BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

Zgodnie z art. 3 pkt 32a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska   pod pojęciem „ruchy masowe ziemi” rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy składa się z:

  • map terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych możliwością wystąpienia ruchów masowych ziemi, w skali 1:10 000
  • części opisowej,
  • kart rejestracyjnych osuwisk,
  • kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Dane o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy gromadzone są również w bazie SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Aplikacja SOPO, umożliwiająca wyszukiwanie i przeglądanie informacji o zagrożeniach ruchami masowymi, jest dostępna pod adresem: http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl

 

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony