Nawigacja

Treść strony

 

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

powiat warszawski zachodni

województwo mazowieckie

Polska
 

Kod według Krajowego Rejestru Urzędowego

Podziału Terytorialnego Kraju

(TERYT) 1432

NIP POWIATU: 527-218-53-41

NIP STAROSTWA: 527-218-53-58


REGON POWIATU: 013271996
REGON STAROSTWA: 013272116
 

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00

Godziny przyjmowania wniosków paszportowych i wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30

Godziny przyjmowania wniosków o rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30


 

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW E- MAIL KOMÓREK URZĘDU

tel. +48 22 733 72 00, fax +48 22 733 72 01

e-mail: kancelaria@pwz.pl

strona www: http://www.pwz.pl

 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Jan Żychliński - e-mail: starosta@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 02

 

Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Paweł Białecki- e-mail: wicestarosta@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 02

 

Etatowy Członek Zarządu

Jolanta Stępniak- e-mail: jstepniak@pwz.pl
telefon +48 22 733 73 23

 

Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Justyna Rytel - Kuc- e-mail: sekretarz@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 10

 

Skarbnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Elżbieta Łazowska- e-mail: elazowska@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 05

 

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej:

Katarzyna Fabiniak - e-mail: kfabiniak@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 11

więcej »

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

Naczelnik: Katarzyna Piecho - Rawa - e-mail: kpiecho@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 18

więcej »

Wydział Komunikacji i Transportu:

Naczelnik: Iwona Gieruszka - e-mail: igieruszka@pwz.pl
telefon +48 22 733 73 00, faks +48 22 733 73 05

więcej »

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

telefon +48 22 733 72 82, e-mail: rpk@pwz.pl
faks +48 22 733 72 01

więcej »

Służba Geodezyjna i Kartograficzna:
e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

Geodeta Powiatowy : Dariusz Pręgowski - e-mail: geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl
telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

więcej »

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl

Naczelnik: Krystyna Szulc - e-mail: kszulc@pwz.pl

+48 22 733 72 45 faks +48 22 733 73 48

więcej »

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Anna Kowalska

telefon +48 22 733 72 23

więcej »

Pełnomocnik do spraw Promocji Zdrowia - e-mail: wkaminski@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 68

więcej »

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - e-mail: pczk@czk.pl

Naczelnik: Włodzimierz Owczarek - telefon kom. +48 604 558 951

telefon +48 22 731 70 03, faks +48 22 731 70 03

więcej »

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

Naczelnik: Ewelina Degowska - e-mail: edegowska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 77, faks +48 22 733 72 71

 

więcej »

Samodzielne Stanowisko do spraw Postępowań Egzekucyjnych

Jarosław Liśkiewicz - telefon +48 22 733 72 62

więcej »

Zespół do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Audytor Wewnętrzny - Aneta Porębska - e-mail: aporebska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 13

więcej »

Wydział Planowania i Realizacji Budżetu

Naczelnik - Skarbnik – Elżbieta Łazowska - e-mail: elazowska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 05

Wydział Księgowości

Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości:

Kamila Nowak - e-mail:  glowny.ksiegowy@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 30, faks +48 22 733 72 30

więcej »

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - e-mail: wydzialoswiaty@pwz.pl

Naczelnik: Anna Pakoca - e-mail: apakoca@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 40

a) Pracownicy - telefon +48 22 733 72 41 - 42

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Nowak - e-mail: rnowak@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 65

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-05 15:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-15 13:29

Wydział Gospodarki Mieniem:
e-mail:
gospodarkamieniem@podgik.pwz.pl

Naczelnik: Dorota Radziszewska - e-mail: dradziszewska@podgik.pwz.pl
telefon +48 (022) 733-73-83 , faks +48 (022) 733-73-83

więcej »

NUMERY KONT STAROSTWA I POWIATU

Numery kont Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim
Opis rachunku Numer rachunku

RACHUNEK PODSTAWOWY - DOCHODY BUDŻETOWE

(w tym opłaty za udostępnienie informacji publicznej, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy)

31 1560 0013 2371 4055 3000 0001
OPŁATY SKARBOWE 68 1560 0013 2371 4055 3000 0014
RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

RACHUNEK POMOCNICZY - DOCHODY BUDZETOWE

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU WYZNACZONYM PRZEZ STAROSTĘ

63 1560 0013 2371 4055 3000 0007
RACHUNEK PODSTAWOWY - WYDATKI BUDŻETOWE 14 1560 0013 2371 4055 3000 0016

RACHUNEK PODSTAWOWY - DOCHODY BUDŻETOWE

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI GEODEZYJNE

36 1560 0013 2371 4055 3000 0008
RACHUNEK DOCHODÓW Z MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA

79 1560 0013 2371 4055 3000 0010Numery kont Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 Opis rachunku Numer rachunku
RACHUNEK PODSTAWOWY BUDŻETU POWIATU 69 1560 0013 2039 4792 0000 0001
RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA 52 1560 0013 2371 4055 3000 0011

 

 • autor informacji: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013.04.17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-17 14:25
 • zmodyfikował: Justyna Michalak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-06 12:58

UWAGA

ZMIANY NUMERÓW KONT BANKOWYCH od 27.12.2013r.

     AKTUALNE NUMERY KONT BANOWYCH POWIATU:

 • R-k dla dochodów z tytułu - opłaty geodezyjne: 36 1560 0013 2371 4055 3000 0008;
 • R-k dla dochodów z tytułu - opłaty komunikacyjne: 09 1560 0013 2371 4055 3000 0009;
 • R-k dla dochodów z majątku Skarbu Państwa do rozliczenia z Budżetem Państwa (użytkowanie wieczyste): 79 1560 0013 2371 4055 3000 0010;
 • R-k dla dochodów budżetowych do rozliczenia z Budżetem Państwa (opłaty melioracyjne): 52 1560 0013 2371 4055 3000 0011;
 • R-k dla Sum depozytowych (wadia): 25 1560 0013 2371 4055 3000 0012;
 • R-k dla Opłat skarbowych: 68 1560 0013 2371 4055 3000 0014;
 • R-k podstawowy Budżetu PWZ: 69 1560 0013 2039 4792 0000 0001;

          GETIN NOBLE BANK S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

   

 • autor informacji: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-01-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-14 13:31
 • zmodyfikował: Justyna Michalak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-06 12:59

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00