BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Plcówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Błoniu i Dziekanowie Leśnym ogłasza nabór na stanowiska: Wychowawcy i Psychologa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Dokumenty należy składać w terminie do 15 grudnia 2021 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2, 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 1 m. 7 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs na stanowisko głównego specjalisty Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2" - liczy się data wpływu do Placówki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-11-25 11:59

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji , Zamówień Publicznych i Administracji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-11-22 15:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-11-22 10:04

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko referent w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-11-22 09:59

Dyrektor Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Błoniu i Dziekanowie Leśnym ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Placowce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Dokumenty należy składać w terminie do 15 grudnia 2021 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2, 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 1 m. 7 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs na stanowisko głównego specjalisty Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2" - liczy się data wpływu do Placówki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-11-19 14:48

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referent ds. administracyjnych

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r. w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem " Nabór kandydatów na stanowisko - referent ds. administracyjnych".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-11-03 13:14

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-10-28 13:48

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje osoby na stanowisko podinspektor/inspektor ( umowa na czas zastępstwa) do Wydziały Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-10-28 13:42

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2021 r. w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem " Nabór kandydatów na stanowisko - informatyk".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-10-05 10:38

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor/ Główny specjalista/ Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor/ Główny specjalista/ Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-09-16
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-09-16 11:27

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2021 r. w godzinach 08:00 - 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem " Nabór kandydatów na stanowisko - informatyk".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-09-08 13:46

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 września 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Główny Specjalista w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-09-06 15:22

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 września 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją   Konkurs na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-09-03 11:37

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu - Referat Praw Jazdy

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 września 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją   Konkurs na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-09-03 11:31

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją   Konkurs Nr 1 na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-09 15:39

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją   Konkurs Nr 2 na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-08-09 15:34

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Księgowości - Zespół ds. Księgowości Budżetu Powiatu i Dochodów Budżetu Państwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją   Konkurs na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Księgowości " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-07-29 12:04

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  Podinspektor w Wydziale Geodezji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-07-09 13:14

Starosta Warszawski Zachodni poszukuje osoby na stanowisko Inspektora ( umowa na czas zastępstwa) do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-07-06 10:23

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-01 14:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na 2 stanowiska Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-17 17:41

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na dwa stanowiska Podinspektor w Wydziale Biura Rady Zarządu i Informacji Publicznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektora z Wydziale Biura Rady, Zarządu i Informacji Publicznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-11 11:07

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem " Konkurs - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lesznie" w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, do godziny 16:00 na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850, Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-11 10:59

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu - Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-01 10:58

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-28 14:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-27 13:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na 2 stanowiska Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-27 13:49

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje 2 osoby do utrzymania czystości na terenie budnki oraz wokół budynku urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-14 08:41

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty
w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-20 12:50

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-20 12:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Księgowości - Referat Dochodów

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Księgowości" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-02-24 14:34

Dyrektor Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2021-01-13 12:55

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2021-01-13 11:51

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony