BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Księgowości - Zespół ds. Księgowości Budżetu Powiatu i Dochodów Budżetu Państwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją   Konkurs na stanowisko Podinspektor / Inspektor w Wydziale Księgowości " – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-07-29 12:04

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  Podinspektor w Wydziale Geodezji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-07-09 13:14

Starosta Warszawski Zachodni poszukuje osoby na stanowisko Inspektora ( umowa na czas zastępstwa) do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-07-06 10:23

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-07-01 14:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na 2 stanowiska Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-17 17:41

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na dwa stanowiska Podinspektor w Wydziale Biura Rady Zarządu i Informacji Publicznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektora z Wydziale Biura Rady, Zarządu i Informacji Publicznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-11 11:07

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem " Konkurs - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lesznie" w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, do godziny 16:00 na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850, Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-11 10:59

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu - Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-01 10:58

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-28 14:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-27 13:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na 2 stanowiska Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Architektury i Budownictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-27 13:49

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje 2 osoby do utrzymania czystości na terenie budnki oraz wokół budynku urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-14 08:41

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty
w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łomiankach" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-20 12:50

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-04-20 12:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Księgowości - Referat Dochodów

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Księgowości" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-02-24 14:34

Dyrektor Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2021-01-13 12:55

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Alina Andrzejewska
  data publikacji: 2021-01-13 11:51

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony