12/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 338, 296/19 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej ś.c. Ø40PE dz. nr ew. 338, 296/19 obr. 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2056/2021

 

Lista sprawa nr 11/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-18 15:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 16:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6 obr. 0004 Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 155 obr. 0008 Kiełpin, dz. nr ew. 654/1, 681 obr. 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  14.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łomianki, dz. nr ew. 82, 96/11, 111/1, 111/6  obr. 0004 Dziekanów Leśny, dz. nr ew. 155 obr. 0008 Kiełpin, dz. nr ew. 654/1, 681 obr. 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki.

 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2053/2021

 

Lista sprawa nr 10/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 04.03.2021 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-14 16:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 14:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/2 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Krystyna Manowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krystyny Manowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/2 obr. 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1933/2021

 

Lista sprawa nr 9/z/2021

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-14 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/2, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Baraniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Baraniak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/2, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1861/2021

Lista sprawa nr 8/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 12:11

Zgłoszenie z projetem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 242, 284/17, 223/66, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew . 242, 284/17, 223/66, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1860/2021

Lista sprawa nr 7/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu na dz. nr ew. 120/17, 121/30, 121/29, 120/25, 121/25, obreb Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor :PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 13.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 120/17, 121/30, 121/29, 120/25, 121/25, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1852/2021

Lista sprawa nr 6/z/2021

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.01.2021r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2021-01-13 10:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 16:47

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 252 w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno. Inwestor: Maciej Jendrych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) w dniu 11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Maciej Jendrych w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na działce nr ew. 252 w obrębie 0032 Wyględy, w gminie Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1482/2021

Lista sprawa nr 5/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.01.2021 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 31/u/2021.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-12 15:39
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 11:53

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej 160 PE dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 184/1, 186/1, 193/3 z obrębu 0002 oraz dz. 26/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  11.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JBM DEVELOPMENT Jaroszek, Bednarczyk, Malarczyk Sp. J, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 160 PE dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. nr ew. 184/1, 186/1, 193/3 z obrębu 0002 oraz dz. 26/2 z obrębu 0003, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1290/2021

Lista sprawa nr 3/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2021-01-11 10:33
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu w m. Leszno dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  07.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu w m. Leszno dz. nr ew. 1140/5, 715 obr. 0011 Leszno, gm. Leszno.

 

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/766/2021

 

Lista sprawa nr 2/z/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY : Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-08 15:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 296/14, 296/16 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna Bober, Łukasz Bober

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2020 r. poz. 1333 t.j.) w dniu  05.01.2021 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny Bober i Łukasza Bober w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 296/14, 296/16 obr. Stare Babice, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/552/2021

Lista sprawa nr 1/z/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29 stycznia 2021r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2021-01-08 15:47
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 14:49

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony