BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

powiat warszawski zachodni

województwo mazowieckie

Polska
 

Kod według Krajowego Rejestru Urzędowego

Podziału Terytorialnego Kraju

(TERYT) 1432

NIP POWIATU: 527-218-53-41

NIP STAROSTWA: 527-218-53-58


REGON POWIATU: 013271996
REGON STAROSTWA: 013272116
 

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00

Godziny przyjmowania wniosków paszportowych i wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30

Godziny przyjmowania wniosków o rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30


 

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW E- MAIL KOMÓREK URZĘDU

tel. +48 22 733 72 00, fax +48 22 733 72 01

e-mail: kancelaria@pwz.pl

strona www: http://www.pwz.pl

 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Jan Żychliński - e-mail: starosta@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 02

 

Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wojciech Białas- e-mail: wicestarosta@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 02

 

Etatowy Członek Zarządu

Romuald Reszka- e-mail: rreszka@pwz.pl
telefon +48 22 733 73 23

 

Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ewelina Degowska - e-mail: sekretarz@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 10

 

Skarbnik Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Kamila Nowak - e-mail: skarbnik@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 05

 

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej:

Katarzyna Fabiniak - e-mail: kfabiniak@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 11

więcej »

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

Naczelnik: Katarzyna Piecho - Rawa - e-mail: kpiecho@pwz.pl
telefon +48 22 733 72 18

więcej »

Wydział Komunikacji i Transportu:

Naczelnik: Iwona Gieruszka - e-mail: igieruszka@pwz.pl
telefon +48 22 733 73 00

więcej »

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

telefon +48 22 733 72 82, e-mail: rpk@pwz.pl
faks +48 22 733 72 01

więcej »

Służba Geodezyjna i Kartograficzna:
e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

Geodeta Powiatowy : Dariusz Pręgowski - e-mail: geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl
telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

więcej »

Geolog Powiatowy Lidia Mielczarek

  e-mail: lmielczarek@pwz.pl

+48 22 733 72 47 faks +48 22 733 72 01

więcej »

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl

Naczelnik: Krystyna Szulc - e-mail: kszulc@pwz.pl

+48 22 733 72 45 faks +48 22 733 72 01

więcej »

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Iwona Suszczyńska - Zienkiewicz

telefon +48 22 733 72 23

więcej »

Pełnomocnik do spraw Promocji Zdrowia - e-mail: wkaminski@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 68

więcej »

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - e-mail: wzk@pwz.pl

Naczelnik: Tomasz Szachowski - telefon kom. +48 604 558 951

telefon +48 22 733 72 97

więcej »

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Jacek Piłkowski, e-mail: jpilkowski@pwz.pl

telefon: +48 22 733 72 97

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Naczelnik: Ewelina Degowska - e-mail: edegowska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 77, faks +48 22 733 72 71

 

więcej »

Samodzielne Stanowisko do spraw Postępowań Egzekucyjnych

Jarosław Liśkiewicz - telefon +48 22 733 72 62

więcej »

Zespół do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Audytor Wewnętrzny - Aneta Porębska - e-mail: aporebska@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 13

więcej »

Wydział Planowania i Realizacji Budżetu

Naczelnik - Skarbnik – Kamila Nowak - e-mail: skarbnik@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 05

Wydział Księgowości

Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości:

Beata Gawart - e-mail:  glowny.ksiegowy@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 30, faks +48 22 733 72 30

więcej »

Wydział Oświaty e-mail: wydzialoswiaty@pwz.pl

Naczelnik: Anna Pakoca - e-mail: apakoca@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 40

a) Pracownicy - telefon +48 22 733 72 41 - 42

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Jacek Piłkowski - e-mail: jpilkowski@pwz.pl

telefon +48 22 733 72 65

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-10-05 15:52
  • zmodyfikował: Justyna Kozaczyk
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 12:26

Wydział Gospodarki Mieniem:
e-mail:
gospodarkamieniem@podgik.pwz.pl

Naczelnik: Dorota Radziszewska - e-mail: dradziszewska@podgik.pwz.pl
telefon +48 (022) 733-73-83 , faks +48 (022) 733-73-83

więcej »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony