BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

 

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

powiat warszawski zachodni

województwo mazowieckie

Polska
 

Kod według Krajowego Rejestru Urzędowego

Podziału Terytorialnego Kraju

(TERYT) 1432

NIP POWIATU: 527-218-53-41

NIP STAROSTWA: 527-218-53-58


REGON POWIATU: 013271996
REGON STAROSTWA: 013272116
 

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00

Godziny przyjmowania wniosków paszportowych i wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30

Godziny przyjmowania wniosków o rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30


 

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW E- MAIL KOMÓREK URZĘDU

tel. +48 22 733 72 00, fax +48 22 733 72 01

e-mail: kancelaria@pwz.pl

strona www: http://www.pwz.pl

 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Jan Żychliński - e-mail: starosta@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 02

 

Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wojciech Białas- e-mail: wicestarosta@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 02

 

Etatowy Członek Zarządu

Romuald Reszka- e-mail: rreszka@pwz.pl
telefon +48 22 733 73 23

 

Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ewelina Degowska - e-mail: sekretarz@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 10

 

Skarbnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Elżbieta Łazowska- e-mail: elazowska@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 05

 

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej:

Katarzyna Fabiniak - e-mail: kfabiniak@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 11

więcej »

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

Naczelnik: Katarzyna Piecho - Rawa - e-mail: kpiecho@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 18

więcej »

Wydział Komunikacji i Transportu:

Naczelnik: Iwona Gieruszka - e-mail: igieruszka@pwz.pl
telefon +48 22 733 73 00

więcej »

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

telefon +48 22 733 72 82, e-mail: rpk@pwz.pl
faks +48 22 733 72 01

więcej »

Służba Geodezyjna i Kartograficzna:
e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

Geodeta Powiatowy : Dariusz Pręgowski - e-mail: geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl
telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

więcej »

Geolog Powiatowy Lidia Mielczarek

  e-mail: lmielczarek@pwz.pl

+48 22 733 72 47 faks +48 22 733 72 01

więcej »

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl

Naczelnik: Krystyna Szulc - e-mail: kszulc@pwz.pl

+48 22 733 72 45 faks +48 22 733 72 01

więcej »

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Anna Kowalska

telefon +48 22 733 72 23

więcej »

Pełnomocnik do spraw Promocji Zdrowia - e-mail: wkaminski@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 68

więcej »

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - e-mail: pczk@czk.pl

Naczelnik: Tomasz Szachowski - telefon kom. +48 604 558 951

telefon +48 22 731 70 03, faks +48 22 731 70 03

więcej »

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Naczelnik: Ewelina Degowska - e-mail: edegowska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 77, faks +48 22 733 72 71

 

więcej »

Samodzielne Stanowisko do spraw Postępowań Egzekucyjnych

Jarosław Liśkiewicz - telefon +48 22 733 72 62

więcej »

Zespół do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Audytor Wewnętrzny - Aneta Porębska - e-mail: aporebska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 13

więcej »

Wydział Planowania i Realizacji Budżetu

Naczelnik - Skarbnik – Elżbieta Łazowska - e-mail: elazowska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 05

Wydział Księgowości

Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości:

Kamila Nowak - e-mail:  glowny.ksiegowy@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 30, faks +48 22 733 72 30

więcej »

Wydział Oświaty e-mail: wydzialoswiaty@pwz.pl

Naczelnik: Anna Pakoca - e-mail: apakoca@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 40

a) Pracownicy - telefon +48 22 733 72 41 - 42

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Nowak - e-mail: rnowak@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 65

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-05 15:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-15 13:29

Wydział Gospodarki Mieniem:
e-mail:
gospodarkamieniem@podgik.pwz.pl

Naczelnik: Dorota Radziszewska - e-mail: dradziszewska@podgik.pwz.pl
telefon +48 (022) 733-73-83 , faks +48 (022) 733-73-83

więcej »

UWAGA NOWE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH !

 

NUMERY KONT STAROSTWA I POWIATU

Numery kont Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim
Opis rachunku Numer rachunku

RACHUNEK PODSTAWOWY - DOCHODY BUDŻETOWE

(w tym opłaty za udostępnienie informacji publicznej, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy)

29 1240 6973 1111 0010 8702 8707
OPŁATY SKARBOWE 49 1240 6973 1111 0010 8703 4652
RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH - wadia

96 1240 6973 1111 0010 8703 3903

RACHUNEK DOCHODÓW Z TUTYŁU PARKOWANIA I HOLOWANIA 05 1240 6973 1111 0010 8703 2049
RACHUNEK DOCHODÓW Z TUTUŁU OPŁAT KOMUNIKACYJNYCH 18 1240 6973 1111 0010 8703 1912

RACHUNEK DOCHODÓW GEODEZYJNYCH - OPŁATY GEODEZYJNE

70 1240 6973 1111 0010 8703 1752
RACHUNEK  DOCHODÓW Z MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA - użytkowanie wieczyste, przekształcenie w prawo własności, trwały zarząd, czynsz Dziekanów Leśny itp. 98 1240 6973 1111 0010 8703 3479


Numery kont Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 Opis rachunku Numer rachunku
RACHUNEK PODSTAWOWY BUDŻETU POWIATU 68 1240 6973 1111 0010 8702 2864

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-17 14:25
 • zmodyfikował: Justyna Kozaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-27 13:03

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony